23 januari 1978

Dagboek 1978

(Dag 2186) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht. Mo­men­teel ben ik in Sit­tard aan het werk als hulp-toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt. – Ik voel me van­daag niet lek­ker.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 23 januari 1978.
Sittard. Erg moe. (De dag ver­loopt traag en ik baal als een stier.) De he­le dag ze­nuw­ach­tig. Hulp­toe­zicht.
Thuis 17.30 uur.
Inkopen.
Afwassen.
Eten.
Afwassen.
Tv.
Bed 22.35 uur.
Weer: vrieskoud, zon­nig

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

11 januari 1978

Dagboek 1978

(Dag 2174) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht. Mo­men­teel ben ik in Sit­tard aan het werk als hulp-toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 11 januari 1978.
Sittard.
Kabelverdeler in Born.
Thuis 17.40 uur.
Eten.
[Op bezoek] bij MLL. Zij wil schei­den van M. [een broer van HL.], daar de­ze zich met an­de­re vrou­wen op­houdt.
De ouders van HL. staan achter MLL.
Thuis 20.00 uur.
Tot 21.30 uur foto’s van de va­kan­tie­dia’s uit Ma­rok­ko* ge­maakt.
Dagboek bijwerken.
Tv.
Bed 23.30 uur.
Weer: koud en nat.

*
Marokko. In sep­tem­ber 1977 wa­ren HL. en ik tien da­gen in Ma­rok­ko op va­kan­tie ge­weest, wat geen suc­ces was, maar ik had in dat land al in 1976 een he­le maand met een ken­nis rond­ge­zwor­ven en wel een goe­de va­kan­tie be­leefd.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

11 november 1978

Dagboek 1978

(Dag 2478) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – We heb­ben in Eijs­den een huis ge­kocht en gaan naar de vor­de­rin­gen van de bouw kij­ken. – La­ter op de dag be­zoeken we mijn ouders in Her­ken­bosch.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 11 november 1978.
Maastricht – Her­ken­bosch.
Op 10.00 uur.
Stad: inkopen.
In de Lanteern: On­ze Lie­ve Vrouwe­plein ‘un­ne­sop‘ [uien­soep] en kof­fie.
Eijsden.
Herkenbosch.
‘In de loop van de mid­dag’, had­den we af­ge­spro­ken. We wa­ren er ech­ter al om 13.30 uur. P. en J. wa­ren er al­leen. Pa en Ma kwa­men tegen 15.00 uur.
Lezen.
Vertellen.
Eten.
Film en dia’s draai­en. [Va­kan­tie­dia’s]
Vertellen.
Tv: film The blazing tower. Een slap­pe film over een to­ren­flat­brand van 1974.
Bed 01.30 uur.
Slecht slapen. Ik ben geil. Pas te­gen de mor­gen val ik in slaap, na af­trek­ken.
Weer: veel mist, vorst. Koud.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 oktober 1978

Dagboek 1978

(Dag 2465) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 29 oktober 1978.
Op 11.30 uur.
Wassen.
Eten.
13.00 tot 16.50 dag­boek van de va­kan­tie bij­wer­ken, tot en met 8-10-78.
Eten.
18.00 de stad in: rond­wan­de­len.
Thuis 19.30 uur.
Tv tot 23.00 uur.
Tegen 23.30 Midi-bios­coop: veel mooie stuk­ken en flik­kers. Film van Pier Pa­olo Pa­so­li­ni: 1001 Nacht. Veel he­te­ro- en ho­mo­seks, prach­tige boys en di­to pik­ken. Ook was er in de bios­coop een heel mooie ne­ger en hij was al­leen. Prijs f. 6,00 per persoon.
Thuis 01.30 uur.
Bed 02.00 uur.
Weer: triest, geheel be­wolkt en fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

16 oktober 1978

Dagboek 1978

(Dag 2452) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Gis­te­ren kwa­men we terug van onze va­kan­tie in Span­je. – We be­zoe­ken mijn ou­ders in Her­ken­bosch.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 16 oktober 1978.
Maastricht – Her­ken­bosch.
Op 10.00 uur.
Douche, eten.
Stad in.
Naar Herkenbosch, sou­ve­nirs voor Pa en Ma.
Ik had de indruk dat Ma niet zo in­ge­no­men was met het ca­deau, om­dat ze niet weet wat ze er mee aan moet. (Ze ont­kent dit.) Een goed ca­deau zoe­ken is ook erg moei­lijk.
De anderen vonden het schaak­bord mooi.
Er is weer een nieuwe paus, een Pool: Jo­han­nes Pau­lus II.
Eten. (Warm.)
Koffie.
We besluiten deze nacht te blij­ven.
Bed, circa 01.30 uur.
Weer: lekker zonnig.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.