1 mei 1989

Dagboek 1989

(Dag 6302) Ik woon samen met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er toe dat ik geen tijd meer heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 1 mei 1989.
Met de dienstauto (Ford Escort) naar kan­toor in Maas­tricht.

Op de fiets naar school in Maas­tricht. [Aard­rijks­kun­de en Frans.]
Proefwerk Aard­rijks­kun­de.
Proefwerk Frans van 18 april, het punt is: 7 min.
Thuis 22.30 uur.
Ik controleer [de vra­gen en ant­woor­den] van Aard­rijks­kun­de.
Nu 23.30 uur.
Weer: licht bewolkt. Vol op zon: 19°C. ’s Avonds vrijwel geheel bewolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

12 april 1989

Dagboek 1989

(Dag 6283) Ik woon samen met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. – Ik ben van plan mijn wo­ning in Eijs­den te ver­ko­pen en ben op zoek naar ver­van­gen­de woon­ruim­te.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 12 april 1989.
Met de dienstauto (Ford Es­cort) naar kan­toor.
Bij Bureau Woon­ruim­te­ver­de­ling na (te­le­fo­ni­sche) af­spraak. Zo­als ver­wacht maak ik geen kans op een huur­wo­ning van de Ge­meen­te Maas­tricht.
Op de fiets naar school: VWO / Athe­ne­um, Maas­tricht. [Wis­kun­de A en Ge­schie­de­nis.]
Bij Wiskunde had ik voor het Proef­werk / toets van 15 maart jl. als punt: 8,8.
Thuis vertellen met BW.
Nu 23.30 uur.
Oom TM. is van­daag ge­cre­meerd.
Weer: fris, 11°C. Veel regen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

24 maart 1989

Dagboek 1989

(Dag 6264) Ik woon in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Vanaf 1 de­cem­ber 1987 heb ik een 32-urige werk­week en dit jaar op vrij­dag vrij. – Ik ga van­avond met een vriend naar een uit­voe­ring van de Jo­han­nes Pas­sion in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 24 maart 1989.
Op 10.30 uur.
In huis: al­ler­lei de­fec­ten in or­de ma­ken.
Warm eten.
Met de bus naar de “Jo­han­nes Pas­sion” van Jo­han­nes Se­bas­tian Bach in de On­ze Lie­ve Vrou­we­kerk te Maas­tricht (van 19.30 tot 22.45). Ik zit op har­de bank­jes in de kerk. De­ze uit­voe­ring is niet zo mooi als die van ver­le­den jaar.
Dan naar Van Da­le [Recht­straat], ho­mo­bar.
AB. was te moe om me naar huis te bren­gen, zo­dat ik de bus van 00.01 nam. AB. be­taal­de mijn kof­fie en een pils.
Weer: voor­na­me­lijk stort­bui­en en wind­sto­ten.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

5 maart 1989

Dagboek 1989

(Dag 6245) Ik woon samen met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er ook toe dat ik ook geen tijd heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re­64.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 5 maart 1989.
Drieënhalf uur Frans ge­leerd en cir­ca an­der­half uur pri­vé-wis­kun­de. [Ge­daan.]
Computer: brie­ven voor BW. ge­maakt.
Nu 23.00 uur.
Ik drink sinds vrij­dag­avond Ver­mout om be­ter te kun­nen sla­pen, na tot ’s avonds laat stu­de­ren.
Weer: af­wis­se­lend be­wolkt. Cir­ca 15°C. Lek­ker.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

14 februari 1989

Dagboek 1989

(Dag 6226) Ik woon in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Dit is de tweede dag dat ik ziek thuis ben. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er ook toe dat ik geen tijd heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 14 februari 1989.
Ziek thuis.
Om 9.10 op een af­spraak bij huis­arts J.
Ik krijg een ver­wijs­kaart voor een spe­cia­list. Ik moet zelf een af­spraak maken: dat wordt 22 fe­bru­a­ri a.s. om 13.30 in het AZM. [Aca­de­misch Zie­ken­huis Maas­tricht.]
Heel veel en in­ten­sief Wis­kun­de le­ren.
Nu 23.00 uur.
Weer: koud. Ha­gel en re­gen. Af en toe zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.