10 maart 1972

Dagboek 1972

(Dag 41) Ik woon in Rot­hem bij mijn ou­ders. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Heer­len, maar van­daag heb ik cur­sus op de Be­drijfs­school PTT in Maas­tricht. Daar krij­gen mijn col­le­ga’s en ik on­der­wijs in al­ler­lei te­le­com­mu­ni­ca­tie­tech­nie­ken, waar­voor PTT in Ne­der­land ver­ant­woor­de­lijk is, als staats­mo­no­po­list. – Er valt sneeuw, die blijft lig­gen.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 10 maart 1972.
Opgestaan 8.00
De wagen wilde niet star­ten, want de aan­slui­ting naar de start­mo­tor maak­te slecht kon­takt.
Vanmorgen op school VdB. [in­struc­teur] ge­had met OS-ta­ken. (Proef­werk van 18-2-72 te­rug: 7-.)
Tussen de middag naar een be­kend adres op het Sint Amors­plein, nl. de Pad­dock.
Na de middag de te­lex be­han­deld en scha­kel­tech­niek van J.
Vanavond om 5 uur naar huis. Even bij L. aan ge­weest op Bour­gog­ne­straat (Wyck) al­thans [col­le­ga] HH., want die moest pa­pie­ren op­ha­len om­dat hij bij de BB [Be­scher­ming Bur­ger­be­vol­king] moet. Hij heeft vrij­stel­ling van mi­li­tai­re dienst, om­dat hij de oud­ste is van vier jon­gens. Ver­le­den jaar kon je ’n poos­je om die re­den uit­stel krij­gen. De­ze re­ge­ling is ech­ter snel af­ge­schaft, om­dat er te wei­nig dienst­plich­ti­gen wa­ren.
Vanavond ook nog voor ’n tien­tje (f. 10.00) ge­tankt en f. 50,00 van het post­kan­toor ge­haald.
Weer: koud en vanavond heeft het zelfs flink ge­sneeuwd. Dat wil zeg­gen het blijft over­al lig­gen, be­hal­ve op de we­gen en trot­toirs. (Maart roert zijn staart.)

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.