Berlin

Mensen
Berlijners en toeristen her en der, hier op de Karl-Marx-Allee.

Menu – 17/09: BeginEinde

Mensen
Berlijners en toeristen, her en der, hier op het plein voor de Fern­seh­turm, met op de ach­ter­grond het Ro­tes Rat­haus.

Menu – 17/09: BeginEinde

Tekening
Een ‘Berlijnse’ zoent de beer, het sym­bool / de mas­cot­te van Ber­lijn, hier op een re­cla­me­bord voor een in aan­bouw zijn­de me­tro­lijn: U5.

Menu – 17/09: BeginEinde

Mensen
Berlijners en toeristen her en der, hier vrou­we­lijk schoon aan de oe­ver van de Spree, na­bij het par­le­ments­ge­bouw. De Spree wordt druk be­va­ren door rond­vaar­tbo­ten.

Menu – 17/09: BeginEinde

Mensen
Berlijners en toeristen her en der, hier kin­de­ren en vol­was­se­nen op het gras­veld voor het par­le­ments­ge­bouw.

Menu – 17/09: BeginEinde

Mensen
Berlijners en toeristen her en der, hier op het hoogste punt van de Sie­ges­säu­le (Over­win­nings­zuil) die mid­den in de Tier­gar­ten staat.

Menu – 17/09: BeginEinde

Mensen
Berlijners en toeristen her en der, hier op het hoogste punt van de Sie­ges­säu­le (Over­win­nings­zuil) die mid­den in de Tier­gar­ten staat.
Ook daar waar geen plaats is om je te be­we­gen, moet het haar net­jes zit­ten.

Menu – 17/09: BeginEinde

Hauptbahnhof
Berlijners en toeristen her en der, hier op het plein voor het Ber­lin Haupt­bahn­hof (Cen­traal Sta­tion Ber­lijn).

Menu – 17/09: BeginEinde

Hauptbahnhof
Berlijners en toeristen her en der, hier in het Ber­lin Haupt­bahn­hof (Cen­traal Sta­tion Ber­lijn).

Menu – 17/09: BeginEinde

Hauptbahnhof
Berlijners en toeristen her en der, hier in het Ber­lin Haupt­bahn­hof (Cen­traal Sta­tion Ber­lijn).

Menu – 17/09: BeginEinde

Hauptbahnhof
Berlijners en toeristen her en der, hier op een perron van het Ber­lin Haupt­bahn­hof (Cen­traal Sta­tion Ber­lijn).

Menu – 17/09: BeginEinde

Hauptbahnhof
Berlijners en toeristen her en der, hier op een perron in het Ber­lin Haupt­bahn­hof (Cen­traal Sta­tion Ber­lijn).

Menu – 17/09: BeginEinde

Berlin

Modelspoorbaan
Een modelspoorbaan op groot­for­maat in het Deut­­sches Tech­­nik­­mu­­se­­um Ber­­lin (DTMB)

Menu – 16/09: BeginEinde

Modelspoorbaan
Een modelspoorbaan op groot­for­maat in het Deut­­sches Tech­­nik­­mu­­se­­um Ber­­lin (DTMB)

Menu – 16/09: BeginEinde

Modelspoorbaan
Een modelspoorbaan op groot­for­maat in het Deut­­sches Tech­­nik­­mu­­se­­um Ber­­lin (DTMB)

Menu – 16/09: BeginEinde

Berlin

Locomotievenloods

Een loods met stoom­lo­co­mo­tie­ven in al­ler­lei soor­ten en ma­ten. Vóór de­ze loods ligt een draai­schijf, waar­op de lo­co­mo­tie­ven ge­draaid kun­nen wor­den. Een stoom­lo­co­mo­tief kan, door de aan­we­zig­heid van de ten­der aan de ach­ter­zij­de, niet op vol­le snel­heid ach­ter­uit rij­den en moet dus om­ge­draaid wor­den. Dat ge­beurt op de draai­schijf.
Deut­ches Tech­nik­mu­se­um Ber­lin (DTMB)
Wikipedia: Tender.

Menu – 15/09: BeginEinde

Draaischijf

De draai­schijf waar­op de lo­co­mo­tie­ven ge­draaid kun­nen wor­den. Een stoom­lo­co­mo­tief kan, door de aan­we­zig­heid van de ten­der aan de ach­ter­zij­de, niet op vol­le snel­heid ach­ter­uit rij­den en moet dus om­ge­draaid wor­den. Dat ge­beurt op de draai­schijf.
Deut­ches Tech­nik­mu­se­um Ber­lin (DTMB)
Wikipedia: Draaischijf.

Menu – 15/09: BeginEinde

Draaischijf

De draai­schijf waar­op de lo­co­mo­tie­ven ge­draaid kun­nen wor­den. Een stoom­lo­co­mo­tief kan, door de aan­we­zig­heid van de ten­der aan de ach­ter­zij­de, niet op vol­le snel­heid ach­ter­uit rij­den en moet dus om­ge­draaid wor­den. Dat ge­beurt op de draai­schijf.
Deut­ches Tech­nik­mu­se­um Ber­lin (DTMB)

Menu – 15/09: BeginEinde

Draaischijf

De draai­schijf waar­op de lo­co­mo­tie­ven ge­draaid kun­nen wor­den. Een stoom­lo­co­mo­tief kan, door de aan­we­zig­heid van de ten­der aan de ach­ter­zij­de, niet op vol­le snel­heid ach­ter­uit rij­den en moet dus om­ge­draaid wor­den. Dat ge­beurt op de draai­schijf.
Deut­ches Tech­nik­mu­se­um Ber­lin (DTMB)

Menu – 15/09: BeginEinde

Berlin

Machinistenhuis

Een detail van het ma­­chi­­nis­­ten­­huis van een stoom­­lo­­co­­mo­­tief. Dit is de plaats voor de sto­­ker. De taak van de sto­­ker is het vuur in de vuur­­kist bran­­dend te hou­­den. Daar­­toe moet hij de ko­­len uit de ten­­der (een wa­­gen di­­rect ach­­ter de lo­­co­­mo­­tief) in de vuur­­kist schep­­pen, wat zeer zwaar en on­­ge­­zond werk is. (Ko­len­stof: stof­lon­gen)
Wikipedia:
Stoker.
Tender.
Stoomlocomotief. (Beschrijving.)
Stoomlocomotief. (Foto.)

Menu – 14/09: BeginEinde.

Machinistenhuis

Een detail van het ma­­­chi­­­nis­­­ten­­­huis van een stoom­­­lo­­­co­­­mo­­­tief. Dit is de plaats voor de ma­­­chi­­­nist, die de lo­­­co­­­mo­­­tief moet be­­­die­­­nen. De ma­chi­nist staat / zit al­tijd rechts, ook vaak in mo­der­ne (elek­tri­sche) trei­nen.

Menu – 14/09: BeginEinde.

Stoomlocomotief

Impres­sie van en­ke­le stoom­­­lo­­­co­­­mo­­­tie­­­ven en de­­­tails van de­­­ze in­­­druk­­­wek­­­ken­­­de ma­­­chi­­­nes in het Deut­­­ches Tech­­­nik­­­mu­­­se­­­um Ber­­­lin (DTMB).
De jongedame naast de lo­­­co­­­mo­­­tief geeft een idee van hoe groot, hoog en lang de­ze ma­­­chi­­­nes zijn.

Menu – 14/09: BeginEinde.

Stoomlocomotief

Impres­sie van en­ke­le stoom­­­lo­­­co­­­mo­­­tie­­­ven en de­­­tails van de­­­ze in­­­druk­­­wek­­­ken­­­de ma­­­chi­nes in het Deut­­­ches Tech­­­nik­­­mu­­­se­­­um Ber­­­lin (DTMB)

Menu – 14/09: BeginEinde.

Stoomlocomotief

Impres­sie van en­ke­le stoom­­­lo­­­co­­­mo­­­tie­­­ven en de­­­tails van de­­­ze in­­­druk­­­wek­­­ken­­­de ma­­­chi­nes in het Deut­­­ches Tech­­­nik­­­mu­­­se­­­um Ber­­­lin (DTMB)

Menu – 14/09: BeginEinde.

Stoomlocomotief

Impres­sie van en­ke­le stoom­­­lo­­­co­­­mo­­­tie­­­ven en de­­­tails van de­­­ze in­­­druk­­­wek­­­ken­­­de ma­­­chi­nes in het Deut­­­ches Tech­­­nik­­­mu­­­se­­­um Ber­­­lin (DTMB)

Menu – 14/09: BeginEinde.

Stoomlocomotief

Impres­sie van en­ke­le stoom­­­lo­­­co­­­mo­­­tie­­­ven en de­­­tails van de­­­ze in­­­druk­­­wek­­­ken­­­de ma­­­chi­nes in het Deut­­­ches Tech­­­nik­­­mu­­­se­­­um Ber­­­lin (DTMB)

Menu – 14/09: BeginEinde.

Stoomlocomotief

Impres­sie van en­ke­le stoom­­­lo­­­co­­­mo­­­tie­­­ven en de­­­tails van de­­­ze in­­­druk­­­wek­­­ken­­­de ma­­­chi­nes in het Deut­­­ches Tech­­­nik­­­mu­­­se­­­um Ber­­­lin (DTMB)

Menu – 14/09: BeginEinde.

Stoomlocomotief

Impres­sie van en­ke­le stoom­­­lo­­­co­­­mo­­­tie­­­ven en de­­­tails van de­­­ze in­­­druk­­­wek­­­ken­­­de ma­­­chi­nes in het Deut­­­ches Tech­­­nik­­­mu­­­se­­­um Ber­­­lin (DTMB)

Menu – 14/09: BeginEinde.

Stoomlocomotief

Impres­sie van en­ke­le stoom­­­lo­­­co­­­mo­­­tie­­­ven en de­­­tails van de­­­ze in­­­druk­­­wek­­­ken­­­de ma­­­chi­nes in het Deut­­­ches Tech­­­nik­­­mu­­­se­­­um Ber­­­lin (DTMB)

Menu – 14/09: BeginEinde.

Stoomlocomotief

Impres­sie van en­ke­le stoom­­­lo­­­co­­­mo­­­tie­­­ven en de­­­tails van de­­­ze in­­­druk­­­wek­­­ken­­­de ma­­­chi­nes in het Deut­­­ches Tech­­­nik­­­mu­­­se­­­um Ber­­­lin (DTMB)

Menu – 14/09: BeginEinde.

Stoomlocomotief

Impres­sie van en­ke­le stoom­­­lo­­­co­­­mo­­­tie­­­ven en de­­­tails van de­­­ze in­­­druk­­­wek­­­ken­­­de ma­­­chi­nes in het Deut­­­ches Tech­­­nik­­­mu­­­se­­­um Ber­­­lin (DTMB)

Menu – 14/09: BeginEinde.

Berlin

Hofrijtuig
Dit is het hofrijtuig van Keizer Wilhelm II.

Zie de laatste fo­to voor een toe­lich­ting op dit hof­rij­tuig.
Deutches Technikmuseum Berlin (DTMB).

Menu – 13/09: BeginEinde.

Hofrijtuig
Dit is een detail van het hof­rij­tuig van Kei­zer Wil­helm II.

Omdat niemand in het rij­tuig mocht, fo­to­gra­feer­de ik het in­te­ri­eur door de ra­men, wat eni­ge re­flec­tie op­le­ver­de.
Zie de laatste fo­to voor een toe­lich­ting op dit hof­rij­tuig.
Deutches Technikmu­se­um Ber­lin (DTMB).

Menu – 13/09: BeginEinde.

Hofrijtuig
Dit is een detail van het hof­rij­tuig van Kei­zer Wil­helm II.

Omdat niemand in het rij­tuig mocht, fo­to­gra­feer­de ik het in­te­ri­eur door de ra­men, wat eni­ge re­flec­tie op­le­ver­de.
Zie de laatste fo­to voor een toe­lich­ting op dit hof­rij­tuig.
Deutches Technikmu­se­um Ber­lin (DTMB).

Menu – 13/09: BeginEinde.

Hofrijtuig
Dit is een detail van het hof­rij­tuig van Kei­zer Wil­helm II.

Omdat niemand in het rij­tuig mocht, fo­to­gra­feer­de ik het in­te­ri­eur door de ra­men, wat eni­ge re­flec­tie op­le­ver­de.
Zie de laatste fo­to voor een toe­lich­ting op dit hof­rij­tuig.
Deutches Technikmu­se­um Ber­lin (DTMB).

Menu – 13/09: BeginEinde.

Hofrijtuig
Dit is een detail van het hof­rij­tuig van Kei­zer Wil­helm II.

Omdat niemand in het rij­tuig mocht, fo­to­gra­feer­de ik het in­te­ri­eur door de ra­men, wat eni­ge re­flec­tie op­le­ver­de.
Zie de laatste fo­to voor een toe­lich­ting op dit hof­rij­tuig.
Deutches Technikmu­se­um Ber­lin (DTMB).

Menu – 13/09: BeginEinde.

Hofrijtuig
Dit is een detail van het hof­rij­tuig van Kei­zer Wil­helm II.

Omdat niemand in het rij­tuig mocht, fo­to­gra­feer­de ik het in­te­ri­eur door de ra­men, wat eni­ge re­flec­tie op­le­ver­de.
Zie de laatste fo­to voor een toe­lich­ting op dit hof­rij­tuig.
Deutches Technikmu­se­um Ber­lin (DTMB).

Menu – 13/09: BeginEinde.

Hofrijtuig
Dit is een detail van het hof­rij­tuig van Kei­zer Wil­helm II.

Omdat niemand in het rij­tuig mocht, fo­to­gra­feer­de ik het in­te­ri­eur door de ra­men, wat eni­ge re­flec­tie op­le­ver­de.
Zie de laatste fo­to voor een toe­lich­ting op dit hof­rij­tuig.
Deutches Technikmu­se­um Ber­lin (DTMB).

Menu – 13/09: BeginEinde.

Hofrijtuig
Hofrijtuig voor keizer Wil­helm II.

De laatste keizer en ko­ning van Prui­sen was Wil­helm II.
Hij leefde van 1859 tot 1941 en re­geer­de van 1888 tot 1918. Zijn hof­trein was voor hem het mid­del om zich op veel plaat­sen van het rijk te re­pre­sen­te­ren. Men heeft de mo­narch daar­om ook als Reis­kei­zer be­spot.
Het eerste hof­rij­tuig werd in het Drie­kei­zer­jaar 1888 door de Naam­lo­ze Ven­noot­schap voor Spoor­weg­rij­tui­gen­bouw te Bres­lau, ge­le­verd. In zeer be­perk­te ruim­te werd een Kas­teel op wie­len in­ge­richt: ves­ti­bu­le, ont­vang­ka­mer, slaap­ka­mer, bad­ka­mer, ruim­tes voor een vleu­gel­ad­ju­dant (de adel­lij­ke be­ge­lei­der) en die­na­ren moes­ten er ook zijn en zelfs drie ge­schei­den toi­let­ten en een oven. De in­rich­ting werd uit­ge­voerd door des­tijds be­roem­de kun­ste­naars, waar­on­der de beeld­hou­wer Ot­to Les­sing. Nog he­den ten da­ge is het bij­zon­de­re hout en zijn de waar­de­vol­le stof­fen goed te her­ken­nen.
Het trein­stel stond van 1924 tot 1943 in het voor­ma­li­ge Ver­kehrs- und Bau­mu­se­um Ber­lin, het ou­de Ham­bur­ger Bahn­hof. Na 1945 werd het rij­tuig door de Sov­jet maar­schalk So­ko­low­ski ge­bruikt en van­af 1950 in de voor­ma­li­ge DDR on­der on­gun­sti­ge om­stan­dig­he­den na­bij Dres­den ver­bor­gen. In 1933 werd hij bij de Rijks­spoor­we­gen-Res­tau­ra­tie­af­de­ling Pots­dam uit­wen­dig on­der han­den ge­no­men en naar Ber­lijn ge­bracht. Me­de­wer­kers van het Mu­se­um be­gon­nen in 1994 met het in­te­ri­eur.
De res­tau­ra­tie van het hof­rij­tuig is nog niet ge­reed. Het ge­brek aan ge­kwa­li­fi­ceer­de res­tau­ra­to­ren en fi­nan­ci­ële mid­de­len dwong tot een on­der­bre­king van het werk.

Lengte over de buffers:
18.600 millimeter.
Gewicht:
47,6 ton.
Koopprijs:
130.000 Mark.

Hofwagen für Kaiser Wilhelm II.

Der letzte deutsche Kai­ser und Kö­nig von Preu­ßen war Wil­helm II.
Er leb­te von 1859 bis 1941 und re­gier­te von 1888 bis 1918. Sein Hof­zug dien­te ihm als Mit­tel der Re­prä­sen­ta­tion an vie­len Or­ten des Rei­ches. Man hat den Mo­nar­chen des­halb auch als Rei­se­kai­ser ver­spot­tet.
Der erste Hof­wa­gen wur­de im Drei­kai­ser­jahr 1888 von der Bre­slau­er Ac­tien­ge­sell­schaft für Ei­sen­bahn­wa­gen­bau ge­lie­fert. Auf eng­stem Raum war ein Schloss auf Rä­dern un­ter­ge­bracht: Vor­raum, Haupt­sa­lon, Schlaf­zim­mer, Ba­de­zim­mer, Räu­me für ei­nen Flü­gel­ad­ju­tan­ten (den ad­li­gen Be­glei­ter) und für Die­ner muss­ten eben­so vor­han­den sein wie drei ge­trenn­te Toi­let­ten und ein Ofen. Die In­nen­aus­stat­tung über­nah­men her­vor­ra­gen­de Künst­ler der Zeit, dar­un­ter der Bild­hau­er Ot­to Les­sing. Noch heu­te sind die ed­len Höl­zer und wert­vol­le Stof­fe gut zu er­ken­nen.
Das Fahrzeug stand van 1924 bis 1943 im frü­he­ren Ver­kehrs- und Bau­mu­se­um Ber­lin, dem al­ten Ham­bur­ger Bahn­hof. Nach 1945 wur­de der Wa­gen von dem sow­je­ti­schen Mar­schall So­ko­low­ski be­nutzt, ab 1950 in der da­ma­li­gen DDR un­ter un­gün­sti­gen Um­stän­den bei Dres­den ver­steckt. 1993 wur­de er im Reichs­bahn-Aus­bes­se­rungs­werk Pots­dam äu­ßer­lich auf­ge­ar­bei­tet und nach Ber­lin ge­bracht. Mit­ar­bei­ter des Mu­se­ums be­gan­nen 1994 mit dem In­nen­aus­bau.
Die Restaurierung des Hof­wa­gens ist noch nicht ab­ge­schlos­sen. Der Man­gel an qua­li­fi­zier­ten Re­stau­ra­to­ren und fi­nan­ziel­len Mit­teln er­zwan­gen ei­ne Un­ter­bre­chung der Ar­bei­ten.

Länge über Puffer
18 600 mm
Gewicht
47,6 t
Kaufpreis
130 000 Mark

Wikipedia: Otto Lessing. (Duits.)
Wikipedia: Driekeizerjaar.
Deutches Technikmuseum Berlin (DTMB).

Menu – 13/09: BeginEinde.

Berlin

Stoomlocomotief

Een stoomlocomotief in het Deutsches Tech­nik­mu­se­um Ber­lin (DTMB)
1435 mil­li­me­ter geeft de spoor­breed­te aan. Dit is de breed­te die in 60% van de we­reld voor­komt, daar­om spreekt men van Nor­maal­spoor.

Menu – 12/09: BeginEinde.

Machinistenhuis

Dit is het interieur van het ma­chi­nis­ten­huis van de stoom­lo­co­mo­tief die op de eer­ste fo­to te zien is. Een stoom­lo­co­mo­tief wordt ge­re­den door twee per­so­nen, de sto­ker en de ma­chi­nist. De sto­ker staat, als hij niet aan het werk is, links in de ca­bi­ne, de ma­chi­nist staat rechts. De ma­chi­nist rijdt de trein en be­dient dus de stoom­lo­co­mo­tief. De sto­ker moet zor­gen dat het vuur blijft bran­den en er dus stoom ge­pro­du­ceerd wordt. Dat doet hij door de ko­len, die in de zo­ge­noem­de ten­der wordt mee­ge­voerd, op tijd in de vuur­kist wor­den ge­schept, waar het vuur brandt dat het wa­ter zo­da­nig ver­warmt dat er stoom ont­staat. (De ten­der is een wa­gen die ach­ter de lo­co­mo­tief be­ves­tigd is en die re­ser­ve­water en ko­len be­vat.)
Wikipedia:
Stoker.
Stoomlocomotief.
Tender.

Menu – 12/09: BeginEinde.

Dilemma
Dilemma

Conserveren of recon­stru­e­ren?
Tot in de tachtiger jaren was het ge­brui­ke­lijk dat het rol­lend ma­te­ri­eel bij bin­nen­komst in een mu­se­um naar zijn oor­spron­ke­lij­ke staat werd her­steld.
Maar gaat dat wel?
Treinen werd vaak tien­tal­len ja­ren ge­bruikt. De hier ge­toon­de lo­co­mo­tief voor per­so­nen­trei­nen P8*, meer dan 59 jaar. Dat kan al­leen maar als men steeds weer on­der­de­len ver­nieuwd en aan de voort­schrij­den­de tech­ni­sche ont­wik­ke­lin­gen aan­past. Daar­bij ver­an­dert het voer­tuig in on­tel­ba­re de­tails ten op­zich­te van zijn oor­spron­ke­lij­ke vorm. Het is zeer moei­lijk al de­ze ver­an­de­rin­gen weer on­ge­daan te ma­ken. Dan zou men ook his­to­ri­sche de­len moe­ten ver­wij­de­ren, dus ge­schie­de­nis ver­nie­ti­gen. Op grond daar­van werd hier in 1986 be­slo­ten de Prui­si­sche P8 in die toe­stand te con­ser­ve­ren, waar­in hij in het mu­se­um kwam – als een vol­le­dig uit­ge­put­te tech­niek.
Anderzijds kan de bezoeker daar­door moei­lijk de oor­spron­ke­lij­ke uit­stra­ling van een voer­tuig be­le­ven. Toen de P8 in dienst kwam, gol­den de spoor­we­gen nog als sym­bool van de voor­uit­gang. De lo­co­mo­tief was voor­zien van een kost­ba­re meer­kleu­ri­ge lak­laag, op­schrif­ten op mes­sing­pla­ten en vele an­de­re met de hand ver­vaar­dig­de de­tails, die ge­tuig­den van het zelf­be­wust­zijn van de Prui­si­sche Staats­spoor­we­gen.
Zo moet de vraag over de mu­se­a­le om­gang steeds weer op­nieuw ter dis­cus­sie ge­steld wor­den en ver­eist om­vang­rijk on­der­zoek aan wer­ke­lij­ke voer­tui­gen. On­der­zoek van dit soort zal in de toe­komst het zwaar­te­punt vor­men van de werk­zaam­he­den van de af­de­ling Spoor­weg­ver­keer.

Konservieren oder re­kon­stru­ie­ren?
Bis in die 1980er Jahre war es üb­lich, das Ei­sen­bahn­fahr­zeu­ge beim Ein­zug in ein Mu­se­um in ih­ren Ur­sprungs­zu­stand zu­rück­ver­setz wur­den.
Doch geht das überhaupt?
Schienenfahrzeuge wur­den oft über Jahr­zehn­te ein­ge­setzt, die hier ge­zeig­te Per­so­nen­zug­lok P8 über 59 Jah­re. Das ist nur mög­lich, in­dem im­mer wie­der Bau­tei­le er­neu­ert und dem Fort­schritt der Tech­nik an­ge­passt wer­den. Da­bei ver­än­dert das Fahr­zeug in un­zäh­li­gen De­tails sein Er­schei­nungs­bild. Es ist nur schwer mög­lich all die­se Än­de­run­gen wie­der zu­rück­zu­bau­en. Zu­dem wür­de man da­mit eben­falls his­to­ri­sche Tei­le der Ma­schi­ne ent­fer­nen, al­so Ge­schich­te zer­stö­ren. Aus die­sem Grund wur­de hier 1986 der Weg ge­wählt ei­ne preu­ßi­sche P8 in je­nem Zu­stand zu kon­ser­vie­ren, in dem sie ins Mu­se­um kam – als rest­los auf­ge­brauch­te Tech­nik.
Anderseits kann der Be­su­cher da­durch schwer die ur­sprüng­li­che Au­ra ei­nes Fahr­zeugs er­le­ben. Als die P8 in Dienst ge­stellt wur­de, gal­ten Ei­sen­bah­nen nog als Sym­bol für Fort­schritt. Die Lok trug ei­ne auf­wän­di­ge mehr­far­bi­ge La­ckie­rung, Mes­sing­schil­der und vie­le an­de­re hand­werk­li­che De­tails zeug­ten von Selbst­be­wusst­sein der Preu­ßi­schen Staats­ei­sen­bahn.
So bleibt die Fra­ge des mu­se­a­len Um­gangs stets neu zu dis­ku­tie­ren und setzt um­fang­rei­che For­schun­gen am kon­kre­ten Fahr­zeug vor­aus. Un­ter­su­chun­gen die­ser Art bil­den künf­tig ei­nen Ar­beits­schwer­punkt in der Ab­tei­lung Schie­nen­ver­kehr.

*
Van de in deze be­schrij­ving ge­noem­de P8 heb ik geen fo­to’s.
Wi­ki­pe­dia:
P8 / Baureihe 38 stoom­lo­co­mo­tief.
Preußische P 8 (Duits).

Te­rug.

Menu – 12/09: BeginEinde.

Berlin

Montagehal
Locomotieven montagehal.

Olieverfschilderij Het afwerken van een lo­co­mo­tief van 1874, ori­gi­neel

Geschilderd op een koperen plaat, toont dit schil­de­rij van Paul Fried­rich Meyer­heim het werk in de ijzer­fa­briek van de fir­ma Bor­sig in Moa­bit. Het maakt deel uit van de cy­clus Het om­zet­ten van bo­dem­schat­ten naar in­dus­trie­pro­duct, die uit ze­ven schil­de­rij­en be­staat. De kun­ste­naar schil­der­de de­ze se­rie tus­sen voor de Vil­la Bor­sig te Moa­bit. Het schil­de­rij werd in 1936 door de fa­mi­lie Bor­sig aan het Ver­keers- en Bouw­mu­se­um* ge­schon­ken. In 1984 kwam het schil­de­rij in dit huis. Vier an­de­re schil­de­rij­en han­gen in het Mär­ki­sches Mu­se­um.
Inventarisnr. VBM E-B-41(b)
Deutsches Technikmuseum Berlin (DTMB).

Lokomotiv Montagehalle

Ölgemälde Vollendungsarbeiten an einer Lo­ko­mo­ti­ve von 1874, Ori­gi­nal

Gemalt auf eine Kup­fer­plat­te, stellt die­ses Öl­bild von Paul Fried­rich Meyer­heim die Ar­beit in dem Ei­sen­werk der Fir­ma Bor­sig in Moa­bit dar. Es ge­hört zu dem Zy­klus Me­ta­mor­pho­se der Bo­den­schät­ze zum In­dus­trie­pro­dukt, das aus sie­ben Ge­mäl­den be­steht. Der Ma­ler schuf die­se Bil­der­fol­ge für die Vil­la Bor­sig in Moa­bit. Das Ge­mäl­de wur­de 1936 von der Fa­mil­ie Bor­sig dem Ver­kehrs- und Bau­mu­se­um ge­schenkt. 1984 ge­lang­te das Bild in un­ser Haus. Vier wei­te­re Bil­der die­ser Art hän­gen im Mär­ki­schen Mu­se­um.
Inventar-Nr. VBM E-B-41(b)
Deutsches Technikmuseum Berlin (DTMB).

*
Bouwmuseum / Baumuseum. Het Duitse werk­woord bau­en heeft een veel gro­te­re, rui­me­re be­te­ke­nis dan het Ne­der­land­se bou­wen. Het kan be­hal­ve con­stru­e­ren / aan­leg­gen ook her­stel­len of on­der­houd be­te­ke­nen.
In Duits­land wor­den Bau­ar­bei­ten ook aan spoor­lij­nen, we­gen of stra­ten ver­richt. Dan kan het gaan om nieu­we aan­leg, maar het kan ook om her­stel­werk of on­der­houd gaan. In het ka­der van het (bo­ven­ge­noem­de) Ver­kehrs­mu­se­um zal het Bau­mu­se­um eer­der op on­der­houds­werk­zaam­he­den be­trek­king heb­ben dan op de bouw van hui­zen of ge­bou­wen, zo­als wij dat in Ne­der­land be­grij­pen. (Het Ver­kehrs- und Bau­mu­se­um be­staat niet meer.)

Te­rug naar de Ne­der­land­se tekst.

Menu – 11/09: BeginEinde.

Berlin

Schilderij
Olieverfschilderij Spoorwegbrug bij Eh­ren­breit­stein van 1875. Ori­gi­neel

Dit 3,50 m hoge en bijna 850 kg zwa­re olie­verf­schil­de­rij van Paul Fried­rich Meyer­heim (1842-1915) toont al­le as­pec­ten van het tra­di­tio­ne­le ver­keer ter land en op het wa­ter. Het is het laat­ste deel van de cy­clus Het om­zet­ten van bo­dem­schat­ten naar in­dus­trie­pro­duct, die uit ze­ven schil­de­rij­en be­staat. De kun­ste­naar schil­der­de de­ze se­rie tus­sen 1873 en 1876 voor de open tuin­hal in het park van de Vil­la Bor­sig te Moa­bit. Het schil­de­rij werd door de fa­mi­lie Bor­sig aan het Ver­keers- en Bouw­mu­se­um* in 1936 ge­schon­ken.
Inventarisnr. VBM E-B-41(a)
Deutsches Technikmuseum Berlin (DTMB).

Ölgemälde Eisenbahnbrücke bei Eh­ren­breit­stein von 1875, Ori­gi­nal

Das 3.50 m hohe und fast 850 kg schwe­re Öl­ge­mäl­de von Paul Fried­rich Meyer­heim (1842-1915) stellt al­le Be­rei­che des tra­di­tio­nel­len Ver­kehrs zu Lan­de und zu Was­ser dar. Es bil­det den Ab­schluß in dem Zyk­lus Me­ta­mor­pho­se der Bo­den­schät­ze zum In­dus­trie­pro­dukt, der aus sie­ben Ge­mäl­den be­steht. Der Ma­ler schuf die­se Se­rie zwi­schen 1873 un 1876 für die of­fe­ne Gar­ten­hal­le im Park der Vil­la Bor­sig in Moa­bit. Das Ge­mäl­de wur­de von der Fa­mi­lie Bor­sig dem Ver­kehrs- und Bau­mu­se­um 1936 ge­schenkt.
Inventar-Nr. VBM E-B-41(a)
Deutsches Technikmuseum Berlin (DTMB).

*
Bouwmuseum / Baumuseum. Het Duitse werk­woord bau­en heeft een veel gro­te­re, rui­me­re be­te­ke­nis dan het Ne­der­land­se bou­wen. Het kan be­hal­ve con­stru­e­ren / aan­leg­gen ook her­stel­len of on­der­houd be­te­ke­nen.
In Duits­land wor­den Bau­ar­bei­ten ook aan spoor­lij­nen, we­gen of stra­ten ver­richt. Dan kan het gaan om nieu­we aan­leg, maar het kan ook om her­stel­werk of on­der­houd gaan. In het ka­der van het (bo­ven­ge­noem­de) Ver­kehrs­mu­se­um zal het Bau­mu­se­um eer­der op on­der­houds­werk­zaam­he­den be­trek­king heb­ben dan op de bouw van hui­zen of ge­bou­wen, zo­als wij dat in Ne­der­land be­grij­pen. (Het Ver­kehrs- und Bau­mu­se­um be­staat niet meer.)

Te­rug.

Menu – 10/09: BeginEinde.

Berlin

Weefgetouw
Deutsches Technikmuseum Berlin (DTMB).
Jacquard-weefgetouw.

De Fransman Joseph-Marie Jacquard vond aan het be­gin van de 19e eeuw een vol­le­dig au­to­ma­tisch weef­ge­touw uit dat hij liet wer­ken met be­hulp van pons­kaar­ten, dus een pro­gram­meer­baar weef­ge­touw.
Deze machine (foto) was nog tot aan het eind van de vo­ri­ge eeuw in be­drijf. Met dit weef­ge­touw kun­nen 2x 9 ver­schil­len­de ban­den ge­we­ven wor­den met een snel­heid van 1 me­ter per uur.
De ge­le dra­den trek­ken af­wis­se­lend één of meer pa­ral­lel lo­pen­de leng­te­dra­den (sche­ring/ket­ting) om­hoog waar­na er een draad au­to­ma­tisch dwars door­heen ge­voerd wordt, de in­slag. De klos­sen op de ach­ter­grond (rechts) be­vat­ten de dra­den van de sche­rin­gen. De ge­le dra­den lo­pen per groep van ne­gen naar één punt, bo­ven, waar de pons­kaar­ten er­voor zor­gen dat de juis­te sche­rin­gen om­hoog ge­trok­ken wor­den.
Op de hou­ders aan de voor­kant, zo­als in de ro­de cir­kel, zit­ten de klos­jes met de draad van de in­slag.
(In het DTMB wordt de uit­vin­der abu­sie­ve­lijk Jean Ma­rie Jacquard ge­noemd.)
Wikipedia:
Joseph-Marie Jacquard.
Jacquardgetouw (Engels).
Weven.

Menu – 09/09: BeginEinde.

Weefgetouw
Deutsches Technikmuseum Berlin (DTMB).
Jacquard-weefgetouw.

Op de klossen, rechts op de fo­to, aan de ach­ter­kant van de ma­chi­ne, zit­ten de dra­den die voor de sche­ring wor­den ge­bruikt.

Menu – 09/09: BeginEinde.

Weefgetouw
Deutsches Technikmuseum Berlin (DTMB).
Jacquard-weefgetouw.

Op de klossen, in het mid­den van de fo­to, (de ach­ter­kant van de ma­chi­ne), zit­ten de dra­den die voor de sche­ring­en wor­den ge­bruikt.

Menu – 09/09: BeginEinde.

Weefgetouw
Deutsches Technikmuseum Berlin (DTMB).
Jacquard-weefgetouw.

Het weefgetouw van boven gezien. Dui­de­lijk zijn de pons­kaar­ten te zien. Die vor­men een on­ein­di­ge reeks. De laat­ste kaart is aan de eer­ste ver­bon­den. Als de laat­ste langs ge­lo­pen is, be­gint het pro­ces weer van vo­ren af aan.
Over de klosjes, rechts van het mid­den op de fo­to, lo­pen de dra­den die voor de sche­ring wor­den ge­bruikt.

Menu – 09/09: BeginEinde.