Hanzestad Hattem: Anton Pieck Museum

13 april 2019


Anton Pieck Museum

Anton Pieck Museum

Noordwal 31


Websites
Museum: Anton Pieck.
Wikipedia: Anton Pieck.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 13/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hanzestad Hattem: De Fortuin

12 april 2019


Molen De Fortuin

Molen De Fortuin
Molenbelt 5
Rijksmonument
Monumentnummer: 20993.


Rijksmonument: 20993.
KORENMOLEN “De Fortuin”. Acht­kan­ti­ge, hou­ten stel­ling­mo­len op ge­met­sel­de voet. In een ge­vel­steen ge­da­teerd: 1852. De mo­len be­vindt zich op een per­ceel grond, deel uit­ma­kend van de voor­ma­li­ge ver­de­di­gings­wer­ken.
(Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 20993.)


Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Gevel­steen.


Websites: De Fortuin
De molen.
Molendatabase.
Wikipedia.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 12/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hanzestad Hattem: Etalage

11 april 2019


Etalage Duinkerken

Duinkerken
De verf-, behang en kleurspecialist.
Kunstschildermaterialen en Hobby.

Achterstraat 6-8.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Website
Duinkerken: Kunstschildermaterialen.


Menu – 11/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hanzestad Hattem: Voerman Museum

10 april 2019


Jo Koster

Jo Koster

1e Walsteeg (1923)
Olieverf op doek.


Voerman Museum Hattem
Pittoresk Hattem
1 november 2018 t/m 15 april 2019.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Websites
Wikipedia: Jo Koster.
L’impression: Jo Koster (1868-1944).
Museum: Voerman Museum Hattem.


Menu – 10/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Jo Koster

Jo Koster

Herinneringen aan Hattem (1917)
Olieverf op doek.


Menu – 10/04: BeginEinde.


Jo Koster

Jo Koster

Bij sommige schilde­rijen van Jo Kos­ter ont­breekt de re­le­van­te ach­ter­grond­in­for­ma­tie. Die heb ik niet kun­nen vin­den. Het kan zijn dat ik niet goed heb op­ge­let, niet goed ge­ke­ken heb, maar dat moet dan wel twee keer zijn ge­beurd, want ik was voor de­ze ten­toon­stel­ling twee keer in het Voer­man Mu­seum, zowel op 21 no­vem­ber 2018 als op 5 april 2019.


Menu – 10/04: BeginEinde.


Jo Koster

Jo Koster


Menu – 10/04: BeginEinde.


Jo Koster

Jo Koster


Menu – 10/04: BeginEinde.


Hanzestad Hattem: Voerman Museum

09 april 2019


Jo Koster

Jo Koster

Bij sommige schilde­rijen van Jo Kos­ter ont­breekt de re­le­van­te ach­ter­grond­in­for­ma­tie. Die heb ik niet kun­nen vin­den. Het kan zijn dat ik niet goed heb op­ge­let, niet goed ge­ke­ken heb, maar dat moet dan wel twee keer zijn ge­beurd, want ik was voor de­ze ten­toon­stel­ling twee keer in het Voer­man Mu­seum, zowel op 21 no­vem­ber 2018 als op 5 april 2019.


Voerman Museum Hattem
Pittoresk Hattem
1 november 2018 t/m 15 april 2019.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Websites
Wikipedia: Jo Koster.
L’impression: Jo Koster (1868-1944).
Museum: Voerman Museum Hattem.


Menu – 09/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hanzestad Hattem: Voerman Museum

08 april 2019


Jo Koster

Jo Koster

Bij sommige schilde­rijen van Jo Kos­ter ont­breekt de re­le­van­te ach­ter­grond­in­for­ma­tie. Die heb ik niet kun­nen vin­den. Het kan zijn dat ik niet goed heb op­ge­let, niet goed ge­ke­ken heb, maar dat moet dan wel twee keer zijn ge­beurd, want ik was voor de­ze ten­toon­stel­ling twee keer in het Voer­man Mu­seum, zowel op 21 no­vem­ber 2018 als op 5 april 2019.


Voerman Museum Hattem
Pittoresk Hattem
1 november 2018 t/m 15 april 2019.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Websites
Wikipedia: Jo Koster.
L’impression: Jo Koster (1868-1944).
Museum: Voerman Museum Hattem.


Menu – 08/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hanzestad Hattem: Voerman Museum

07 april 2019


J. Bosboom

Johannes Bosboom
Interieur Grote Kerk, Hattem
Olieverf op paneel (1861).


Voerman Museum Hattem
Pittoresk Hattem
1 november 2018 t/m 15 april 2019.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Websites
Wikipedia: Johannes Bosboom (1817-1891).
Museum: Voerman Museum Hattem.


Menu – 07/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hanzestad Hattem: Voerman Museum

06 april 2019


C. Vreedenburgh

Cornelis Vreedenburgh
Turflossers aan de Loswal te Hattem
Olieverf op doek (1914).


Voerman Museum Hattem
Pittoresk Hattem
1 november 2018 t/m 15 april 2019.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Websites
Wikipedia: C. Vreedenburgh.
L’impression: C. Vreedenburgh (1880-1946).
Museum: Voerman Museum Hattem.


Menu – 06/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hanzestad Hattem: Voerman Museum

05 april 2019


A. Zwart

Adrianus Johannes / Arie Zwart
Turfschepen in de sneeuw.
Olieverf op doek (1938).


Voerman Museum Hattem
Pittoresk Hattem
1 november 2018 t/m 15 april 2019.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Het omvangrijke oeuvre van Zwart is vrij­wel ge­heel ge­schil­derd in de im­pres­sio­nis­ti­sche stijl die in de ne­gen­tien­de eeuw werd ont­wik­keld door de schil­ders van de Haag­se School. Daar­in wordt een be­lang­rij­ke rol toe­be­deeld aan het weer­ge­ven van licht en stem­ming. Ook wat be­treft zijn on­der­wer­pen, voor­al land­schap­pen, boer­de­rij­en, plas­sen en stil­le­vens, sluit het werk van Zwart aan bij de­ze stro­ming. De schil­der bond zich niet aan een be­paal­de streek en trok het liefst rond. In 1936 kocht hij een spe­ci­aal voor hem ge­bouw­de woon­boot om mee op reis te gaan. Eerst rich­ting Go­rin­chem, ver­vol­gens via Nij­me­gen en Arn­hem over de IJs­sel naar Hat­tem.


Websites
Wikipedia: A.J. Zwart.
L’impression: A.J. Zwart.
Website: A.J. Zwart (1903-1981).
Museum: Voerman Museum Hattem.


Menu – 05/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hanzestad Hattem: Affiche

04 april 2019


Affiche

Voerman Museum Hattem
Een affiche achter een win­kelruit.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Website
Voerman Museum Hattem.


Menu – 04/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.