8 september 1979

Dagboek 1979

(Dag 2779) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – We heb­ben in Eijs­den een huis ge­kocht, dat we bin­nen­kort be­trek­ken, daar­om koop ik al nood­za­ke­lijk ge­reed­schap.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 8 september 1979.
Op 11.30 uur.
Stad in: inkopen tot 16.00 uur. On­der an­de­re een cir­kel­zaag (aan­bie­ding) Black en Decker 1.800 W, 4.200 om­wen­te­lin­gen per mi­nuut, 387 gul­den, in­clu­sief ij­ze­ren kist. Zaag­diep­te 8,5cm. Wi­dia-­zaag­blad 99,50 gul­den.
Thuis 16.00 uur.
Lezen.
Eten.
18.00 tot nu, 21.00 uur: dag­boek bij­wer­ken van­af 22-8-79. [Va­kan­tie.]
Weer: warm, heer­lijk zo­mers.
Tv.
Met HL. om 22.30 naar de ker­mis tot 23.15 uur.
Bagatelle: veranderd, nu met spie­gels. Erg leuk.
De hele avond met J. en AH. op­ge­trok­ken.
Een Marokkaan is gek op mij. Wil mij ‘neuk‘ in het toi­let.
Ik: ‘Ik wil jou neu­ken.’ Hij kijkt ver­baasd en dan zegt hij: ‘Goed,’ maar ik ga toch niet met hem mee. Hij is lad­der­zat. Ik voel aan zijn broek. Leuk vol bult­je.
Hij is kwaad dat ik niet met hem uit wil naar Smeer­maas of Vroen­ho­ven [bei­de plaat­sen in Bel­gië]. De taxi zal hij be­ta­len. La­ter wil hij tien gul­den van mij le­nen. Te­gen 01.00 uur gaat hij weg.
Met J. en AH. tegen 02.40 uur hier [on­ze flat] ver­tel­len.
Rond 03.30 naar Vroen­ho­ven, naar dan­cing de ‘Re­ser­ve‘. Veel Ita­liaan­se stuk­ken.
Thuis met de Mer­ce­des [van AH.] te­gen 04.00 uur.
Bed 04.30 uur.
Weer: heer­lijk. (’s Avonds.) Rond 04.00 stort­bui­en. On­weer en dus ook fris.

Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: ove­rige bron­nen.
Vroen­hoven:
GM., Wi.
Smeer­maas:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 mei 1977

Dagboek 1977

(Dag 1926) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar het is van­daag zon­dag, dus heb ik vrij. – Ik volg een schrif­te­lij­ke cur­sus Frans. – Mijn nieuwe vriend HL. (sinds 6 maart jl.) woont al enige tijd bij mij in mijn ka­mer.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 8 mei 1977.
Op 9.05 uur.
Eten.
Frans leren.
Tegen 12.30 uur komt HL thuis.
Tegen kwart voor twee gaan we met de trein naar Val­ken­burg, al­waar we het Ca­si­no, dat vrij­dag ge­opend is, be­zoe­ken. In de speel­zaal ko­men we, als strop­das­lo­zen, niet [bin­nen], maar HL. kent er ie­mand die ons het res­tau­rant laat zien.
Ik drink een jus d’orange (HL. een pils).
In Valkenburg in ca­fé De Hel, met een mooie kas­te­lein, drin­ken we pils en met de trein van half vijf gaan we weer naar Maas­tricht.
We eten ijs bij Ve­ne­zia, be­zoe­ken de Ker­mis en eten thuis.
We gaan weer naar de Ker­mis en dan naar de Ba­ga­tel­le waar ook [mijn PTT-col­le­ga] PC. komt.
Er is daar een ou­de­re man (cir­ca 45 jaar) met een mooie jon­ge In­do. (Ik kan me niet aan de in­druk ont­trek­ken dat het om geld gaat. (Pooi­er en hoer.))
Thuis 00.30 uur.
Bed rond 01.00 uur, samen.
Weer: veel zon, eerst fris, la­ter lek­ker en ’s avonds een re­gen­bui­tje.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 april 1979

Dagboek 1979

(Dag 2639) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 21 april 1979.
Op 8.30 uur.
Douche.
Eten.
Stad in: f. 59,00 cal­cu­la­tor, wek­ker, stop­watch van Ca­sio. f. 15,00 voor een adap­ter.
Voor HL. een boek: “De kou­de keu­ken”, over kou­de buf­fet­ten. Prijs 39,50 gul­den.
Boekje, 10 gul­den: “Zelf kaas en bo­ter ma­ken” van Ra­de­ma­ker.
Boekje, 19,50 gul­den: “Ver­se groen­te van maand tot maand voor zelf-tui­nie­ren” van Da­vid Ma­bey.
Verdere boodschappen.
Bij de ouders van HL. op be­zoek
Meer inkopen in de Mi­ro.
Thuis spelen met de cal­cu­la­tor.
Eten.
Krant lezen.
Tv van 21.15 tot 00.15 uur.
Esquire is vol, we kunnen er niet in. De Ba­ga­tel­le is vrij­wel leeg. Een Bel­gische pa­ter (vol­gens HL.) is er met een sexy In­do­ne­sische jon­ge­man van cir­ca 17 jaar.
Thuis 02.00 uur.
Beetje eten.
Nu 02.30 uur.
We hebben bericht ge­kre­gen dat we op 11 mei de sleu­tel van ons huis in Eijs­den kun­nen krij­gen.
Weer: beetje zon. ’s Morgens zelfs lek­ker. ’s Avonds re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

20 november 1977

Dagboek 1977

(Dag 2122) Ik woon sa­men met mijn vriend HL in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 20 november 1977.
Op 10.20 uur.
Afwassen.
Een krui­den­rek­je op­han­gen.
Reproducties van fo­to’s en dia’s ma­ken.
De camera gaat ka­pot.
Dia’s uitzoeken en ran­ge­ren.
Chinees eten.
Bagatelle.
Thuis 22.15 uur.
Bed 23.00 uur.
Weer: koud, veel re­gen en veel wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

17 november 1974

Dagboek 1974

(Dag 1023) Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tand­arts T.J. Bot­ke. – Gis­te­ren­avond ben ik in de Ba­ga­tel­le op stap ge­weest en voel me nu een beet­je ziek. Van­avond ga ik er weer kort heen.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 17 november 1974.
In bed tegen 03.00 uur. Draai­e­rig. (Licht ziek.)
Opgestaan rond 11.30 uur.
Zoals gewoon­lijk [op zon­dag]: bed ver­schoond.
Old Dutch van cir­ca 13.00 tot 14.30 uur.
Circa één uur ge­praat met Fer­ry B. (ober) twee kof­fie, twee pils. Naast mij zat een leu­ke In­dische jon­gen in een strak­ke broek.
Tot rond 15.00 uur bij Athe­neum Nieuws­cen­trum ANC. Rest van de tijd op mijn ka­mer.
Nu 16.30 uur.
Tot 20.00 uur ge­werkt aan de ‘gro­te bol’ [een te­ke­ning] en pas de laat­ste 30 mi­nu­ten aan de goe­de op­los­sing. (In het der­de kwa­drant.) Toen een beet­je ge­ge­ten en te­gen 22.00 uur naar de Ba­ga­tel­le. Twee pils ge­dron­ken tot cir­ca half elf. Da­vy en Tho­mas wa­ren er niet. Jo­rijn ook niet.
Nu rond 23.45 uur.
Weer: lek­ker, zon­nig, licht be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.