10 november 1977

Dagboek 1977

(Dag 2112) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht. Van­af van­daag moet ik in Sit­tard aan het werk als hulp-toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 10 november 1977.
Als een bezetene gefietst om niet te laat voor de trein naar Sit­tard te ko­men.
Om 7.45 uur in Sit­tard. [Col­le­ga] HS. haalt me rond 7.50 uur af.
Ik ben hulp­toe­zicht van NG.
Aanvankelijk leek het of ik er niet veel moest doen, maar ge­luk­kig was er later meer werk. (Toe­zicht op drie las­sers en drie grond­wer­kers.)
Thuis 17.30 uur.
Douche.
Bij HL.’s ouders lek­ke­re mos­se­len eten.
Tv. Dia’s. Film.
Drie pils.
Thuis 23.20 uur.
Bed 23.45 uur.
Weer: droog, lekker, af en toe zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 oktober 1977

Dagboek 1977

(Dag 2099) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht in een tech­nische func­tie op kan­toor. – Res­tau­rant De Ma­re­tak is een ve­ge­ta­risch res­tau­rant. – Wij be­zit­ten een Ford-Tran­sit die in­ge­richt is als cam­per. Ko­men­de nacht zul­len we er­in over­nach­ten.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 28 oktober 1977.
Douche.
Zaak. [Technisch Over­zicht.]
Inkopen.
Eten in de Maretak.
Thuis.
Naar het (Nederlandse) cir­cus Mik­ke­nie. 2x f. 15,00 Loge.
Sinds mijn 7e of 8e jaar kom weer eens in een cir­cus. Toen in Meers­sen, waar­van ik me nog de be­ren kan he­rin­ne­ren.
Ik vond het een mooi en in­te­res­sant pro­gram­ma.
Hierna naar Spekholzerheide, Kas­pe­ren­straat, bar So­bri­na. Homo­bar. Veel jon­gens met meis­jes voor de show. Van 23.00 tot 23.50 uur.
Bed 01.00 uur.
Weer: geheel bewolkt. Niet koud. ’s Avonds wel.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

15 oktober 1977

Dagboek 1977

(Dag 2086) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – We heb­ben een Ford Tran­sit trans­port­bus en die hebben we in­ge­richt als een cam­per. – Gis­te­ren­avond gin­gen we op stap in Has­selt in Bel­gië. We over­nacht­ten daar in onze kam­peer­auto.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 15 oktober 1977.
Hasselt – Maastricht.
Op 10.00 uur in Hasselt.
We rijden naar Maastricht, naar HL.’s ou­ders.
Thuis eten.
Van 13.00 tot 17.30 uur in de stad in­ko­pen doen, onder an­de­re vier slaap­zak­ken, f. 199,00; ieder een broek, f. 139,00
Bij HL.’s ouders.
Voor GL. verhui­zen we een kast en een ta­fel.
Thuis afwassen.
Uiensoep maken.
Scrabble.
Bed 02.30 uur.
Weer: lekker zon­nig, niet koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

2 oktober 1977

Dagboek 1977

(Dag 2073) Ik woon sa­men met mijn vriend HL in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik ben al enige da­gen ziek. Ik heb ont­sto­ken tand­vlees en bla­ren in mijn mond. Gis­te­ren­avond kwam de huis­arts en die schreef een re­cept voor een smeer­mid­del op de tong.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 2 oktober 1977.
Ziek.
Douche.
HL.’s vader hier. HL. is er niet. Hij is naar Bel­gië melk ko­pen.
Overgeven van het tong­smeer­mid­del.
Ik eet Brin­ta*, als enig (vol­ko­ren) vol­waar­dig voe­dings­mid­del.
Hele dag in bed.

*
Brinta, een acro­niem voor Break­fast in­stant tar­we, is een Ne­der­lands ont­bijt­pro­duct. De grond­stof is ge­bro­ken tar­we waar­aan een klein beet­je zout is toe­ge­voegd. Een bord Brin­ta be­staat uit het aan war­me of kou­de melk toe­ge­voeg­de vol­ko­ren­tar­we­meel, even­tueel op smaak ge­bracht met sui­ker of ho­ning. Brin­ta is met 10,5 gram voe­dings­ve­zel per 100 gram (on­be­reid) pro­duct een ve­zel­rijk pro­duct te noe­men. (Wi.)

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

19 september 1977

Dagboek 1977

(Dag 2060) Mijn vriend HL. en ik zijn in Frank­rijk met va­kan­tie. We rei­zen met on­ze cam­per Ford Tran­sit. We ver­blij­ven naast een cam­ping, want die is ge­slo­ten, in de buurt van Avig­non. – Van­daag, elf jaar ge­le­den, trad ik in dienst bij mijn hui­di­ge werk­ge­ver: PTT-Te­le­com.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 19 september 1977.
Avignon – Luxemburg.
Ik ben vandaag 11 jaar in dienst bij de PTT.
Op 9.00 uur. Steen­koud.
HL. filmt wat.
Koekjes eten.
Vertrek 9.30 uur.
Ik rij tot voorbij Lyon. Een beet­je sla­pen in de au­to. Ki­lo­me­ter­stand: 13.100
We rijden tot Esch-sur-Al­zet­te in Lu­xem­burg. Noord-Frank­rijk is erg mooi.
In Esch zou een ho­mo­bar zijn. We kunnen die ech­ter niet vin­den en we rij­den dan naar de stad Lu­xem­burg, waar we Chi­nees eten. Een mooie jon­gen was er ook.
We slapen op een par­keer­ter­rein.
Weer: koud en nat.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.