23 januari 1978

Dagboek 1978

(Dag 2186) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht. Mo­men­teel ben ik in Sit­tard aan het werk als hulp-toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt. – Ik voel me van­daag niet lek­ker.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 23 januari 1978.
Sittard. Erg moe. (De dag ver­loopt traag en ik baal als een stier.) De he­le dag ze­nuw­ach­tig. Hulp­toe­zicht.
Thuis 17.30 uur.
Inkopen.
Afwassen.
Eten.
Afwassen.
Tv.
Bed 22.35 uur.
Weer: vrieskoud, zon­nig

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 november 1977

Dagboek 1977

(Dag 2112) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht. Van­af van­daag moet ik in Sit­tard aan het werk als hulp-toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 10 november 1977.
Als een bezetene gefietst om niet te laat voor de trein naar Sit­tard te ko­men.
Om 7.45 uur in Sit­tard. [Col­le­ga] HS. haalt me rond 7.50 uur af.
Ik ben hulp­toe­zicht van NG.
Aanvankelijk leek het of ik er niet veel moest doen, maar ge­luk­kig was er later meer werk. (Toe­zicht op drie las­sers en drie grond­wer­kers.)
Thuis 17.30 uur.
Douche.
Bij HL.’s ouders lek­ke­re mos­se­len eten.
Tv. Dia’s. Film.
Drie pils.
Thuis 23.20 uur.
Bed 23.45 uur.
Weer: droog, lekker, af en toe zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 mei 1978

Dagboek 1978

(Dag 2306) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Door de week werk ik bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht in Sit­tard. Van­af ver­le­den week dins­dag werk ik bij de af­de­ling ‘Huis­te­le­foon’ samen met col­lega HD.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 23 mei 1978.
Op 6.45 uur.
Sittard.
Werken in Ge­leen, Bor­re­kuil. So­ci­a­le werk­plaats WGO: een toes­tel ver­plaat­sen. Een le­vens­ge­vaar­lij­ke lad­der, waar ik niet op ging. HD. wel.
Amstenrade, De Gij­se­laar 80. Ba­sis­school De Ver­re­kij­ker. Aan­leg drie se­rie­toes­tel­len, twee bel­len.
Thuis 17.45 uur.
Douche.
Eten.
Naar [kap­per] Ro­bert, Smeer­maes [Bel­gië]: f. 6,00
[Het haar] was vrij lang, nu be­hoor­lijk kor­ter.
HL.’s ou­ders.
Autoradio mon­te­ren.
Lezen.
Bed 23.15 uur.
Weer: fris, droog. Geen zon. Re­gen­drei­ging. Herfst.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

9 mei 1978

Dagboek 1978

(Dag 2292) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Door de week werk ik bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht in Sit­tard als hulp­toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt. – Mijn vriend en ik be­zit­ten een Ford Tran­sit, die we als cam­per in­ge­richt heb­ben. Ik wil daar nu een be­ter keu­ken­tje in ma­ken.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 9 mei 1978.
Op 6.30 uur.
Douche.
Ik werk vandaag in Ge­leen en in Stein.
In Susteren bezoek ik Mos­tard Ca­ra­vans, maar de­ze is ge­slo­ten. Dan koop ik in Stein bij Berg­land Ca­ra­vans een alu­mi­ni­um “goot­steen” [aan­rech­tje] voor f. 77,00. Af­me­ting: 60×35 cm.
Om 17.15 uur bij de Miro de mi­xer (Phi­lips) in­ge­le­verd. Ik krijg f. 229,00 te­rug.
Thuis 17.30 uur.
1001 Nacht lezen.
Eten.
De remmen van de au­to lo­pen aan. Na­kij­ken, maar er is zelf niets aan te doen.
Van 22.30 tot 23.30 uur Tv.
Bed 23.40 uur.
Weer: heerlijk zomers. Lek­ker.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

20 april 1978

Dagboek 1978

(Dag 2273) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Door de week werk ik bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht in Sit­tard als hulp­toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt. – In 1976 en 1977 was ik in Ma­rok­ko en daar heb ik en­ke­le vrien­den ge­maakt.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 20 april 1978.
Op 7.00 uur.
Sittard.
Toezicht Huis­aan­slui­tin­gen Mun­ster­ge­leen.
Thuis 17.20 uur.
Lezen.
Eten.
Knutselen.
Eenvoudige brieven naar drie vrien­den in Ma­rok­ko schrij­ven.
Arabische mu­ziek op­ne­men van de ra­dio.
Tv.
Bed 23.45 uur.
Weer: zonnig, lekker. Daar­na re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.