Haarlem: Kruisstraat

Kruisstraat
Kruisstraat 26
Gemeentelijk mo­nu­ment met nr. 0392/59-0112.

 

 

De folder Vlaams accent wan­de­ling langs Vlaam­se spo­ren in Haar­lem be­vat on­der an­de­re de vol­gen­de tekst.
In de Kruisstraat zie je me­teen aan de over­kant, op num­mer 26, een op­val­lend ga­ve trap­ge­vel met tal van in­te­res­san­te de­tails. Je mag even gis­sen naar de bouw­datum, maar de­ze ge­vel is pas ge­bouwd in 1931 – 1932! De Haar­lem­se ar­chi­tect C.C. van Beau­mont kreeg van de Brug­se apo­the­ker Nolf de op­dracht om een ge­vel te ont­wer­pen die de rij­ke his­to­rie van zijn ge­boor­te­stad met die van Haar­lem ver­enig­de. Zo ont­stond de­ze ge­vel in Neo Re­nais­san­ce stijl waar­voor het na­tuur­steen­werk al­le­maal in Vlaan­de­ren is ge­maakt, maar het hout­snij­werk is van de Haar­lem­se beeld­hou­wer Ma­ri­nus Vreug­de.
De beelden vlak bo­ven de lui­fel zijn door hem uit oud balk­hout ge­sne­den. Van links naar rechts zie je de por­tret­ten van Lie­ven de Key, Hans Mem­ling, Hu­bert van Eyck, Jan van Eyck, Die­ric Bouts en Frans Hals. De in­mid­dels niet meer com­ple­te spreuk op de lui­fel­rand is af­koms­tig van het graf­op­schrift van Hu­bert van Eyck in de St. Ba­vo van Gent: Const, Eer, Wijs­heyt, Macht, Rijck­heyt groot, is on­ghe­spaert als comt de Doot. De gro­te ge­vel­steen in het mid­den stelt de moei­za­me aan­voer voor van grond­stof­fen voor ge­nees­mid­de­len. De klei­ne ge­vel­ste­nen links en rechts hier­van stel­len een re­tort, een vij­zel, de es­cu­laap en een zand­lo­per voor. Ook hier on­der­streept een spreuk de beeld­taal: Be­ghin­nen can ick, vol­her­den will­’ick, vol­brin­ghen sal ick. Ook in de glas-in-lood­ra­men, deels van­uit de hui­di­ge win­kel te zien, zijn er af­beel­din­gen van Haar­lem, Brug­ge en het apo­the­kers­vak te zien.

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Wikipedia: Lijst met ge­meen­te­lij­ke mo­nu­men­ten in Haar­lem.
Gevelstenen: Kruisstraat 24-26.
Gevelsteen: Retort. (Foto.)
Gevelsteen: Vijzel. (Foto.)
Gevelsteen: Esculaap. (Foto.)
Gevelsteen: Zandloper. (Foto.)
Gevelsteen: Zwoegende paarden. (Foto.)
Wikipedia: Marinus Vreugde.

 

 

Menu.

 

 

the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.