Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 9 juli 1994. Gisteren arriveerden wij (Kim, Iris en ik) in Je­ru­za­lem, met de be­doe­ling om daar van­af maan­dag a.s. in de Pa­les­tijn­se Kha­lidi-bi­blio­theek één maand vrij­wil­li­gers­werk te gaan doen. We von­den gis­te­ren tij­de­lij­ke woon­ruim­te bij de be­heer­ster van de­ze oude fa­mi­lie­bi­blio­theek. We moe­ten ech­ter op zoek naar een meer per­ma­nente woon­ge­le­gen­heid waar we ze­ker tot half au­gus­tus kun­nen ver­blij­ven. Ik spreek in mijn dag­boek al over ‘thuis’, zo voel ik me, na nog geen he­le dag in Je­ru­za­lem, al min of meer thuis.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim en Karima zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle drie, zowel Iris, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Bei­de jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meisjes’) zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier!
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Zaterdag, 9 juli 1994

Dag 14 / 72: Jeruzalem.
Opstaan tegen 6.15 uur.
Douche.
Lezen.
Ontbijt, onder andere instant soep en brood met kaas.
Er wordt / zal wor­den ge­schil­derd. Ik help met het op­rui­men van en­ke­le ka­mers.

Jeruzalem

Tegen 10.30 uur ga ik de stad in. De Kim en Iris zijn voor zich­zelf op zoek naar woon­ge­le­gen­heid.
Als ik de weg vraag stuurt een Pa­les­tijn­se shop­kee­per me de ver­keer­de kant uit. Ik heb al zo­veel oriën­ta­tie­ver­mo­gen dat ik wel weet dat het de ver­keer­de rich­ting is.
Bij de Jaffa-poort ga ik wat eten voor 14 S.
We moeten om 12.00 uur bij het Post­kan­toor zijn. (In de oude stad.) Daar komt een ken­nis van een docent: Z.D. Hij zal pro­be­ren woon­ruim­te voor ons te or­ga­ni­se­ren. (Ik heb er niet zo­veel ver­trou­wen in.) Hij woont in Den Haag en spreekt Ne­der­lands.

Mijn moeder is ernstig ziek

De Iris en Kim bellen naar ieders thuis.
Ik bel naar Karima, omdat die mor­gen komt, maar ze neemt niet op. Ik bel ook naar Pa en Ma.
Ma is ernstig verkouden en heeft erge pijn in haar nek. Gis­te­ren­avond was Pa nog met haar naar de dok­ter ge­gaan. Ik zit er­over in, in de loop van de dag. Zal ik te­rug­bel­len en hun de te­le­foon­num­mers van hier ge­ven? (Maar dat is mis­schien pa­niek schop­pen.) Zal ik een brief schrij­ven?

Thuis!

We gaan door de stad wandelen. ’s Avonds eten we in de YMCA, tegen­over het Koning David ho­tel.
Thuis (!) rond 22.00 uur. De was op­han­gen, want ik ge­bruik­te de was­ma­chi­ne, he­den­och­tend.
Douche.
Bed rond 23.30 uur.
Uitgaven: f. 55,25 in twee dagen, zonder over­nach­tings­kos­ten!


Menu – 09/07: BeginEinde.


Google Maps
Jeruzalem.


Wikipedia
Jeruzalem.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 09/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 09/07: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.