Orient Express: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 1 september 1994. Dit is mijn eer­ste nacht in de gas­ten­ver­blijf van het Ne­der­lands In­sti­tuut, met een over­wel­di­gend uit­zicht over een groot deel van Is­tan­boel, met na­me over de Bos­po­rus en om­ge­ving.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Donderdag, 1 september 1994

Dag 68 / 72: Istanboel.
Opstaan om 7.30 uur. Ik ontbijt op mijn kamer.
Stad in, naar het bus­sta­ti­on om uit te zoe­ken wel­ke bus­sen naar de lucht­ha­ven gaan. De eer­ste bus ver­trekt om 6.00 uur ’s och­tends, dus de eer­ste bus moet ik heb­ben. De rit duurt een half uur en ik moet om 6.30 uur in­che­cken. Ik loop langs boek­han­dels en kios­ken, te­rug naar het In­sti­tuut, dat in het Ne­der­lands Con­su­laat ge­ves­tigd is.
Ik betaal de kamer in het Instituut: 2x f. 35,00 en 1.900.000 TL. (De ka­mer kost niet f. 40,00 maar f. 35,00 per nacht.)
Lezen in Fi baytina radjoel van Ih­san Abd al-Qoe­does.

Rondborstige vrouwen

Ik ga wandelen in de stad. Ik zie tal­loze mooie vrou­wen en ze zijn bij­na al­le­maal rond­bors­tig, met een fors vo­lu­me, maar mis­schien wordt daar wel een beet­je bij nach­ge­hol­fen (Moe­der Na­tuur een hand­je hel­pen), om de vorm wat aan in­houd te la­ten toe­ne­men. (Ik weet het niet.)

Istanboel ’s avonds

Ik eet in een res­tau­rant ve­ge­ta­risch. Op weg naar huis, op straat, barst het van de mooie vrou­wen en ook man­nen, maar naar­ma­te ik dich­ter bij het con­su­laat kom (Is­tik­lal Cad­de­si, rich­ting Tü­nel) wordt het rus­ti­ger, tot­dat de straat bij­na ver­la­ten is.
Vanuit mijn kamer uit raam hangen en te­ke­nen.
Bed rond 23.00 uur.
Het verblijf in het Nederlands In­sti­tuut is zeer aan­ge­naam. Ver­lang­de ik en­ke­le da­gen ge­le­den nog naar huis, nu is daar geen spra­ke meer van. De­ze kant van Is­tan­boel (Bey­oğ­lu) is veel aan­ge­na­mer dan de Sul­tan Ah­met-kant (Emi­nö­nü).


Menu – 01/09: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeIstanboelEminönüBeyoğluIstiklal Caddesi 197Tünel.


Wikipedia
TurkijeIstanboel.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sNederlands Instituut in Turkije.


Menu – 01/09: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 01/09: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.