10 april 1977

Dagboek 1977

(Dag 1898) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Sinds be­gin maart heb ik een vriend­je: HL. – Ik bak zelf brood. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bi­sche cul­tuur en luis­ter naar Ara­bi­sche mu­ziek. – Ik volg een schrif­te­lij­ke cur­sus Frans.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 10 april 1977.
Eerste Paasdag.
03.00 uur komt HL. Ik ben blij.
Op 9.10 uur.
Brood bakken. [Zuur­de­sem­brood.]
Eten.
Bed verschonen.
Krant lezen.
Tegen 13.30 uur komt HL. weer op be­zoek.
Van 14.00 tot 15.00 uur naar het Bon­ne­fan­ten­mu­se­um.
Wandelen in het Stadspark. Ik zie [de knap­pe PTT-col­le­ga] JB. en we groe­ten. Vol­gens HL. bloos ik, ik merk er zelf niets van.
In de Ouwe Klok koff­ie drin­ken
Even naar de Marmite [res­tau­rant], waar HL. werkt. Een mooie zaak.
Thuis.
Eten. HL. maakte soep.
Om 17.10 uur breng ik hem tot bij de Mar­mi­te. Ik wan­del nog wat door de stad.
Thuis.
Eet nog wat. Lees nog wat. Af­was­sen met Ara­bi­sche mu­ziek.
Nu 21.40 uur.
Het is mijn bedoeling tot 00.00 uur te wach­ten en Frans te le­ren tot­dat HL. komt.
Misschien komt hij later en lig ik al in bed, maar hij heeft de sleu­tels van de deu­ren.
Lezen.
Tegen 22.40 uur komt HL.
Hij trekt een spij­ker­broek en di­to jas­je van mij aan en we gaan cir­ca 23.10 uur naar Zee­zicht. We drin­ken er een jus d’o­ran­ge / jon­ge. [Jon­ge je­ne­ver.]
Hierna naar de Ouwe Klok waar wat per­so­neel van de Mar­mi­te is van wie we wat drin­ken. Ik voel me voor het eerst een in de open­baar­heid tre­den­de flik­ker.
We drinken veel en ik vertel HL. dat ik de eer­ste we­ken to­neel ten op­zich­te van hem heb ge­speeld, wat vol­gens hem een te­ken is dat ik hem niet kwijt wil­de, wat ook zo is. [Ik was de eer­ste we­ken toch niet zo op HL. ge­steld.]
Na diverse jonge / jus d’o­ran­ges en vrij­a­ges zijn we cir­ca 01.00 uur thuis. Daar vrij­en we veel.
01.45 uur op bed.
Weer: zie elders.
(Even heb ik CG. gezien, de vo­ri­ge vriend van HL., op de rug en van op­zij.)
Weer: in de schaduw fris, in de zon lek­ker. Licht be­wolkt. De he­le dag droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

9 april 1976

Dagboek 1976

(Dag 1532) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 9 april 1976.
Vannacht lekker klaar­ko­men na seks­fan­ta­sieën.
Gemeente Maas­tricht, Maag­den­dries (al­leen): op­ne­men van de aan­slui­ting van een se­rie-in­stal­la­tie. [Een soort te­le­foon­in­stal­la­tie.]
Bourgognestraat 29, Maas­tricht.
Om 15.00 uur moe. Bood­schap­pen doen en de au­to op­ge­ruimd.
Thuis 17.00 uur.
Old Dutch [café]. Seks­brok: trok zijn broek zo strak dat strak­ker niet ging. Was met een (Duit­se?) vriend. Lek­ke­re mooie boy.
Eten en afwassen met Ara­bi­sche mu­ziek. Vloer poet­sen met [mu­ziek van de] Strawbs.
Toilet poet­sen.
Arabische thee met KM. Ara­bi­sche en Iraan­se mu­ziek.
Nu 00.25 uur.
Weer: zomerse zon. Veel wind. Over­dag lek­ker, ’s avonds fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 april 1975

Dagboek 1975

(Dag 1165) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht. – Ha, ha, ha, een boek… Ik be­gin aan het twee­de deel. Van het eer­ste deel heb ik al 3,5 blad­zijde! Hoog tijd om met het twee­de deel te be­gin­nen. Ik plan al een der­de deel. Het zal vast een ‘pil’ wor­den, ze­ker 10 blad­zij­den! Te dik voor veel men­sen. Ik moet de tekst ze­ker in­kor­ten!

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 8 april 1975.
8 april 1975, dinsdag. Dagnummer: 1165]
Hele dag met [col­le­ga] TvdW., on­der an­de­re een drie­ling­in­stal­la­tie aan­ge­legd. [Een te­le­foon­in­stal­la­tie voor een klein kan­toor.]
Vanavond afwas­sen en ROZ.
Begonnen met het twee­de deel van een uit drie de­len be­staand boek. Van het eer­ste deel heb ik op nieuw­jaars­dag 3,5 blad­zij­de ge­schre­ven.
Hoe het derde deel zal gaan uit­zien, weet ik nog niet.
Nu 23.50 uur.
Weer: af en toe stra­lend zo­mer­weer, dan weer re­gen, ha­gel en nat­te sneeuw.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 maart 1976

Dagboek 1976

(Dag 1519) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik maak­te een ge­schil­derd por­tret van mijn over­le­den oma, met be­hulp van een fo­to. Van­daag zet ik er een lijst om. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bi­sche cul­tuur en dus ook in die mu­ziek. – Ik ben ook ge­ïn­te­res­seerd in man­ne­lijk schoon.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 27 maart 1976.
Op 10.10 uur.
Eten. Koffie met mooie H-JS. Cir­ca een kwar­tier hier ge­praat.
Inkopen.
Schilderij van Oma in­lijs­ten. Ara­bi­sche mu­ziek.
Voor f. 25,00 – 10% PTT-korting: f. 22,50 een kap­zaag ge­kocht.
Eten.
Verder met het knut­sel­werk.
Krant gelezen.
Weer knutselen.
Tegen 00.15 uur Zee­zicht, vier pils. Veel sexy kont­jes.
Thuis 01.55 uur.
Eten.
Nu rond 02.55 uur.
Weer: fris, af en toe re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

26 maart 1975

Dagboek 1976

(Dag 1152) Ik woon sinds eind de­cem­ber 1974 op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling Huis­te­le­fo­nie. Dat is de af­de­ling die bij be­drij­ven en in­stel­lin­gen een­vou­di­ge te­le­foon­in­stal­la­ties aan­legt.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 26 maart 1976.
Dienstauto MB-24-20, begin­stand: 06.110, eind­stand: 06.156 km. De he­le dag in Maas­tricht. On­der an­de­re in de Ca­pu­cij­nen­straat 13B.
In TC Oost [Te­le­foon­cen­tra­le] cir­ca een half uur met MC. ge­praat. (Van de Bin­nen­dienst, ik ken hem van de Be­drijfs­school PTT.)

Gegeten.
Afgewassen en ROZ.
Twee derde van de vloer schoon­ge­maakt door het stof uit de ri­chels tus­sen de plan­ken te ha­len. Tot 23.00 uur en daar­na af­ge­trok­ken.
Nu circa 00.10 uur. Moe.
Weer: hele dag regen. Erg koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.