25 mei 1983

Dagboek 1983

(Dag 4134) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-­Lim­burg em ik ben aan het werk in Slen­aken, in het Lim­burg­se heu­vel­land. Ik bouw daar een UH­45-­te­le­foon­au­to­maat en ben de pro­ject­lei­der, na­mens PTT. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur A wor­den en moet daar­voor oe­fe­nen met het sei­nen van mor­se­sig­na­len.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 25 mei 1983.
Na over van alles ge­droomd te heb­ben, on­der an­de­re een hon­der­den me­ters ho­ge scheeps­werf in Ja­pan, waar ik om­hoog werd ge­he­ven aan een fra­gie­le trek­veer, op­staan om 6.45 uur. Douche.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Dienst­au­to:] Sim­ca Tal­bot.
Rond 10.00 bij La Bon­ne Au­ber­ge in Sle­na­ken, tot 15.45 uur. Ik maak een zoe­mer­sig­na­le­ring op het Be­die­ning­stoe­stel voor die­ge­nen die ‘9’ [te­le­fo­nis­te] draai­en, wan­neer het Be­die­nings­toe­stel in nacht­stand staat.
Zaak 16.30 uur. Vertrek 16.45 uur. Ik loop HL. te­ge­moet.
Inkopen in Eijs­den.
Thuis de finan­ciën be­re­ke­nen.
Warm eten. [Buurman] XV. eet mee. Af­was­sen.

Morse oefenen, circa 20 mi­nu­ten.
Tv.
Nu 23.30 uur.
Twee mokken melk met honing. (Warm.)
Weer: koud en de hele dag di­ver­se soor­ten re­gen­bui­en. Het re­gent nog steeds.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

24 mei 1982

Dagboek 1982

(Dag 3768) k woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag heb ik een be­drijfs­cur­sus over de nieuwe elek­tro­nische te­le­foon­au­to­maat TBX50. – Ik wil graag Ra­dio­zend­ama­teur wor­den en volg daar­voor een schrif­te­lij­ke cur­sus van de Leid­se On­der­wijs In­stel­lin­gen (LOI). Een on­der­deel van het het (staats-) exa­men is het kun­nen sei­nen met het Mor­se-al­fa­bet. Daar oe­fen ik van­avond mee.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 24 mei 1982.
Op 7.45 uur.
Op de fiets naar Maastricht. Noor­man­nen­sin­gel. TBX50-cursus. De he­le dag.
Fiets. Thuis 16.30 uur.
Warm eten.
Lezen.
Afwassen.
Lezen.
Morse oe­fe­nen.
Tv: journaal, circa 20 mi­nu­ten.
LOI-cursus.
Ik was vanmorgen al duf. Dan dat duf­fe TBX50-pro­gram­me­ren en thuis ook nog LOI le­ren. Ik ben nu su­per duf.
Tv.
Nu 23.45 uur.
Weer: de hele dag bewolkt, toch een beet­je zon. Fris. Mis­schien ook re­gen. Ik weet het niet meer. Zui­den­wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

22 mei 1980

Dagboek 1980

(Dag 3036) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg en maar van­daag is er al­leen werk voor mij op kan­toor. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 22 mei 1980.
Op 7.10 uur.
Met HL. mee naar Maastricht. [Dienst­au­to:] VW-bus. Zaak. Er is geen werk meer en ik moet op lijs­ten spe­ci­fi­ce­ren wat er in 1979 voor werk gedaan is. Dat is werk voor de he­le dag op kan­toor.
Tussen de middag met HL. de stad in, die nu tij­de­lijk werk ver­richt bij het Stads­ar­chief.
Om 16.30 de VW-bus in bij ga­ra­ge Veu­gen par­ke­ren.
Voor Ho­tel Beau­mont (naast het Post­kan­toor in Wyck) wacht ik op HL., die om 17.00 uur komt.
[Winkelcentrum] Brus­sel­se­poort. Ik ga naar de kap­per: 16 gul­den.
Inkopen bij de Miro van 17.30 tot 18.30 uur.
Thuis 19.00 uur.
Brood eten.
Buurvrouw TD. komt ver­tel­len over as­per­ges en an­de­re za­ken, tot 21.00 uur.

Arabisch van 21.15 tot 23.00 uur. HL. is niet hier. Hij is te­gen 21.15 uur naar JL. ge­gaan.
Nu 23.30 uur.
Weer: onbewolkt. Veel zon. Fris door veel wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 mei 1979

Dagboek 1979

(Dag 2669) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag werk ik in Maas­tricht en bij Ab­dij Rol­duc, na­bij Kerk­ra­de. – HL. en ik heb­ben een nieuw­bouw­huis in Eijs­den ge­kocht. – In de avond­uren pro­beer ik Ara­bisch te le­ren.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 21 mei 1979.
Op 7.50 uur.
Op de fiets naar ga­ra­ge Veu­gen. Met de Opel [dienst­au­to] naar de Dienst­kring Maas­tricht en daar uit de VW-bus, die AJ. be­stuurt, ap­pa­ra­tuur ge­haald. Naar Din­ge­mans Ar­chi­tec­ten­bu­reau. De ou­de ap­pa­ra­tuur­do­zen plat ge­maakt zo­dat [col­le­ga] M. die kan op­ha­len voor oud pa­pier voor een goed doel.
Door de stad toeren.
Om 11.00 bij Rolduc [Kerk­ra­de] tot 16.50 uur.
Thuis 17.50 uur.
Eten. Afwassen.
Douche.
HL. is naar Eijs­den.
Herstelwerk aan een werk­broek.
Arabisch les 23 vanaf 20.15 tot 22.30 uur.
Nu 23.00 uur.
Weer: af en toe zon. Veel en mooie wol­ken. Fris­se wind. Geen weer voor deze tijd van het jaar.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

11 mei 1982

Dagboek 1982

(Dag 3755) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag ben ik aan het werk in Val­ken­burg. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur wor­den en volg daar­voor een cur­sus bij de Leid­se On­der­wijs­in­stel­lin­gen (LOI). Een Ra­dio­zend­ama­teur moet ook in mor­se kun­nen zen­den, daar­om oe­fen ik daar­mee.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 11 mei 1982.
Op 6.55 uur.
Op de fiets naar Maastricht. [Dienst­au­to:] VW-bus.
Noormannensingel: even bij [col­le­ga] KH. langs.

Bij [collega] SH. thuis kof­fie drin­ken.
Samen naar Hotel Schaep­kens van Sint Fyt in Val­ken­burg.
SH. heeft van­mid­dag ver­lof. Ik zet hem te­gen 11.45 uur thuis af.
Zaak.
Magazijn Maastricht.
Rond 12.50 uur eten langs de Geul in Val­ken­burg.
Hotel Schaepkens van Sint Fyt in Val­ken­burg. Kos­ten­tel­ling per ne­ven­toe­stel op de UH45. [Ik werk­te er eer­der aan op 23 april en 13 mei 1981.]
De stop duurde één jaar we­gens ge­brek aan me­de­wer­king van de abon­nee.
Maastricht, te­gen 16.45 uur.
Fiets 16.50 uur. Thuis 17.30 uur.
Warm eten. [Buur­man] XV. eet mee. Af­was­sen.
Lezen.
Een beetje eten.
Morse les 6.
LOI-cursus. Serie A, vak 189, les 3: moei­lijk.
Nu 23.10 uur.
Weer: vanmorgen fris en mistig. Ver­der vol­op zon en in de zon was het warm. Op de fiets was het nog fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

9 mei 1980

Dagboek 1980

(Dag 3023) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg en van­daag werk ik in Wahl­wil­ler en Heer­len. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 9 mei 1980.
op 7.10 uur.
Op de fiets naar Maastricht. [Dienst­au­to:] VW-bus. Naar de Mis­sie­zus­ters / Die­na­res­sen van de Hei­li­ge Geest in Wahl­wil­ler. (Zus­ters Cla­ris­sen.)
Eet­pau­ze op de Gul­pe­ner­berg.
Bespreking van de te­le­foon­num­mers [bij de Zus­ters], sa­men met [col­le­ga] AD.
Bij aannemer M. in Heer­len pa­pie­ren op­ha­len en op de Dienst­kring Heer­len al­les uit­zoe­ken.
Tussen de mid­dag eet­pau­ze in Eijs. (Ara­bisch: woor­den­lijs­ten le­ren.) Na de mid­dag dra­den trek­ken [in de hoofd­ver­de­ler in de au­to­maat] bij de zus­ters in Wahl­wil­ler.
Maastricht om 16.45 en om 17.20 thuis, op het ge­mak ge­fietst.
Eten. (Hierna voel ik me niet goed.)

Van 20.00 tot 22.00 Ara­bisch les 3 (Teach Your­self Ara­bic), in­clu­sief een half uur Ne­der­lands in ver­band met de naam­val­len.
Tegen 22.00 voel ik me zo ziek dat ik on­mid­del­lijk naar bed ga.
Tegen 22.45 moet ik over­ge­ven en sta als een gek te ril­len. Van HL. krijg ik een pil­let­je en na lan­ge tijd val ik in slaap.
CL. is vandaag hier geweest en heeft sa­men met HL. het huis erg goed ge­poetst.
Weer: lekker, wel veel wind. Licht be­wolkt, veel zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 mei 1979

Dagboek 1979

(Dag 2656) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – Wij heb­ben een nieuw­bouw­huis in Eijs­den ge­kocht en de hui­zen van dat com­plex wor­den nu één voor één op­ge­le­verd.
(Voor be­zoe­kers via
the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 8 mei 1979.
Op 7.10 uur.
Op de fiets naar de [Raad voor de] Kin­der­be­scher­ming op het Oran­je­plein. Er was nie­mand.
Station NS. Op een UB twee toe­stel­len, 503 en 504, ge­sperd voor in­ko­mend PTT-ver­keer. (Lang zoe­ken naar de juis­te pa­pie­ren.)
Om 11.30 bij Ar­chi­tect Din­ge­mans op Het Bat.
Vanaf 12.30 met HL. door de stad wan­de­len.
van 13.30 tot 14.45 een po­li­tie­ke dis­cus­sie met de col­le­ga’s.
Gewerkt tot 16.15 uur.
Thuis 17.00 uur.
Een brief getypt voor de Werk­groep Kairos*(1) in ver­band met de mach­ti­ging voor de aan­deel­hou­ders­ver­ga­de­ring (17-5 a.s.) om de KNPM met haar Shell-ac­ti­vi­tei­ten in Zuid-Afri­ka op de vin­gers te tik­ken. [KNPM: Ko­nink­lij­ke Ne­der­land­se Pe­tro­le­um Maat­schap­pij.]
Ik heb het bewijs van toe­gang en de mach­ti­ging voor PN., S.-laan te Den Haag naar Kai­ros ver­zend­klaar ge­maakt. Ik heb één aan­deel, dus ik ben maar ge­rech­tigd één stem uit te bren­gen of via een mach­ti­ging uit te la­ten bren­gen.

Eten.
Naar Eijsden. Het wordt tijd dat we het huis krij­gen, want HL. kan ’s nachts van de ze­nu­wen niet meer sla­pen en vreet zich op over de din­gen die niet goed zijn en dat zijn er veel.
Rond 19.00 thuis.
Omkleden.
HL. brengt me tegen 19.35 uur naar het NVV-huis waar de PTT-groeps­ver­ga­de­ring van de ABVA*(2) is.
Eén pils. Veder saai. Om 22.10 uur af­ge­lo­pen. Ik bel HL. en wacht op het Sta­tion. Te­gen 22.30 is hij er.
Om 22.45 uur thuis.
Bestek Eijsden na­kij­ken.
Nu 23.35 uur.
Weer: heerlijk. Lekker zomers weer. De he­le dag vol­op zon en dan zit ik bij Din­ge­mans in een erg naar pe­tro­le­um stin­ken­de kel­der. (Of stook­olie?)

*(1)
Werkgroep Kairos: een groep men­sen, een or­ga­ni­sa­tie, die zich ver­zet te­gen de Apart­heid in Zuid-Afri­ka.
Wikipedia: Werk­groep Kai­ros.
Wikipedia: Apart­heid.

Te­rug.

*(2)
NVV / ABVA.
NVV: Neder­lands Ver­bond van Vak­ver­eni­gin­gen.
ABVA: Al­ge­me­ne Bond van Amb­te­na­ren.
Wikipedia: NVV.
Wikipedia: ABVA.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 april 1983

Dagboek 1983

(Dag 4108) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag volg ik de cur­sus TR43, een nieuw soort te­le­foon­in­stal­la­tie. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 29 april 1983.
Op 7.15 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht, tot aan de Abt­straat. Ik rij zelf ver­der met de au­to naar de Noor­man­nen­sin­gel voor de cur­sus TR43.
Ik ben daar om 8.30 uur. Te­le­fo­nisch en­ke­le za­ken re­ge­len met [de af­de­ling Be­drijfs­te­le­com­mu­ni­ca­tie] Heer­len over Boeing Com­pa­ny al­daar, waar ik ver­schil­len­de ke­ren werk­te in 1979, voor vra­gen van [col­le­ga] JM.
De hele dag een saaie cur­sus.
Tussen de middag met [de col­le­ga’s] HS. en PS. wan­de­len.
De cursus is ge­daan om 16.00 uur.
Met de auto om 16.30 thuis.

Van 18.45 tot 19.15 uur eten. (Brood.)
Van 19.30 tot 21.00 wer­ken aan de au­to van BM.: een schei­ding ma­ken van de luid­spre­kers, voor en ach­ter. Sexy KW. helpt me. Het lukt niet zo best.
HL. heeft een recep­tie [op zijn werk]. Ik moet hem om 21.15 aan Sta­tion Maas­tricht op­ha­len. Om 21.15 ben ik daar, maar er is geen HL. te zien. Van 21.35 tot 21.50 ga ik bij de PTT mijn ge­reed­schap ha­len.
Ik wacht weer op het sta­tion op HL. en zie er ver­schil­len­de sexy jon­ge­man­nen, waar­van er en­ke­le, naar het schijnt, el­kaar niet ken­nen. Uit­ein­de­lijk gaan er twee sa­men weg.

Bij [buurman] XV. van 22.30 tot 23.30 uur. Hij heeft van­daag de tij­ding ont­van­gen dat twee be­ken­den over­le­den zijn. De eer­ste was de tuin­man van zijn vader, die stierf van­daag in die tuin, 72 jaar oud en een an­de­re be­ken­de van hem, me­vrouw O. werd door haar echt­ge­noot ver­moord, op de dag van haar ont­voe­ring, een week of vier ge­le­den. Gis­te­ren is haar lijk ge­von­den en de da­der, een vriend van XV., heeft be­kend, sa­men met twee 18-ja­ri­ge kna­pen, de­ze gru­wel­daad in Bel­gië, na­bij Luik, te heb­ben vol­trok­ken*.
We drinken pils bij XV.
De Commo­dore Vic­20 com­pu­ter koop ik niet voor me­dio ju­ni. Dat wil zeg­gen, dat wordt dan een Com­mo­do­re­64, waar­schijn­lijk.
Nu 00.00 uur.
Weer: lekker. Veel be­wol­king. Ook een beet­je zon. Har­de zui­den­wind. Tegen 22.00 uur een beet­je re­gen.
[Hier denk ik nog aan:] Wat een stuk­ken en sexy kont­jes op het Sta­tion.

*
Moord. Ik vind dit nog op in­ter­net: 30 april 1983, Maas­tricht. De 34-ja­ri­ge fy­sio­the­ra­peu­te MO. (34) uit Maas­tricht, die op 28 maart werd ont­voerd, blijkt nog de­zelf­de dag door haar 36-ja­ri­ge man MN., met wie zij niet meer sa­men­woon­de, te zijn ver­moord. Zij werd in een bos in het Bel­gisch-Lim­burg­se As op 20 ki­lo­me­ter af­stand van Maas­tricht ge­wurgd en daar be­gra­ven in een kuil, die al veer­tien da­gen eer­der door N. met hulp van de sa­men met hem ge­ar­res­teer­de 18-ja­ri­ge PvR. en RvD. uit Maas­tricht werd ge­gra­ven. De twee jong­ste ver­dach­ten, bei­den scho­lie­ren, heb­ben hun aan­deel in de ont­voe­rings­zaak en in het do­den van de vrouw, don­der­dag al be­kend. De echt­ge­noot van de vrouw leg­de vrij­dag­mor­gen bij zijn voor­ge­lei­ding voor de Of­fi­cier van Jus­ti­tie mr. J. Frans­sen een vol­le­di­ge be­ken­te­nis af. Het lijk van de vrouw is don­der­dag ge­von­den. Sec­tie door een ge­rech­te­lijk ge­nees­kun­di­ge uit Bel­gië heeft uit­ge­we­zen dat zij door wur­ging om het le­ven is ge­ko­men.

Zij re­den ver­vol­gens met het bus­je naar de prak­tijk­ruim­te van het slacht­of­fer in Maas­tricht. Het bus­je werd ge­par­keerd recht te­gen­over de prak­tijk­ruimte. Het drie­tal zat er in met N. ach­ter het stuur. Toen me­vrouw O. rond 20.45 uur naar bui­ten kwam werd zij door de twee scho­lie­ren vast­ge­gre­pen en in het bus­je ge­sleurd. Zij werd met ether be­dwelmd.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 april 1982

Dagboek 1982

(Dag 3742) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag volg ik een cur­sus over een nieuw soort te­le­foon­au­to­maat: TBX. – Mijn vriend HL. heeft van­daag con­tact met God. – We heb­ben een zeiljol.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 28 april 1982.
Op 7.20 uur. Douche.
Op de fiets naar Maas­tricht. Noor­man­nen­sin­gel: TBX50-cur­sus. De he­le dag.
Ik ben om 16.30 thuis.
HL.’s ouders zijn hier, vol­gens af­spraak.
Vertellen. Warm eten. [Buurman] XV. eet mee.
HL. heeft een buiten­boord­mo­tor met lan­ge staart bij God ([ei­ge­naar van] Aqua Vi­va) op­ge­haald.
We gaan varen: HL., zijn va­der en ik, van 19.00 tot 21.00 uur.
Circa 21.15 tot 23.50 uur, eerst met HL.’s ou­ders en van­af 22.00 uur HL. en ik bij XV. Hij is van­daag voor het mo­tor­rij­be­wijs ge­slaagd. We kon­den [moch­ten] wat ko­men drin­ken. (HH. is er de hele avond al.)
Nu 00.00 uur.
Weer: niet zo koud. Wei­nig wind. Ge­heel be­wolkt. Van­avond, rond 20.30 een beet­je re­gen. Ver­der droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 april 1981

Dagboek 1981

(Dag 3376) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag ben ik in Val­ken­burg be­zig. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal en daar­voor volg ik aan de Volks­uni­ver­si­teit in Maas­tricht een avond­cur­sus Ara­bisch. – Zo­wel in En­ge­land als in Duits­land is een flink pak sneeuw ge­val­len: eind april!

MenuIndex en het einde.

Maandag, 27 april 1981.
Op 7.20 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat. Dienst­au­to:] VW-bus.
Magazijn Maastricht.
Hotel Schaep­kens van Sint Fyt in Val­ken­burg. De he­le dag.
Om een re­lais­kast op te han­gen moet ik bo­ren in een knoert­har­de muur. Moe en he­le­maal be­zweet neem ik mijn eet­pau­ze na­bij Kas­teel Oost bij de Geul. In Val­ken­burg zie ik een leu­ke man met een flin­ke bult in zijn broek. Ik let op hem en niet op een paal­tje, waar ik met de zij­kant te­gen aan rij. (De be­scha­di­ging is de moei­te niet waard.)
Maastricht: 16.40 uur. HL. komt om 16.50 uur.
Thuis douchen.
Eten.
Om 18.30 cursus Arabisch. Ara­bi­sche les.
Thuis 20.20 uur.
[Buurman] XV. vertelt me dat HL. met AH. (vol­gens af­spraak ge­ko­men) weg is en dat hij om 21.30 uur te­rug zal zijn. Hij weet niet waar ze heen zijn, maar ik denk dat ze wat zijn gaan drin­ken.
Krant lezen.
Rond 21.00 uur naar Maas­tricht. Stads­park. Van 21.20 tot 21.50 in La Fer­me. Twee Se­ven-up: 2,80 gul­den.
Stadspark.
Thuis 22.20 uur.
[Buurvrouw] TD. en AH. dis­cus­sië­ren. (Over man / vrouw ver­hou­din­gen.) XV. komt er la­ter bij. Als hij weer weg is, krij­gen wij (HL. en ik) even ru­zie over AH. (Voor het eerst blijkt hij [HL.] het ge­pres­teerd te heb­ben op het af­ge­spro­ken tijd­stip weer thuis te zijn.)
TD. gaat en later AH.
Bed 00.20 uur.
Weer: de hele dag noor­den­wind. Na de mid­dag zwoel, wei­nig zon. Fris.
In Yorkshire, En­ge­land, ligt an­der­hal­ve me­ter sneeuw. In Trier in Duits­land ligt ook sneeuw.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.