14 maart 1976

Dagboek 1976

(Dag 1506) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bische taal, cul­tuur en mu­ziek. Ik wil Ara­bisch le­ren schrij­ven, maar had in Maas­tricht al­leen maar een stu­die­boek Far­si (Per­zisch) kun­nen vin­den. Om­dat die taal ook met Ara­bische let­ters ge­schre­ven wordt, ben ik daar­mee aan de slag ge­gaan. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Zondag, 14 maart 1976.
op 10.00 uur. Eten.
Perzisch leren.
Kamer poetsen en op­ruimen.
Met JM, KM. en MS. naar het Bon­ne­fan­ten­mu­se­um: een ex­po­si­tie van Sphinx Cé­ra­mi­que aar­de­werk en por­se­lein.
Tribunal: sinds Aswoensdag mijn eerste pils­je. (Een pils, een brood­je kaas.)
Venezia [ijssalon], Nieuw­straat: ijs.
Thuis tegen 17.45 uur.
Scrabble en domino.
Tegen 19.15 uur Chinees te­gen­over het Sta­tion: schran­sen.
Rond 20.30 uur: MS. op de trein ge­zet.
Festival [bioscoop], film, f. 6,00 Men­sen blij­ven bees­ten*, met als gru­we­lijk diep­te­punt het cas­tre­ren en scal­pe­ren van een in­diaan in Zuid-Ame­ri­ka. De in­di­aan leef­de nog. Ik heb slechts en­ke­le frag­men­ten ge­zien. Ik voel­de me niet goed wor­den en had be­hoef­te om iets te drin­ken. Het zweet brak me uit.
Met JM. en KM. on­der­weg en thuis nog lang na­ge­praat over de­ze film.
In de Stenenbrug P. ge­zien. We­der­zijd­se groet.
Circa 23.00 uur bij JM. en KM. on­ge­veer drie pils, tot 00.30 uur.
Nu 00.50 uur.
Weer: zomers, heer­lijk. Veel zon. Veel wol­ken.

*
Mensen blij­ven bees­ten: Ul­ti­me gri­da dal­la sa­va­na (1975) (Eng­lish: Fi­nal Cry of the Sa­van­na), al­so known as La Gran­de cac­cia and by its Eng­lish tit­le Sa­va­ge Man Sa­va­ge Beast, is a Mon­do do­cu­men­ta­ry di­rec­ted by An­to­nio Cli­ma­ti and Ma­rio Mor­ra. Fil­med all around the world, its cen­tral theme fo­cu­ses on hun­ting and the in­ter­ac­tion be­tween man and ani­mal. Mo­re spe­ci­fi­cal­ly, the film do­cu­ments various forms of hun­ting that can be found in the world and how hu­mans and ani­mals can both be­co­me the hun­ter or prey. Li­ke ma­ny Mon­do films, the film­ma­kers claim to do­cu­ment real, bi­zar­re and vio­lent be­ha­viour and cus­toms, al­though so­me scenes we­re ac­tual­ly sta­ged. It is nar­ra­ted by Ita­lian no­ve­list Al­ber­to Mo­ra­via. (Bron: Wikipedia.)
De film be­vat ook een scène waar­in een toe­rist, Pit Der­nitz, die leeu­wen in een na­tuur­park van na­bij wil fil­men, door die leeu­wen op­ge­vre­ten wordt. Die scè­ne is me be­ter bij­ge­ble­ven dan de scè­ne met de cas­tra­tie, om­dat ik daar maar een klein deel van ge­zien heb, na­tuur­lijk.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.