1 mei 1989

Dagboek 1989

(Dag 6302) Ik woon samen met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er toe dat ik geen tijd meer heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 1 mei 1989.
Met de dienstauto (Ford Escort) naar kan­toor in Maas­tricht.

Op de fiets naar school in Maas­tricht. [Aard­rijks­kun­de en Frans.]
Proefwerk Aard­rijks­kun­de.
Proefwerk Frans van 18 april, het punt is: 7 min.
Thuis 22.30 uur.
Ik controleer [de vra­gen en ant­woor­den] van Aard­rijks­kun­de.
Nu 23.30 uur.
Weer: licht bewolkt. Vol op zon: 19°C. ’s Avonds vrijwel geheel bewolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

12 april 1989

Dagboek 1989

(Dag 6283) Ik woon samen met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. – Ik ben van plan mijn wo­ning in Eijs­den te ver­ko­pen en ben op zoek naar ver­van­gen­de woon­ruim­te.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 12 april 1989.
Met de dienstauto (Ford Es­cort) naar kan­toor.
Bij Bureau Woon­ruim­te­ver­de­ling na (te­le­fo­ni­sche) af­spraak. Zo­als ver­wacht maak ik geen kans op een huur­wo­ning van de Ge­meen­te Maas­tricht.
Op de fiets naar school: VWO / Athe­ne­um, Maas­tricht. [Wis­kun­de A en Ge­schie­de­nis.]
Bij Wiskunde had ik voor het Proef­werk / toets van 15 maart jl. als punt: 8,8.
Thuis vertellen met BW.
Nu 23.30 uur.
Oom TM. is van­daag ge­cre­meerd.
Weer: fris, 11°C. Veel regen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

24 maart 1989

Dagboek 1989

(Dag 6264) Ik woon in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Vanaf 1 de­cem­ber 1987 heb ik een 32-urige werk­week en dit jaar op vrij­dag vrij. – Ik ga van­avond met een vriend naar een uit­voe­ring van de Jo­han­nes Pas­sion in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 24 maart 1989.
Op 10.30 uur.
In huis: al­ler­lei de­fec­ten in or­de ma­ken.
Warm eten.
Met de bus naar de “Jo­han­nes Pas­sion” van Jo­han­nes Se­bas­tian Bach in de On­ze Lie­ve Vrou­we­kerk te Maas­tricht (van 19.30 tot 22.45). Ik zit op har­de bank­jes in de kerk. De­ze uit­voe­ring is niet zo mooi als die van ver­le­den jaar.
Dan naar Van Da­le [Recht­straat], ho­mo­bar.
AB. was te moe om me naar huis te bren­gen, zo­dat ik de bus van 00.01 nam. AB. be­taal­de mijn kof­fie en een pils.
Weer: voor­na­me­lijk stort­bui­en en wind­sto­ten.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

5 maart 1989

Dagboek 1989

(Dag 6245) Ik woon samen met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er ook toe dat ik ook geen tijd heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re­64.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 5 maart 1989.
Drieënhalf uur Frans ge­leerd en cir­ca an­der­half uur pri­vé-wis­kun­de. [Ge­daan.]
Computer: brie­ven voor BW. ge­maakt.
Nu 23.00 uur.
Ik drink sinds vrij­dag­avond Ver­mout om be­ter te kun­nen sla­pen, na tot ’s avonds laat stu­de­ren.
Weer: af­wis­se­lend be­wolkt. Cir­ca 15°C. Lek­ker.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

14 februari 1989

Dagboek 1989

(Dag 6226) Ik woon in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Dit is de tweede dag dat ik ziek thuis ben. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er ook toe dat ik geen tijd heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 14 februari 1989.
Ziek thuis.
Om 9.10 op een af­spraak bij huis­arts J.
Ik krijg een ver­wijs­kaart voor een spe­cia­list. Ik moet zelf een af­spraak maken: dat wordt 22 fe­bru­a­ri a.s. om 13.30 in het AZM. [Aca­de­misch Zie­ken­huis Maas­tricht.]
Heel veel en in­ten­sief Wis­kun­de le­ren.
Nu 23.00 uur.
Weer: koud. Ha­gel en re­gen. Af en toe zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 januari 1989

Dagboek 1989

(Dag 6208) Ik woon in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Vanaf 1 de­cem­ber 1987 heb ik een 32-urige werk­week en dit jaar op vrij­dag vrij. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er ook toe dat ik ook geen tijd heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 27 januari 1989.
Op 10.20 uur.
Pas om 14.30 start ik met de stu­die. [Le­ren.] Ik leer­de slechts iets min­der dan vijf uur.
Ik kook­te ook.
Nu 23.15 uur.

De krant le­zen na het af­was­sen.
Nu 01.10 uur.
Weer: nacht­vorst, -4°C.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

9 januari 1989

Dagboek 1989

(Dag 6190) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – JG. is een knap­pe, maar voor­al zeer aar­di­ge col­le­ga. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­le­ge.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 9 januari 1989.
Met de dienst­au­to (Ford Es­cort) naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.]
De hele dag op kan­toor.
[Collega] JG. heb ik be­won­derd.
Thuis 17.00 uur.
Brood eten.
Op de fiets naar school: VWO / Athe­ne­um, Maas­tricht. [Aard­rijks­kun­de en Frans]
Een zeer zwaar proef­werk Aard­rijks­kun­de.
Voor het proef­werk Frans van 19 de­cem­ber 1988 had ik 8+.
Fiets. Thuis 22.45 uur.
Weer: geheel be­wolkt. Cir­ca 10°C. Re­gen­ach­tig.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 december 1989

Dagboek 1989

(Dag 6536) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den, maar onze re­la­tie ver­loopt ver­re van ‘glad­jes’. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF, maar ik heb nu va­kan­tie: dit is de der­de va­kan­tie­dag. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 21 december 1989.
Verlof.
Op 9.45 uur.
Vandaag las ik “Montyn” van Dirk Ayelt Kooi­man voor de twee­de keer. Nu lees ik het boek in één ruk he­le­maal uit. Ik zal schrij­ver en boek tot het on­der­werp van mijn spreek­beurt Ne­der­lands op 9 ja­nu­a­ri a.s. maken.
Ik heb behoefte aan een warm man­nen­li­chaam. (Niet el­ke man!) Komt dat door deze (sen­ti­men­te­le) da­gen?
Ik dacht er vrij van te zijn. Gis­te­ren­mid­dag zag ik al een knap­pe man in de stu­die­zaal van de Bi­bli­o­theek.
Ik fietste naar de Maas­plas in Oost-Maar­land, maar daar was het uit­ge­stor­ven. (Te koud, wel­licht.)
Nu 00.10 uur.
Weer: halve storm. (Uit het zui­den.) Droog. Fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

2 december 1989

Dagboek 1989

(Dag 6517) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Ik volg een een VWO-op­lei­ding aan het Dag- en Avond­col­le­ge te Maas­tricht en maak in het week­end mijn huis­werk en be­studeer de les­stof.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 2 december 1989.
Op 10.50 uur.
Leren: vijf uur.
Radio luisteren.
Nu 00.45 uur.
Weer: onbewolkt. Zon en vorst.

Index

Index van ter­men:
VWO.
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

13 november 1989

Dagboek 1989

(Dag 6498) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – Ik ga van­daag weer wer­ken na drie we­ken va­kan­tie. – Ik volg een een VWO-op­lei­ding aan het Dag- en Avond­col­le­ge te Maas­tricht. Om­dat het vrij­wel ze­ker is dat ik daar­voor in het voor­jaar zal sla­gen, weet ik nu al dat ik naar Lei­den wil ver­hui­zen om daar aan de Rijks­uni­ver­si­teit Ara­bisch te gaan stu­de­ren. Ik vraag daar­om aan mijn chef om mij te ont­slaan, maar dat wil hij niet. (Over tien we­ken, eind ja­nu­a­ri 1990, doet hij het als­nog.)

MenuIndex en het einde.

Maandag, 13 november 1989.
Op 6.30 uur.
Met de dienst­au­to (Ford Es­cort) naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.]
Werken.
Dat waar­over ik we­ken in twee­strijd ver­keer­de, na­me­lijk ont­slag vra­gen of niet, heb ik van­mor­gen ge­daan. Na een in­lei­dend praat­je over de in­ter­ne re­or­ga­ni­sa­tie* en der­ge­lij­ke (De PTT trekt voor de re­or­ga­ni­sa­tie 1,4 mil­jard (!!) gul­den uit.) bood ik mijn ont­slag aan on­der be­paal­de voor­waar­den. Die voor­waar­de: een op­rot­pre­mie (‘Gou­den Hand­druk’) werd zon­der meer door mijn chef BW. af­ge­daan met: “De PTT kent geen sys­teem van ‘op­rot­pre­mies’ en bo­ven­dien ben ik, of zijn mijn di­rec­te col­le­ga’s, niet over­bo­dig. In­te­gen­deel. Dus dit gaat niet door.
Ik had er de laat­ste twee we­ken al vre­de mee dat ik zon­der werk en zon­der in­ko­men zou ko­men te zit­ten. Als ‘op­rot­pre­mie’ dacht ik aan een be­drag tus­sen de vijf­en­veer­tig­dui­zend tot zes­tig­dui­zend gul­den net­to. (Der­tig­dui­zend gul­den bru­to heb ik per jaar. [Mijn sa­la­ris.]) Loon­kos­ten be­spaart de PTT als ik er niet meer ben en “Loon­kos­ten zijn een veel­voud van het sa­la­ris,” is mij door de PTT al­tijd voor­ge­hou­den.
Boven­dien zou ik een bu­reau met com­for­ta­be­le bu­reau­stoel wil­len heb­ben en de Tosh­iba PC met al­les er­op en er­aan. (De­ze twee laat­ste din­gen niet on­voor­waar­de­lijk.) Ook een goe­de brief als re­fe­ren­tie. Mijn pen­sioen zou ik niet wil­len op­ge­ven.
Ik heb met Pa en Ma ge­beld. [Die zijn in Au­stra­lië met va­kan­tie.] Al­les is in or­de. Van­af woens­dag gaan ze een week op va­kan­tie in de om­ge­ving.
Verder nog wat ge­werkt en in de bos­sen rond Spau­beek ge­wan­deld.
Op de fiets naar school: VWO­/­Athe­neum, Maas­tricht. [Wis­kun­de A en Frans.]
Nu 00.05 uur.
Weer: licht be­wolkt. Zon­nig en lek­ker. Rond 22.15 uur was het 3°C.

*
Het Staats­be­drijf der Pos­te­rij­en, Te­le­gra­fie en Te­le­fo­nie was op 1 ja­nu­a­ri 1989 ge­pri­va­ti­seerd tot een on­der­ne­ming met aan­deel­hou­ders. Om­dat het mo­no­po­lie op de te­le­foon­markt ook ver­dwe­nen was en van­af toen ook (par­ti­cu­lie­re) be­drij­ven op te­le­fo­nie­markt ope­reer­den, ver­loor PTT een be­lang­rijk deel van het klan­ten­be­stand. Daar­mee ont­stond een over­schot aan me­de­wer­kers. Zo werd het be­drijf tot reor­ga­ni­sa­tie ge­dwon­gen, wat ze­ker tot re­duc­tie van het per­so­neels­be­stand zou lei­den.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.