Orient Express: Trabzon

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 25 augustus 1994. Na een zware bus­rit van twin­tig uur be­reik ik de stad Trab­zon aan de Zwar­te Zee. De kust is heel mooi. Ik ont­dek dat de stad Trab­zon ver­ge­ven is van pro­sti­tu­ees, (pros­ti­tu­tie is in Tur­kije niet ver­bo­den): er zijn hier heel veel Rus­si­sche pros­ti­tu­ees. Trab­zon is bij­na Rus­sisch, zelfs de ver­keers­bor­den zijn twee­ta­lig: Rus­sisch en Turks.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Donderdag, 25 augustus 1994

Dag 61 / 72: Trabzon.
s Ochtends om 5.30 uur komt de be­lo­ning van deze zwa­re rit. Tot 11.00 uur zit ik te ge­nie­ten van een prach­ti­ge (soms ook min­der prach­ti­ge) Zwar­te Zee­kust.
MH. stap­te in Or­du uit, zo­dat ik wat meer been­ruim­te kreeg.

Trabzon

Om 11.00 uur ben ik in Trabzon. Ik loop naar het cen­trum. Per toe­val vind ik (na veel lo­pen) het Er­zu­rum ho­tel dat vol­gens de gids al­les­zins re­de­lijk is. Ik be­taal 150.000 TL. en kom op de vier­de ver­die­ping op het dak­ter­ras te­recht. Voor: ter­ras en uit­zicht op zee. Ach­ter: uit­zicht op zee, door een klein raam. Een douche (met veel mug­gen­lij­ken), maar geen toi­let. Een heer­lijk ho­tel.
Douche.
Rond 12.30 naar bed. Ik slaap tot 17.00 uur.
Dagboek bijwerken. Daarna ga ik hon­ge­rig de stad in. Ik vind dit een mooie aan­ge­na­me plaats. Ik eet twee dishes met wa­ter en brood voor 80.000 TL. (To­taal.)

Eenzaam

Ik voel me een beet­je een­zaam. Na 1992 wil­de ik nooit meer al­leen rei­zen, nu is het al de twee­de keer er­na dat ik al­leen rond­reis. Ik wil ei­gen­lijk naar huis, maar moet de tijd nog tot 5 sep­tem­ber uit­zit­ten. Met het boek Fi bay­ti­na ra­djoel van Ih­san Abd al-Qoe­does gaat het wel om de da­gen te vul­len.
Boodschappen: Water: 15.000 TL., een hal­ve ki­lo kaas voor 67.000 TL., brood: 10.000 TL. en een ki­lo ba­na­nen: 60.000 TL. Een en an­der naar mijn ka­mer in het ho­tel bren­gen.

Prostituees

Ik ga weer de stad in. Trabzon is bijna Russisch. Veel Rus­sen hier en ook zijn de op­schrif­ten op ver­keers­borden in het Rus­sisch en het Turks.
Ik loop langs de zee en drink thee op een ter­ras. De be­zig­heid daar is: over de rand kij­ken naar het la­ger ge­le­gen ho­tel waar je in de ka­mers kunt kij­ken. Hoe­wel ik me schaam, doe ik het op den duur ook. Er is hier niets an­ders te doen in het don­ker.
Een dikke Turk en zijn even dik­ke vriend spre­ken me aan in het Duits en ver­tel­len dat de pros­ti­tu­ees hier 100.000 TL. is f. 60,00 kos­ten. Er zijn hier enorm veel Rus­si­sche pros­ti­tu­ees. Al­le man­nen lo­pen in strak­ke broe­ken, ik vind er geen en­ke­le mooi. Vrij­wel al­le vrou­wen zijn zeer aan­trek­ke­lijk.
Vanaf het hoteldakterras kijk ik nu al­le ka­mers in. Eén ka­mer heeft het druk. Ge­re­geld gaan de gor­dij­nen open en dicht. Ver­der is hier wei­nig le­ven. Al­leen gei­le man­nen, zo­als ik, han­gen uit het raam.
Bed rond 00.00 uur.
Weer: lekker, maar in Trab­zon ook be­wol­king. ’s Avonds sweater-weer.


Menu – 25/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeOrduTrabzonZwarte Zee.


Wikipedia
TurkijeTrabzonZwarte Zee.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 25/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 25/08: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.