Hansestadt Lübeck, Deutschland

Commercieel scheepvaart­ver­keer op de Trave tus­sen Tra­ve­mün­de en Lü­beck.
Wikipedia: Trave.
Wikipedia: Travemünde.
Wikipedia: Lübeck.

RoPaxferry

Dit is een zogenaamde RoPax Fer­ry boot, die zo­wel goe­de­ren als pas­sa­giers ver­voert. De re­de­rij, TT-Line, spreekt van een com­fort fer­ry. De­ze fer­ry vaart tussen Zwe­den en Duits­land.
Het schip is genoemd naar Huck­le­ber­ry Finn, een ka­rak­ter uit een ro­man van de Ame­ri­kaan­se schrij­ver Mark Twain.
TT-Line: TT-Line Com­fort Fer­ries.
TT-Line: Huck­le­ber­ry Finn – Tech­ni­cal Speci­fi­ca­tions.
Wikipedia: RoPax Ferry.
Wikipedia: Mark Twain.
Wikipedia: Huckleberry Finn.

Norrland

Dit schip is de Norrland van de re­de­rij Na­va­lis. Het be­hoort tot de Bal­tic fleet, vol­gens op­ga­ve van de re­de­rij. Dit schip ver­voert hout voor de hout­ver­wer­ken­de in­dus­trie, die van­uit Lü­beck per spoor van grond­stof wordt voor­zien, zoals blijkt uit de lucht­fo­to in Google Maps, waar de boom­stam­men als lu­ci­fer­hout­jes op­ge­sta­peld lig­gen.
Website: Navalis bulk sevices.
De Norrland (PDF), hier nog on­der zijn vo­ri­ge naam ver­meld.

Cristina

Dit schip is de Cristina uit Kam­pen (NL).
Volgens de gegevens van de re­de­rij, CV Scheep­vaart­on­der­ne­ming Cris­ti­na, heeft dit be­drijf slechts vier werk­ne­mers. Het is dus aan­ne­me­lijk dat die al­le vier aan boord zijn.
Dit schip vervoert zeer waar­schijn­lijk ook hout, zoals het schip Norr­land van re­de­rij Na­va­lis, want ’s och­tends, toen wij naar Tra­ve­mün­de ver­trok­ken, lag de Cris­ti­na bij dat be­drijf aan de ka­de. (De­ze fo­to is vlak voor 18.00 uur ge­maakt. Het schip vaart in de rich­ting de Oost­zee.)

Hout

Dit is het hout dat aan­ge­voerd werd door on­der an­de­re de vracht­sche­pen Norr­land en Cris­ti­na.

Transfennica

De Corona Sea is volgens de re­de­rij Trans­fen­ni­ca een Car­go Ro-Ro schip, dat on­der de Ne­der­land­se vlag vaart. De van oor­sprong Fin­se re­de­rij Trans­fen­ni­ca be­hoort sinds 2002 tot de Ne­der­land­se Spliet­hoff-group.
De brug (de stuur­hut) van dit schip be­vindt zich niet bo­ven het hek (ach­ter­ein­de) van het schip, maar vlak­bij de boeg, wat een ken­merk is van veel Ro-Ro-sche­pen.
(Het witte kruis met de vlag ‘… SP … Tech­no, in spie­gel­schrift’, op de voor­grond, links, is van de veer­boot die tus­sen Lü­beck en Tra­ve­mün­de vaart en waar­op ik mij be­vond. ‘Bb’ staat voor Back­bord: bak­boord.)
Wikipedia: Ro-Ro.
Website: Spliet­hoff-group.
Spliethoff Group: Co­ro­na Sea.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.