apad 08-03-23: twaalf uur

12.39 uur

*

8 maart 2023

Keulen

Hansestadt Köln
(Deelstaat: Nordrhein-Westfalen.)
Fotonr.: 190628 12h39.

Kölner Dom.
Kerk / Kathedraal.
(Bouwperiode: 1248 – 1880.)


Deze kathedraal werd in 1996 op de UNESCO-Werelderfgoedlijst geplaatst, met nr. 292.


Menu – 08/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190918 12h39.

Kehrwiedersteg (brug bij de Binnenhafen in stadsdeel HafenCity).
Deze brug overspant de Kehrwiederfleet.


Menu – 08/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.39 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


apad 07-03-23: twaalf uur

12.39 uur

*

7 maart 2023

Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180807 12h39.

Deutsches Technikmuseum Berlin.
Elektromagnetische Computer, een replica van de originele machine uit 1941.


Z3 – Der erste elektromagnetische Computer
Nachbau der Z3 im Deutschen Technikmuseum.
Leihgabe von Prof. Horst Zuse, Berlin

Die Z1 mit ihren mecha­ni­schen Schal­tun­gen war nicht sehr ver­läss­lich, da sich die hand­ge­säg­te Bleche beim Rech­nen oft ver­klemm­ten. Des­halb such­te Kon­rad Zuse nach einer Al­ter­na­ti­ve und tausch­te die me­cha­ni­schen ge­gen elek­tri­sche Bau­tei­le aus.

1941 war der erste voll funk­tions­fä­hi­ge Com­pu­ter ein­satz­be­reit – die Z3. Al­le Schal­tun­gen der Z3 wa­ren elek­tro­mag­ne­ti­sche Re­lais, 600 Stück im Rechen­werk und et­wa 1800 im Spei­cher­werk. Ein Re­lais ent­sprach einem Bit: Es konn­te den bi­nä­ren Wert Null oder Eins an­neh­men, je nach­dem, ob es aus- oder ein­ge­schal­tet war. Auf­bau und Funk­tions­wei­se der Z3 gli­chen der Z1, aber der neue Com­pu­ter war schnel­ler und ver­läss­li­cher.

Konrad Zuse baute die Orginal­ma­schi­ne wäh­rend des Zwei­ten Welt­kriegs und be­kam da­für einen Zu­schuss von der Deut­schen Ver­suchs­an­stalt für Luft­fahrt. Das In­sti­tut war be­son­ders an Be­rech­nun­gen zur Aero­dy­na­mik in­te­res­siert. 1943/44 wur­de die Z3 bei Bom­ben­an­grif­fen auf Ber­lin zer­stört. Aus­ge­stellt ist hier ein Nach­bau, den Kon­rad Zu­ses äl­tes­ter Sohn Horst Zu­se im Jahr 2010 an­ge­fer­tigt hat.


Z3 – De eerste elektromagnetische computer
Replica van de Z3 in het Duitse Technologiemuseum.
Bruikleen van prof. Horst Zuse, Berlijn

De Z1 was met zijn me­cha­ni­sche scha­ke­lin­gen niet erg be­trouw­baar, aan­ge­zien het met de hand ge­zaag­de plaat­werk vaak vast­liep bij het re­ke­nen. Kon­rad Zuse zocht daar­om naar een al­ter­na­tief en ver­ruil­de de me­cha­ni­sche voor elek­tri­sche com­po­nen­ten.

In 1941 was de eerste vol­le­dig func­tio­ne­le com­pu­ter ope­ra­tio­neel – de Z3. Al­le cir­cuits van de Z3 wa­ren elek­tro­mag­ne­ti­sche re­lais, 600 stuks in de re­ken­een­heid en on­ge­veer 1800 in de op­slag­een­heid. Een re­lais kwam over­een met een bit: het kon de bi­nai­re waar­de nul of één aan­ne­men, af­han­ke­lijk van of het aan of uit was. De Z3 was ge­bouwd en werk­te op de­zelf­de ma­nier als de Z1, maar de nieu­we com­pu­ter was snel­ler en be­trouw­baar­der.

Konrad Zuse bouwde de ori­gi­ne­le ma­chi­ne tij­dens de Twee­de We­reld­oor­log en ont­ving een sub­si­die van het Duit­se On­der­zoeks­in­sti­tuut voor Lucht­vaart. Het in­sti­tuut was voor­al geïn­te­res­seerd in aero­dy­na­mi­sche be­re­ke­nin­gen. In 1943/44 werd de Z3 ver­nie­tigd tij­dens bom­bar­de­men­ten op Ber­lijn. Een re­pli­ca die de oud­ste zoon van Kon­rad Zu­se, Horst Zu­se, in 2010 maak­te, is hier te zien.


Menu – 07/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Münster

Hansestadt Münster
(Deelstaat: Nordrhein-Westfalen.)
Fotonr.: 190625 12h39.

Lambertikirchplatz, in de schaduw.


Rechts de Lambertusfontein, uiterst rechts de Salzstraße.


Deze foto plaatste ik eerder op:
24 mei 2020.


Menu – 07/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.39 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


apad 27-02-23: zeventien uur

17.38 uur

*

27 februari 2023

Leer

Leer
(Deelstaat: Ostfriesland.)
Fotonr.: 180307 17h38.

Friesenstraße 63 – 65-B (vlnr).
Huisnummer 65-B werd in 1890 gebouwd.


Menu – 27/02-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Münster

Hansestadt Münster
(Deelstaat: Nordrhein-Westfalen.)
Fotonr.: 190625 17h38.

Johannisstraße.
Petri-Kirche.
(Bouwperiode: 1590-97.)


De Petri-Kirche heeft twee torens. Op deze foto staat de tweede toren loodrecht achter de eerste, aan de andere kant van het gebouw, en is daarom niet te zien.


De Petri-Kirche is een Denkmal (monument).


Menu – 27/02-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.38 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2023.


apad 06-01-23: twaalf uur

12.36 uur

*

6 januari 2023

Münster

Hansestadt Münster
(Deelstaat: Nordrhein-Westfalen.)
Fotonr.: 190625 12h36.

Lambertikirchplatz 5.
St. Lambertuskerk.
(Bouwperiode: 1375-1450.)


Aan de toren van de Lamber­tus­kerk han­gen drie ijze­ren kooi­en (1536) waar­in de lij­ken van en­ke­le te­recht­ge­stel­de be­ruch­te / be­roem­de cri­mi­ne­len vijf­tig jaar lang te zien wa­ren. Een van hen was Jan van Leiden, de ko­ning der Weder­dopers.


De Lambertuskerk is een Denkmal (monument) in Münster Altstadt.


Deze foto plaatste ik eerder op:
21 mei 2020, waarop de kooien, waarin de Wederdopers gevangen zaten, goed zichtbaar zijn.


Menu – 06/01-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190918 12h36.

Auf dem Sande 1A.
Block E.
(Bouwjaar: 1887-88.)


Dit pand is een Denkmal (monument) met nr.: 12423 in Hamburg HafenCity.


Menu – 06/01-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.36 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2023.


apad 19-10-22: twaalf uur

12.32 uur

*

19 oktober 2022

Plön

Plön
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 190509 12h32.

Schlossberg.
Kasteel.
(Bouwperiode: 17e eeuw.)


Dit kasteel is een Denkmal (monument).


Deze foto plaatste ik eerder op:
23 januari 2020.


Menu – 19/10-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Keulen

Hansestadt Köln
(Deelstaat: Nordrhein-Westfalen.)
Fotonr.: 190628 12h32.

Een interieurfoto van de Dom van Keulen / Kölner Dom.
Een van de gebrandschilderde ramen.
Kerk / kathedraal.
(Bouwperiode: 1248 – 1880.)


De kathedraal werd in 1996 op de UNESCO-Werelderfgoedlijst geplaatst, met nr. 292.


Menu – 19/10-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.32 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2022.


apad 24-09-22: elf uur

11.31 uur

*

24 september 2022

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180619 11h31.

Koberg.
Heiligen Geist Hospital.
Querhalle mit Lettner
Dwarshal met doksaal.
(Bouwperiode: vóór 1286.)


Volgens de Duden (Duits woordenboek) is een Lett­ner: in mit­tel­al­ter­li­chen Kir­chen den Chor vom Lang­haus tren­nen­de, plas­tisch aus­ge­stal­te­te, ho­he Schran­ke mit meh­re­ren Durch­gän­gen und ei­ner Art Em­po­re, auf der li­tur­gi­sche Schrift­le­sun­gen statt­fan­den und auch die Chor­sän­ger Auf­stel­lung nah­men.
In middeleeuwse kerken het koor van het schip schei­den­de, sculp­tu­raal vorm­ge­ge­ven, ho­ge bar­riè­re met meer­de­re door­gan­gen en een soort ga­le­rij waar­op li­tur­gi­sche voor­drach­ten plaats­von­den en ook de koor­zan­gers ston­den.
[Vertaling: Google Translate, door mij enigszins aangepast.]


Menu – 24/09-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Keulen

Hansestadt Köln
(Deelstaat: Nordrhein-Westfalen.)
Fotonr.: 190628 11h31.

Gereonshof 4.
Interieurfoto van Sint-Gereonskerk.
(Bouwperiode: 4e eeuw.)


Menu – 24/09-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.31 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
september 2022.


apad 21-08-22: zestien uur

16.29 uur

*

21 augustus 2022

Keulen

Hansestadt Köln
(Deelstaat: Nordrhein-Westfalen.)
Fotonr.: 190628 16h29.

Am Schokoladenmuseum 1A.
Schokoladenmuseum = Chocolademuseum.
Opening: 1993.


Dit museum ligt direct aan de Rijn.


Menu – 21/08-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190918 16h29.

Vanaf de Busanbrücke uitzicht op de gebouwen aan de Brooktorkai (rechts) en de Holländischer Brook (links).
(Bouwperiode: einde 19e eeuw / begin 20e eeuw.)


Al deze gebouwen zijn geregistreerde monumenten.


Menu – 21/08-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 16.29 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
augustus 2022.


apad 11-08-22: elf uur

11.29 uur

*

11 augustus 2022

Travemünde

Hansestadt Lübeck: Travemünde
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180620 11h29.

Jahrmarktstraße 9.
St. Lorenz-Kirche / St. Laurenskerk.
(Bouwperiode: rond 1557.)


De St. Lorenz-Kirche is een Denkmal (monument) met nr.: 1139.


Menu – 11/08-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Keulen

Hansestadt Köln
(Deelstaat: Nordrhein-Westfalen.)
Fotonr.: 190628 11h29.

Gereonshof 4.
St. Gereon.
(Bouwperiode: 4e eeuw.)


Deze oude romaanse kerk heeft een ovale de­ca­goon / tien-hoe­ki­ge koe­pel, die in de 13e eeuw werd ge­bouwd. De­ze was ten tij­de van de bouw het groot­ste vrij­dra­gen­de ge­welf ten noor­den van de Alpen.


Deze kerk, de St. Gereon, staat in de Altstadt-Nord en heeft daar 862 als monumentnummer. (Denkmal.)


Menu – 11/08-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.29 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
augustus 2022.


apad 23-07-22: twaalf uur

12.28 uur

*

23 juli 2022

Keulen

Hansestadt Köln
(Deelstaat: Nordrhein-Westfalen.)
Fotonr.: 190628 12h28.

Een interieurfoto van de Dom van Keulen / Kölner Dom.
Kerk / kathedraal.
(Bouwperiode: 1248 – 1880.)


De kathedraal werd in 1996 op de UNESCO-Werelderfgoedlijst geplaatst, met nr. 292.


Menu – 23/07-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Halberstadt

Hansestadt Halberstadt
(Deelstaat: Sachsen-Anhalt.)
Fotonr.: 200905 12h28.

Domplatz 14.
Dompropstei: proosdij van de Dom.
(Bouwjaar: 1591-1611.)


Dit gebouw is een Denkmal (monument) / met nr.: 02975.


Menu – 23/07-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.28 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
juli 2022.


apad 07-06-22: elf uur

11.26 uur

*

7 juni 2022

Keulen

Hansestadt Köln
(Deelstaat: Nordrhein-Westfalen.)
Fotonr.: 190628 11h26.

Geronshof.
St. Gereon.
(Bouwperiode: 4e eeuw.)


Deze oude romaanse kerk heeft een ovale de­ca­goon / tien-hoe­ki­ge koe­pel, die in de 13e eeuw werd ge­bouwd. De­ze was ten tij­de van de bouw het groot­ste vrij­dra­gen­de ge­welf ten noor­den van de Alpen. (De de­ca­goon is op de­ze fo­to niet te zien.)


Deze kerk, de St. Gereon, staat in de Altstadt-Nord en heeft daar 862 als monumentnummer. (Denkmal.)


Menu – 07/06-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bardowick

Bardowick
(Deelstaat: Niedersachsen.)
Fotonr.: 190917 11h26.

Beim Dom.
Detail van de koorbanken in de Dom van Bardowick.
(Bouwperiode van deze kerk: rond 1300.)


Menu – 07/06-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.26 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
juni 2022.