14 april 1981

Dagboek 1981

(Dag 3363) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF en ver­richt werk­zaam­he­den aan te­le­foon­in­stal­la­ties bij di­ver­se be­drij­ven in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 14 april 1981.
Op 7.20 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Zaak: Fran­çois de Veye­straat. Dienst­au­to:] VW-bus.
NMB: Maastricht. En­tre Deux.
Ik maak een toe­stel voor twee lij­nen en haal een sto­ring uit het be­die­nings­toe­stel.
Tussen de middag met HL. in de stad.
Om 13.30 Magazijn Maas­tricht.
Om 14.00 uur: samen met HL. bij No­ta­ris Kerk­hoffs. Be­spre­king van het te­sta­ment.
Entre Deux: Maastricht.
Zaak 16.45 uur.
Rond 17.00 bij HL.’s ouders. HL.’s moe­der is ja­rig. Ze wordt 64 jaar. We ge­ven 50 gulden. Ver­tel­len, eten, tot 22.00 uur.
Stadspark [Maastricht] tot 22.20 uur.
Thuis: lezen.
Nu 23.40 uur.
Weer: fris. Bewolkt. Later be­ter en veel zon. Nu weer fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

1 april 1981

Dagboek 1981

(Dag 3350) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF en ver­richt werk­zaam­he­den aan te­le­foon­in­stal­la­ties bij di­ver­se be­drij­ven in Maas­tricht. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 1 april 1981.
Ook nu kan ik schrijven, als zo­veel ja­ren: geen april­grap­pen mee­ge­maakt.
Op 6.45 uur. Douche.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Zaak. Fran­çois de Veye­straat. Dienst­au­to:] VW-bus.
Rijksuniversiteit Maas­tricht in Maas­tricht. Vier num­mers wis­se­len.
Eetpauze: Mer­gel­weg.
GAK: Maastricht. Ontsper­ren twee toe­stel­len.
NMB: Maastricht. Entre Deux.
Rond 12.00 op de zaak: Ma­ga­zijn Maas­tricht.
12.30 Sociale Dienst: Maas­tricht.
Met HL. de stad in.
NMB: Entre Deux.
Sphinx: Maastricht, rond 14.00 uur. Tech­nisch Over­zicht ver­nieu­wen.
16.45 uur: zaak. HL. is er al. [Met de au­to, om mij op te ha­len.]
Thuis 17.15 uur.
Warm eten maken.
Lezen.
Warm eten. Afwassen.
Lezen.
HL. gaat met [de buurlui] BA. en XV. naar een au­to voor BA. kij­ken.
Ik ben geil. Sinds zon­dag­avond ben ik niet meer klaar ge­ko­men.
Wassen.
Arabisch van 19.30 tot 21.30 uur. Ik ben moe.
Nu 21.55 uur.
Kamer opruimen.
PvdH. komt op be­zoek.
Nu 23.55 uur.
Weer: veel mist, fris, geen zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

19 maart 1981

Dagboek 1981

(Dag 3337) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag ben ik bij Dag­blad De Lim­bur­ger be­zig met de te­le­foon­in­stal­la­tie.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 19 maart 1981.
Vandaag: 14,5 jaar bij de PTT.
Op 7.00 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht, in ver­band met de [te ver­wach­ten] har­de zui­den­wind, na­de­lig voor het te­rug­fiet­sen, van­avond. [Zaak: Fran­çois de Veye­straat.] Op kan­toor: 7.55 uur. [Dienst­au­to:] VW-bus.
Eetpauze op de Sint Pie­ters­berg.
Dagblad De Limburger in Maas­tricht.
Om 10.30 uur: Magazijn Maas­tricht, on­der an­de­re hou­ten bal­ken (voor de tuin) la­den.
Eijsden.

Van 12.40 tot 13.00 in de stad met HL.
Dagblad de Lim­bur­ger.
Zaak om 16.45 uur.
Met HL. naar huis.
Inkopen in Eijs­den.
Lezen.
Eten.
Naar de stad [Maas­tricht]. Eerst naar NL. en ML.: hun krui­wa­gen te­rug­bren­gen.
Inkopen in de Miro in Maas­tricht.
[Op bezoek bij] PvdH., rond 20.00 uur. Bij hem is de leu­ke PC. (Een Belg.)
Van 22.20 tot 23.00 uur La Fer­me en er te­gen­over, in Ca­fé Au Lait (goe­de mu­ziek), tot 23.30 uur.
Thuis 23.40 uur.
Ik laat de eieren val­len, 4 stuk. [?]
Nu 23.50 uur.
Ik heb vier pils gedronken. Teveel? Dat wijst zich van­nacht uit.
PC. is een leuk stuk, die wel wat voor mij voelt en ik voor hem. Ik houd ech­ter heel veel van HL. en die is mijn stuk.
Weer: stormachtig, tenmin­ste veel wind. Ge­heel be­wolkt. Droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

6 maart 1981

Dagboek 1981

(Dag 3324) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF. Ik ver­richt werk­zaam­he­den bij een twee­tal on­der­ne­min­gen in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 6 maart 1981.
Op 6.50 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: VW-bus.
Hotel Maastricht: Maas­tricht. Kos­ten­tel­ler tes­ten.
Eetpauze op de Sint Pietersberg.
Dagblad De Limburger: Maastricht. Tech­nisch Over­zicht ver­nieuw­en. Dit duurt de he­le dag.
Eetpauze op de Sint Pie­ters­berg.
François de Veyestraat: 16.45 uur.
Fiets. Thuis tegen 17.15 uur. Veel te­gen­wind.
Lezen.
Eten rond 18.30 uur. XV. eet mee.
Dagboek bijwerken van 19.30 tot 22.00 uur.
Tv.
Nu 23.50 uur.
XV. hier tot 23.40 uur.
Weer: koud, regenachtig. Harde wind uit het zui­den.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 februari 1981

Dagboek 1981

(Dag 3311) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Gis­te­ren was mijn vader ja­rig en we ble­ven daar over­nach­ten, in Her­ken­bosch. Van­daag gaan we weer naar huis. – HL. gaat op be­zoek bij de bu­ren.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 21 februari 1981.
Herkenbosch.
Op 10.15 uur.
Koffie.
Lezen.
Eten.
13.00 gaan we naar huis.
Thuis 14.00 uur.
Huis poetsen van boven naar be­ne­den.
Tegen 16.30 heb ik een proef­band­je bij 50 dia’s van Ma­rok­ko ge­maakt (va­kan­tie 1976* en 1977), tot 22.00 uur, in­clu­sief het af­luis­te­ren.
Gegeten van 19.30 tot 20.00 uur.
HL. is bij BA. en MA. [buren] films draai­en van hun be­zoe­kers.
Ik ga er om 22.00 uur naar toe en blijf er maar kort. Het is er ge­zel­lig.
Thuis draai ik voor HL. circa 15 dia’s ELR-DER. [?] Op de avond ver­liep al­les feil­loos. Dat ge­beur­de on­be­grij­pe­lij­ker wij­ze van­avond niet. [Nu, in 2018, heb ik geen idee waar dit over gaat.]
Bed 02.00 uur.
Weer: zonnig. Dooi. In het zuiden meer sneeuw, min­der zon. ’s Nachts vorst.

*
Marokko: ik was in 1976 met va­kan­tie in Ma­rok­ko en in 1977 nog een keer kort.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.