Haarlem: Sint Bavokerk

Sint-Bavokerk
Grote Kerk / Sint-Bavokerk
Het Müller-orgel.

 

 

De GROTE of ST. BAVO­KERK, in 1479 tot ka­pit­tel­kerk ver­he­ven, in 1559 ka­the­dra­le kerk, sinds 1876 in res­tau­ra­tie, ge­bouwd ter plaat­se ener 1307 ver­mel­den [sic] en XIVc gro­ten­deels af­ge­bran­de kerk, wier laat­ste de­len eerst 1470 ge­sloopt wer­den (tuf­ste­nen grond­sla­gen hier­van in 1843 ge­von­den), is een kruis­kerk, be­staan­de uit: een gro­ten­deels berg­ste­nen schip (be­gon­nen pl.m. 1400)met twee zij­beu­ken (vol­tooid 1483) van bak­steen, met toe­pas­sing van berg­steen, waar­uit de ge­he­le west­ge­vel op­ge­trok­ken is … (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijks­mo­nu­ment 19264.)

 

 

Orgel

Vanuit het schip van de Gro­te of St.-Ba­vo­kerk heeft men een prach­tig uit­zicht op het Mül­ler­or­gel, het gi­gan­ti­sche pijp­or­gel dat tus­sen 1735 en 1738 werd ge­bouwd door de uit Duits­land af­kom­sti­ge Chris­tian Mül­ler. De met blad­goud ver­sier­de, hou­ten or­gel­kast is ge­maakt door Jan van Log­te­ren. Bij zijn vol­tooi­ing was het or­gel het groot­ste ter we­reld. Het heeft 62 stem­men en on­ge­veer vijf­dui­zend pij­pen, de klein­ste daar­van heb­ben het for­maat van een pot­lood, de groot­ste zijn ze­ven­en­der­tig cen­ti­me­ter in door­sne­de en ruim tien me­ter lang.
Veel beroemde per­so­nen heb­ben op het or­gel ge­speeld, on­der wie Men­dels­sohn, Hän­del en de tien jaar ou­de Mo­zart in 1766. (Bron van dit tekst­frag­ment: Ba­vo­vrien­den: ge­schie­dens van het ge­bouw).

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Wikipedia: Grote of Sint-Bavo­kerk.
Wikipedia: Sint-Bavo.
Website: Grote of St. -Bavo­kerk.
Website: Rijksmonument 19264.
Joost de Vree: Index van architec­to­ni­sche ter­men.
Website: JTravel: St-Bavokerk.
Website: Bavovrienden: ge­schie­dens van het ge­bouw.
Wikipedia: Michael Müller, (1690 – 1763) orgelbouwer.
Wikipedia: Jan van Logteren (1709 – 1745).

 

 

Menu – 06/12: BeginEinde.

 

 

the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Sint-Bavokerk
Grote Kerk / Sint-Bavokerk
Het Müller-orgel vanaf de zij­de ge­zien.

 

 

Menu – 06/12: BeginEinde.

 

 

the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.