Orient Express: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 2 september 1994. Het ver­blijf aan de­ze zij­de van de Gou­den Hoorn (Bey­oğlu) is zeer aan­ge­naam. De wijk is mo­dern en de men­sen zijn sjiek ge­kleed. Het uit­zicht van­uit mijn ka­mer over de stad is im­po­ne­rend. Ik lo­geer in het Ne­der­lands In­sti­tuut, dat ge­huis­vest is in het Ne­der­lands Con­su­laat aan de Is­tik­lal Cad­de­si.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Vrijdag, 2 september 1994

Dag 69 / 72: Istanboel.
Opstaan om 7.30 uur.
Tekenen.
Douche.
Van 9.00 tot 10.30 uur lezen in Fi bayt­ina ra­djoel van Ih­san Abd al-Qoe­does, maar ik zit veel te ga­pen en ga naar bui­ten.
Op een terrasje koffie drin­ken en vrou­wen kij­ken. Ik zag ook sexy ge­sluier­de meis­jes met in een lan­ge rok met een split tot bo­ven de knie­ën. Ik drink twee kop­pen kof­fie: 40.000 TL.

Italianen

Op het terras zitten twee echt­pa­ren die erg duur doen, maar ‘knoei­en’ no­gal met een paar cen­ten als het op be­ta­len aan­komt.
Ze komen uit Italië en een vent zit in de han­del. Ze spre­ken Ara­bisch met el­kaar. Door zijn ac­ti­vi­tei­ten sprak hij al­le ta­len van de we­reld, zei hij. (Geen Ne­der­lands en ook geen Turks, ech­ter.)

Boeken en muziek

Ik was teleurgesteld over het boeken­aan­bod, maar in de zij­stra­ten blij­ken de ech­te boek­han­dels te zit­ten met een fan­tas­tisch aan­bod. Vaak wordt mu­ziek en boe­ken sa­men in een win­kel ver­kocht. Vaak is er dus een hoop la­waai, maar soms klinkt het prach­tig.
Ik koop voor Karima (als ca­deau) Is­la­mic Cal­li­gra­phy van Ya­sin Ha­mid Sa­fa­di voor 12 Pond = 624.000 TL. (f. 37,50)

Lectuur

Kamer tegen 13.00 uur. Lezen en te­gen 17.30 uur weer de stad in.
Thuis eten en lezen in de bi­blio­theek.
Op het laatste hoofd­stuk na heb ik Fi bayt­ina ra­djoel uit. Al met al een ge­mak­ke­lijk boek. Ik heb bij­na geen woor­den­boek ge­bruikt. Min­der dan tien woor­den op­ge­zocht.
De dia­loog is in het Egyp­tisch dia­lect. Vol­gens mij is hier spra­ke van een soort lec­tuur in plaats van li­te­ra­tuur. Het kab­belt maar voort.
Bed rond 22.00 uur. De bedden sla­pen niet zo best.

Gastenboek

Ik schreef in het gastenboek van het Ne­der­lands In­sti­tuut: Aan een prach­ti­ge straat en een fas­ci­ne­rend uit­zicht, met een goe­de bi­blio­theek, een rust­plaats na een 10-week­se ener­ve­ren­de reis door het Mid­den-Oos­ten. (Sy­rië – Jor­da­nië – Pa­les­ti­na / Is­raël – Tur­kije), dé plaats om nieu­we ener­gie op te doen.


Menu – 02/09: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeIstanboelBeyoğluNederlands Consulaat.


Wikipedia
TurkijeIstanboel.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sNederlands Instituut in Turkije.


Menu – 02/09: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 02/09: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.