Hansestadt Wismar

Aartsdiakonaat
Archidiakonat / Aartsdiakonaat
Noordgevel
Johannisstraße

Menu – 03/10: BeginEinde.

Aartsdiakonaat
Archidiakonat / Aartsdiakonaat
Westgevel
Sankt-Marien-Kirchhof

Menu – 03/10: BeginEinde.

aartsdiakonaat
AARTSDIAKONAAT
GOTISCH KLEINOOD
IN 1450 REEDS WOONHUIS
DOOR BOMMEN IN 1945
VERNIETIGD
IN 1960 MET MIDDELEN VAN DE
DDR WEER OPGEBOUWD.

AARTSDIAKONAAT
Gebouwd in het midden van de 15e eeuw. Dien­de oor­spron­ke­lijk als woon­huis van de aarts­di­a­ken.
Een van de mooiste go­ti­sche se­cu­lie­re ge­bou­wen van de stad, door de vorm van de noor­de­lij­ke trap­ge­vel en de wes­te­lij­ke dak­rand.
Het pri­mai­re ont­werp­e­le­ment is de af­wis­se­ling tus­sen ge­gla­zuur­de en on­ge­gla­zuur­de ste­nen en het ge­bruik van veel voor­ge­vorm­de ste­nen (Form­stei­nen).
In 1885 was er een om­vang­rij­ke res­tau­ra­tie.
In 1945 door bom­men, in 1960 door het op­bla­zen van de Ma­ria­kerk zwaar be­scha­digd. In 1961 een res­tau­ra­tie en een deel­re­con­struc­tie.

BAKSTEENGOTIEK
In de gotische periode (13e tot de 15e eeuw) valt de ver­ste­de­lij­king van Wis­mar even­als zijn bloei­tijd als be­lang­rijk lid van de Wen­dische ste­den­bond van de Han­ze. De bak­steen­go­tiek ken­merkt de tot he­den be­hou­den his­to­ri­sche ge­daan­te van de Han­ze­stad.


ARCHIDIAKONAT
GOTISCHES KLEINOD
1450 BEREITS WOHNHAUS
DURCH BOMBEN 1945
ZERSTÖRT
1960 AUS MITTELN DER
DDR WIE­DER AUF­GE­BAUT

ARCHIDIAKONAT
Mitte des 15 Jhs. errichtet; dien­te ur­sprüng­lich als Wohn­haus des Ar­chi­di­a­kon.
Einer der schönsten go­ti­schen Pro­fan­bau­ten der Stadt durch die rei­che Ge­stal­tung des nörd­li­chen Staf­fel­gie­bels und der west­li­che Trau­fe.
Vorrangiges Ge­stal­tungs­mit­tel sind der Wech­sel zwi­schen gla­sier­ten und un­gla­sier­ten Back­stei­nen und die Zahl­rei­che Ver­wen­dung von Form­stei­nen.
1885 umfangreiche Re­stau­rie­rung.
1945 durch Bomben, 1960 durch Spren­gung St. Ma­riens stark be­schä­digt. 1961 Res­tau­rie­rung und Teil­re­kon­struk­tion.

BACKSTEINGOTIK
In die Zeit der Gotik (13.-15. Jh.) fällt Wis­mars Stadt­wer­dung so­wie sei­ne Blü­te­zeit als be­deu­ten­des Mit­glied des wen­di­schen Quar­tiers der Han­se. Die Back­stein­go­tik prägt die bis heu­te er­hal­te­ne his­to­ri­sche Stadt­ge­stalt der Han­se­stadt.


Wikipedia: Hansestadt Wismar.
Wikipedia: Hansestadt / Hanzestad.
Wikipedia: Aartsdiaken.
Wikipedia: Baksteengotiek.
Wikipedia: Wendische stedenbond.
Wikipedia: Formstein (Duits).
Website: Voorbeelden van geglazuurde Formsteine (Duits).

Menu – 03/10: BeginEinde.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.