19 mei 1977

Dagboek 1977

(Dag 1937) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn nieuwe vriend HL. (sinds 6 maart jl.) woont al eni­ge tijd bij mij in mijn ka­mer. – Gis­te­ren wil­de ik een per­so­nen­au­to hu­ren, maar er was al­leen een Ford Tran­sit-bus be­schik­baar. We rij­den er van­daag mee naar Bel­gië en Lu­xem­burg. – 150 Frank (Bel­gië en Lu­xem­burg) = f. 10,00.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 19 mei 1977.
Hemelvaartsdag.
HL. is tegen 00.30 uur ge­ko­men.
Op 5.30 uur.
Eten.
Weg 6.10 uur.
Door Luik, route Ardennen, Mal­me­dy, Sankt Vith.
Van 8.45 tot 9.15 even voor Cler­veaux, in de bos­sen eten.
In Clerveaux kopen we voor f. 100,00 Bel­gi­sche Francs.
We rijden richting Die­kirch.
Rond 10.50 uur foto’s ma­ken bij Lip­per­scheid.
Bezoek Chateau Bour­scheid: veel dia’s ma­ken, circa 11.00 uur.
Rond 12.00 uur in Lu­xem­burg, tot 14.45 uur. Ook in de ka­ze­mat­ten.
Twee koppen koffie en twee tos­ti’s: (ik gooi de ham weg [ik ben ve­ge­ta­riër]): f. 10,00 (150 Bfr.)
Tegen 15.00 uur in Ech­ter­nach.
Rond 16.00 uur in een bos eten en vrij­en.

Bij HL.’s ouders circa 20.45 uur. Kof­fie en brood.
Thuis rond 21.30 uur.
Wassen, omkleden. Auto te­rug­bren­gen.
Stadsbus naar het Vrijt­hof en rond 23.30 uur in de Ba­ga­tel­le. Vier pils. [Ik koop de] Gro­te Gay Gui­de: f. 25,00
Bed 01.00 uur.
Weer: in de zon lekker. Uit de zon: fris, veel wind. Half be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

18 mei 1976

Dagboek 1976

(Dag 1571) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Sa­men met mijn col­le­ga SZ. ben ik be­zig in Lim­mel, nabij Maas­tricht. – Ik pro­beer Ara­bisch te le­ren.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 18 mei 1976.
Met SZ. mee.
Ik had het eerst gis­te­ren al wil­len schrij­ven, maar toen ben ik het ver­ge­ten: de laat­ste tijd kan ik het steeds be­ter met SZ. vin­den. Ik werk graag met hem.
’s Morgens naar Ga­ra­ge Schoen­ma­ker. De spui­ter, 27 jaar, f. 1.200,00 net­to, gehuwd, vond ik erg mooi. Lang met hem ge­praat. Circa één keer per mi­nuut keek hij om, om te zien of de baas niet zag dat hij niet werk­te.
Verder de hele dag, tot cir­ca 14.30 uur, de Sphinx te Lim­mel.
Administratie bij Sphinx Bosch­straat en Ge­meen­te Be­drij­ven Maas­tricht.
Thuis 17.00 uur.
Krant lezen.
Naar el-Berred: ge­slo­ten. [El-Ber­red is een Ma­rok­kaans res­tau­rant.]
Thuis eten en koek bak­ken.
Intensief Arabisch leren, van­af 20.15 tot 22.00 uur.
Nu 22.20 uur.
Weer: zomers, circa 25°C tot ongeveer 15.30 uur. Re­gen tot cir­ca 16.15 uur en harde re­gen van­af 20.30 tot 21.30 uur.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

17 mei 1975

Dagboek 1975

(Dag 1204) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 17 mei 1975.
Op 10.00 uur. Inkopen.
Old Dutch: twee cola.
Op het Vrijthof gezeten, door de “city” ge­wan­deld. Ik kwam PH. te­gen op de hoek Ka­poen­straat – Wit­ma­kers­straat.
Eén koffie in Zeezicht. Hij wil­de ei­gen­lijk door­lo­pen toen ik hem aan­sprak. Hij had geen zin in kof­fie (denk ik), maar ging toch mee. Thuis kon ik hem niet ont­van­gen, want ik­zelf heb nog geen stoel om op te zit­ten.
Hij vertelde mij, zon­der re­den, dat hij van­avond naar een flik­ker­feest van stu­den­ten in Aken gaat.

Ik kan PH. niet be­grij­pen. Hij kan lief doen, maar loopt naast mij zijn ver­ve­ling weg te flui­ten.
Van 17.00 tot 19.00 uur in Old Dutch een pils.
Gekookt: kotelet, spruit­jes, aard­ap­pe­len.
Afgewassen. Kamer op­ruimen.
Van 23.00 tot 01.00 twee Schuss [pil­se­ner met ca. 25% oud bruin] bij TK., sa­men met KM.
Weer: warm, veel wol­ken en toch veel zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

6 mei 1977

Dagboek 1977

(Dag 1924) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk op kan­toor, bij de af­de­ling Tech­nisch Over­zicht: T.O. – Mijn nieuwe vriend HL. (sinds 6 maart jl.) woont al eni­ge tijd bij mij in mijn ka­mer, maar ik heb toch ook nog een zwak voor an­de­re jon­ge­man­nen, blijkt uit de tekst. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in Ara­bi­sche mu­ziek.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 6 mei 1977.
Op 6.15 uur. Douche.
Zaak. (T.O.) (Collega PC. is pa­pa ge­wor­den van een doch­ter.)
Thuis.
Zaak.
Op weg naar de kap­per zie ik HL. en spreek even met hem.
Kapper James zit vol en neemt geen klan­ten meer aan.
Ik ga de stad in en ga (17.35 uur) bij de Ma­re­tak bin­nen. Hoe­wel ik de vrij­dag­avond had uit­ge­zocht om te eten, om­dat dan wel­licht het stuk, de wit­te krul­len­bol, er zou zijn, dacht ik toen niet meer aan hem, maar toen ik hem zag ging er een schok door me heen.
Onder het eten komt de oud-di­rec­teur Van P. van PTT-Te­le­com naast me zit­ten. Hij kent me niet en ik spreek ook niet met hem.
Ik eet onder an­de­re een stuk­je ker­sen­taart met cir­ca 30 pit­ten.
Rond 19.00 uur ben ik thuis. Sa­men met HL. in de Ma­re­tak zou veel ge­zel­li­ger zijn ge­weest.
HL. ligt hier te slapen, we vrij­en en ik ben blij dat hij er is.
Tegen 19.30 uur gaat hij naar Mo­len­hof om te wer­ken. Ik lees de krant. Draai Ara­bi­sche mu­ziek.
Hierna vertaal ik de op 26-4-77 ont­van­gen brief van M. [Uit Ma­rok­ko.]
Nu 21.50 uur.
Weer: zomers warm. Heer­lijk, cir­ca 16 à 17 °C. Licht be­wolkt en dus veel zon.
Bed 22.20 uur.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

5 mei 1976

Dagboek 1976

(Dag 1558) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht. – Met mijn col­le­ga werk ik bij be­drij­ven, na­mens PTT, voor het aan­slui­ten of op­rui­men van te­le­foon­ap­pa­ra­tuur. – Met een an­de­re be­wo­ner van de Ta­fel­straat, KM. re­pa­reer ik de wa­ter­pomp die in de tuin van dat pand staat.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 5 mei 1976.
Personeels­bij­een­komst ten be­hoe­ve van [col­le­ga] MC., die een Ko­nink­lij­ke on­der­schei­ding in brons had ge­kre­gen. Hier­na naar Pa­re­ma Hoe­den­fa­briek: een se­rie-in­stal­la­tie op­ge­ruimd. Ver­vol­gens naar Pa­pier­fa­briek Gel­der­land Tie­lens te Weert. [Buurt­schap be­ho­rend tot de Ge­meen­te Meers­sen.]
Thuis 16.45 uur.
Eten met D. en M. bij KM.
G. [buur­jongen], heeft zijn rech­ter­hand in het ver­band zit­ten.
Met de PTT-bran­der, tot­dat het gas op was, de pomp ge­deel­te­lijk schoon­ge­brand.
Kamer opruimen van de werk­zaam­heden van gis­te­ren. [Ka­mer­in­de­ling ver­an­derd.]
Nu 23.20 uur.
Weer: zomers warm. Vrij­wel on­be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.