10 april 1977

Dagboek 1977

(Dag 1898) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Sinds be­gin maart heb ik een vriend­je: HL. – Ik bak zelf brood. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bi­sche cul­tuur en luis­ter naar Ara­bi­sche mu­ziek. – Ik volg een schrif­te­lij­ke cur­sus Frans.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 10 april 1977.
Eerste Paasdag.
03.00 uur komt HL. Ik ben blij.
Op 9.10 uur.
Brood bakken. [Zuur­de­sem­brood.]
Eten.
Bed verschonen.
Krant lezen.
Tegen 13.30 uur komt HL. weer op be­zoek.
Van 14.00 tot 15.00 uur naar het Bon­ne­fan­ten­mu­se­um.
Wandelen in het Stadspark. Ik zie [de knap­pe PTT-col­le­ga] JB. en we groe­ten. Vol­gens HL. bloos ik, ik merk er zelf niets van.
In de Ouwe Klok koff­ie drin­ken
Even naar de Marmite [res­tau­rant], waar HL. werkt. Een mooie zaak.
Thuis.
Eten. HL. maakte soep.
Om 17.10 uur breng ik hem tot bij de Mar­mi­te. Ik wan­del nog wat door de stad.
Thuis.
Eet nog wat. Lees nog wat. Af­was­sen met Ara­bi­sche mu­ziek.
Nu 21.40 uur.
Het is mijn bedoeling tot 00.00 uur te wach­ten en Frans te le­ren tot­dat HL. komt.
Misschien komt hij later en lig ik al in bed, maar hij heeft de sleu­tels van de deu­ren.
Lezen.
Tegen 22.40 uur komt HL.
Hij trekt een spij­ker­broek en di­to jas­je van mij aan en we gaan cir­ca 23.10 uur naar Zee­zicht. We drin­ken er een jus d’o­ran­ge / jon­ge. [Jon­ge je­ne­ver.]
Hierna naar de Ouwe Klok waar wat per­so­neel van de Mar­mi­te is van wie we wat drin­ken. Ik voel me voor het eerst een in de open­baar­heid tre­den­de flik­ker.
We drinken veel en ik vertel HL. dat ik de eer­ste we­ken to­neel ten op­zich­te van hem heb ge­speeld, wat vol­gens hem een te­ken is dat ik hem niet kwijt wil­de, wat ook zo is. [Ik was de eer­ste we­ken toch niet zo op HL. ge­steld.]
Na diverse jonge / jus d’o­ran­ges en vrij­a­ges zijn we cir­ca 01.00 uur thuis. Daar vrij­en we veel.
01.45 uur op bed.
Weer: zie elders.
(Even heb ik CG. gezien, de vo­ri­ge vriend van HL., op de rug en van op­zij.)
Weer: in de schaduw fris, in de zon lek­ker. Licht be­wolkt. De he­le dag droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 maart 1977

Dagboek 1977

(Dag 1885) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Vanaf 7 maart werk ik op kan­toor, bij de af­de­ling Tech­nisch Over­zicht (T.O.) die de tech­ni­sche ad­mi­ni­stra­tie van te­le­foon­aan­slui­tin­gen voor­be­reidt en vast­legt. Ik heb een he­kel aan dat werk en kan het ook niet goed. Ik pro­beer­de de be­drijfs­arts voor mijn kar­ret­je te span­nen, maar die trap­te daar niet in. – Sinds be­gin maart heb ik een vriend­je: HL.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 28 maart 1977.
Op 6.00 uur. Douche.
Eten.
Naar de Bedrijfs­arts, die mijn werk-over­span­nen­heid niet ac­cep­teer­de en me wer­ken stuur­de. Hij zei dat hij over­leg ge­voerd had met VH. en VH. en dat ik niet moest pro­be­ren pres­sie uit te oe­fe­nen. Ik kan van dit werk, vol­gens hem, niet ziek wor­den.
T.O.

Tussen de mid­dag thuis.
HL. even hier.
T.O.
Thuis 16.30 uur.
De stad in.
Eten maken. Afwas­sen.
Tegen 20.00 uur ben ik na een fiets­tocht van een kwar­tier bij HL. Luis­ter klas­sie­ke mu­ziek. We drin­ken wat in ca­fé het Atri­um [in Daal­hof]: drie jon­ge je­ne­ver / jus d’oran­ge.
Tegen 00.00 uur naar bed. Ik ben blij naast hem te lig­gen. Er volgt een fij­ne nacht.
Weer: koud, sneeuw. Een ha­gel­storm.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

15 maart 1977

Dagboek 1977

(Dag 1872) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Vanaf 7 maart werk ik op kan­toor, bij de af­de­ling Tech­nisch Over­zicht (T.O.) die de tech­ni­sche ad­mi­ni­stra­tie van te­le­foon­aan­slui­tin­gen voor­be­reidt en vast­legt. – De avond­uren be­steed ik aan een schrif­te­lij­ke cur­sus Frans. Daar­naast draai ik [gram­mo­foon­pla­ten met] Ara­bische mu­ziek. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 15 maart 1977.
Op 6.00 uur. Douche.
Zaak om 7.40 uur. De hele dag op kan­toor: T.O.
Thuis 16.30 uur.
Eten maken. Krant lezen.
Eten. Afwassen.
Frans: les 50.
Arabische muziek: Abd al-Wa­haab al-Doe­ka­li: Ana wa’l-roer­ba.*
Nu 02.25 uur.
Weer: droog, fris, veel zon.

*
Abd al-Wa­haab al-Doe­ka­li: Ana wa’l-roer­ba. De Ma­rok­kaan­se zan­ger Abd al-Wa­haab al-Doe­ka­li zingt over het le­ven in het bui­ten­land, als im­mi­grant en heeft heim­wee. Hij mist on­der an­de­re het zand van de Sa­ha­ra en het land van Al­lah.
Ana wa’l-roer­ba [fo­ne­ti­sche weer­ga­ve van de ti­tel] be­te­kent let­ter­lijk: ik en ‘het ver­wij­derd zijn’ van het va­der­land, dus: ik, in den vreem­de.
YouTube: Abd al-Wa­haab al-Doe­kali: Ana wa’l-roer­ba.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

2 maart 1977

Dagboek 1973

(Dag 1859) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. Poet­sen moe­ten de ka­mer­be­wo­ners doen, dus dat doe ik van­avond met een me­de­be­woon­ster. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling die te­le­foon­ka­bels in de grond legt. – Ik ben zeer ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bische taal en cul­tuur.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 2 maart 1973.
Op 6.00 uur.
Douche.
Zaak.
Ford Escort van de Sto­rings­dienst.
Maastricht. Meerssen. Even naar Beek: [naar col­le­ga] WN.
Enkele stukken gezien.
Thuis 17.00 uur.
Eten maken en eten met Ara­bische mu­ziek: Boe­saat al-Rieh (Het vlie­gend ta­pijt) en Noe­goem al-Layl (De ster­ren van de nacht). [Bei­de van de zan­ger Fa­ried al-Atrasj.]*
Afwassen.
Koffie bij JM. FK. was er ook. Van 20.00 uur tot 21.00 uur gang en hal­ve trap schoon­ge­maakt, sa­men met JM.
Wat aan rotzooien.
nu 22.00 uur.
Weer: enkele regen­bui­en. Fris. Geen zon

*
Arabische muziek.
YouTube: Boe­saat al-Rieh. (Het vlie­gend ta­pijt. Met be­we­gend beeld en on­der­ti­te­ling in het En­gels.)
YouTube: Noe­goem al-Layl (De ster­ren van de nacht.)
Wikipedia: Fa­ried al-Atrasj.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

17 februari 1977

Dagboek 1977

(Dag 1846) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling die te­le­foon­ka­bels in de grond legt, van­daag in Meers­sen en Gul­pen.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 17 februari 1977.
Op 6.25 uur.
Zaak 7.50 uur.
[Met collega] PC. ge­spro­ken.
Meerssen. ’s Middags even naar Gul­pen.
Circa een kwartier bij Opa. [Die in Meers­sen woont.]
Thuis 17.05 uur.
Eten maken. Krant le­zen.
Eten. Afwassen.
Met [medebewoonster] JM. naar de Kom­bi, Film­huis. Film met Bus­ter Kea­ton: Go West*. We heb­ben ons slap ge­la­chen.
Film f. 3,50 van 20.30 tot 21.30 uur. Er wa­ren daar veel mooie jon­gens, maar op de ero­tiek heb ik niet ge­let.
Thuis 21.50 uur.
Wat lezen.
Ik drink warme (magere) melk met ho­ning.
Nu 22.35 uur.
Weer: fris, droog, behalve van­mor­gen en van­avond. Ook wat zon?

*
Buster Keaton: Go west: Buster Keaton speelt Friend­less, die, in de Ver­enig­de Sta­ten, naar het Wes­ten trekt in de hoop daar rijk te wor­den. Daar aan­ge­ko­men ge­raakt hij in een toe­stand, ver­ge­lijk­baar met twaalf am­bach­ten, der­tien on­ge­luk­ken. Hij is dus niet erg suc­ces­vol, wat al­ler­lei hi­la­ri­sche scè­nes op­le­vert.
Zie Wikipedia: Bus­ter Kea­ton: Go West.
Zie YouTube: Bus­ter Kea­ton: Go West.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.