Apad 14-07-21: vijftien uur

15.10 uur

*

14 juli 2021

Heerenveen

Heerenveen
Fotonr.: 190613 15h10.

Dubbele Regel 54-56.
Het pand met de rood-witte vensterluiken is nr. 56.


Menu – 14/07-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Culemborg

Culemborg
Fotonr.: 190816 15h10.

Goilberdingerstraat tussen 28-30: de stadsgracht.
De stadsgracht van Culemborg is een Rijksmonument met nr.: 11614.


Menu – 14/07-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 15.10 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
juli 2021.


Apad 08-07-21: twaalf uur

12.10 uur

*

8 juli 2021

Culemborg

Culemborg
Fotonr.: 190227 12h10.

Goilberdingerdijk.


Menu – 08/07-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Kiel

Kiel
Fotonr.: 190507 12h10.

Samwerstraße.


Menu – 08/07-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.10 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
juli 2021.


Apad 25-06-21: vijftien uur

15.09 uur

*

25 juni 2021

Wismar

Hansestadt Wismar
Fotonr.: 180919 15h09.

Schwarzes Kloster.
(Het Zwarte Klooster.)
Bei der Klosterkirche 8.


Deze foto plaatste ik eerder op:
23 oktober 2018.


Menu – 25/06-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Culemborg

Culemborg
Fotonr.: 190816 15h09.

Goilberdingerstraat.


Menu – 25/06-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 15.09 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
juni 2021.


Apad 04-06-21: vijftien uur

15.08 uur

*

4 juni 2021

Leiden

Leiden
Fotonr.: 181214 15h08.

De noodbrug over de Zijl, toen de Spanjaardsbrug verwijderd was voor renovatie elders.


Menu – 04/06-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Culemborg

Culemborg
Fotonr.: 190816 15h08.

Het groen tussen de stadsmuur en de stadsgracht, aan de Goilberdingerstraat. Op de achtergrond windmolen ’t Jach.


Menu – 04/06-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 15.08 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
juni 2021.


Apad 16-05-21: vijftien uur

15.07 uur

*

16 mei 2021

Leiden

Leiden
Fotonr.: 181214 15h07.

Het terugplaatsen van de Spanjaardsbrug na een maand lang elders gerestaureerd te zijn geweest.


Menu – 16/05-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Culemborg

Culemborg
Fotonr.: 190816 15h07.

Goilberdingerstraat 29-31.
Nr. 31 (met de witte gevel) is een gemeentelijk monument met nr. 0216/285.


Deze foto plaatste ik eerder op:
9 november 2020.


Menu – 16/05-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 15.07 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
mei 2021.


Apad 14-02-21: veertien uur

14.02 uur

*

14 februari 2021

Culemborg

Culemborg
Fotonr.: 190816 14h02.

Markt.


Menu – 14/02-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hamburg-Altona
Fotonr.: 190920 14h02.

Ottenser Marktplatz.


Menu – 14/02-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 14.02 uur, op verschillende datums.


Apad 17-12-20: Culemborg

Culemborg

17 december 2020

Culemborg Kuilenburgse Spoorbrug

Kuilenburgse Spoorbrug.


De Kuilenburgse spoorbrug is een spoorbrug over de Lek bij Culemborg. De brug werd gebouwd in 1982.


Menu – 17/12-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Culemborg: provincie Gelderland.

APAD: A picture a day


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 30 november 2020

EVA-Lanxmeer Helofytenfilters

Bewonersvereniging EVA Lanxmeer
Nesciopad.


Uitleg over het gebruik en nut van helofytenfilters in de wijk EVA Lanxmeer.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 30 november 2020.


Menu – 30/11-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 29 november 2020

Herenstraat 29 Elisabeth Weeshuis

Museum Elisabeth Weeshuis.


Schilderij van de stichtster en naamgever van het Elisabeth Weeshuis, geflankeerd door haar beider, reeds overleden, echtgenoten.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 29 november 2020.


Menu – 29/11-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Herenstraat 29 Elisabeth Weeshuis

Museum Elisabeth Weeshuis.


Inkomsten

De Nederlandse weeshuizen zijn voor hun in­kom­sten in eer­ste in­stan­tie af­han­ke­lijk van gif­ten, le­ga­ten en spe­ci­ale be­las­tin­gen. Gaan­de­weg bou­wen ze een ei­gen ver­mo­gen op. Een uit­zon­de­ring is het wees­huis van Cu­lem­borg. Dit krijgt bij de stich­ting zo­veel geld mee dat het 400 jaar lang in het ei­gen on­der­houd kan voor­zien.


Menu – 29/11-20: BeginEinde.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 28 november 2020

Herenstraat 29 (RM 11545)

Herenstraat 29
Museum Elisabeth Weeshuis.


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 11545.


Ingenuam sobolem citius genitoribus orbam suscipit et gremio heic elisabetha fovet ab anno MDLX

Burgerkinderen, te snel ontrukt aan hun ouders, neemt Elisabeth hier op en koestert ze in haar schoot, vanaf 1560.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 28 november 2020.


Menu – 28/11-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Herenstraat 29 (RM 11545)

Herenstraat 29.


Het poortgebouw aan de binnenzijde


Menu – 28/11-20: BeginEinde.


Herenstraat 29 (RM 11545)

Herenstraat 29.


MUSEUM ELISABETH WEESHUIS

In 1560 werd uit de nalatenschap van Eli­sa­beth, Vrouwe van Cu­lem­borg, het Eli­sa­beth Wees­huis ge­sticht. In dit ge­bouw is nu het ge­lijk­na­mi­ge mu­se­um ge­ves­tigd. Het mu­se­um om­vat een in­te­res­san­te col­lec­tie schil­de­rij­en, kerk­zil­ver en een per­ma­nen­te ten­toon­stel­ling met als the­ma so­ci­a­le zorg in Cu­lem­borg van 1900 tot 1950. Ach­ter het mu­se­um be­vindt zich, be­grensd door de oude stads­muur, een fraai aan­ge­leg­de tuin. Uit­gaan­de van mid­del­eeuw­se- en re­nais­san­ce­tra­di­ties, is hier­aan op eigen­tijd­se wij­ze vorm­ge­ge­ven. Een oude wa­ter­put ge­tuigt nog van het ‘Nye Huis’ dat in de 15de eeuw op deze plaats stond.


Menu – 28/11-20: BeginEinde.


Herenstraat 29 (RM 11545)

Herenstraat 29.


Informatiepaaltje voor jonge bezoekers aan Culemborg.


Menu – 28/11-20: BeginEinde.


Herenstraat 29 (RM 11545)

Herenstraat 29.


Informatiepaaltje voor jonge bezoekers aan Culemborg.


Menu – 28/11-20: BeginEinde.


Herenstraat 29 (RM 11545)

Herenstraat 29.


Informatiepaaltje voor jonge bezoekers aan Culemborg.


Menu – 28/11-20: BeginEinde.