13 februari 1973

Dagboek 1973

(Dag 381) Ik ben als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Oranje­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12 Pa­inf­bat), bij de Staf-Staf-Ver­zor­gings­com­pag­nie in het ma­ga­zijn van een ga­ra­ge. Van­daag krijg ik een nieu­we col­le­ga.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 13 februari 1973.
’s Morgens werd ik wak­ker en mijn hor­lo­ge wees 6.30 aan. RC. was op­ge­staan. Ik vroeg aan hem hoe laat het was en hij zei: “Ze­ven uur.” Ik stel­de mijn hor­lo­ge bij. Nu was, toen ik nog in Den Bosch lag [Isa­bel­la­ka­zer­ne], het twee keer voor­ge­ko­men dat mijn hor­lo­ge een half uur ach­ter liep. Dat kon nu dus ook zijn ge­beurd en ik stond op.
De kazer­ne­klok, die wij van­uit de on­ze kamer kun­nen zien wees vijf over half zes aan. Hij was vast­ge­vro­ren of zo­iets. Hij wees in geen ge­val de goe­de tijd aan.
Later informeerde ik bij een van de an­de­ren en die had het 7.45. Ik had het toen 8.15.
’s Morgens niet ge­ge­ten. Na het ap­pèl ging ik naar het Ma­ga­zijn. Brood­je (2x) bij de koffie f. 1,10.
Rond 11.00 kwam AM., nog een bol*, maar met een mu­ta­tie A3 voor zijn he­le dienst­tijd. Hij heeft het aan zijn hart. Hij komt on­ze ge­le­de­ren ver­ster­ken, wach­ten­de en ho­pen­de dat hij wordt af­ge­keurd.
Hij heeft ont­zet­ten­de last van ze­nu­wen en dat slaat soms op zijn hart. In dienst is dit er­ger dan in zijn bur­ger­le­ven. Vol­gens zijn ver­kla­ring.
In de pauze uiteraard ge­ge­ten. Na de mid­dag weer in het Ma­ga­zijn. En ’s avonds eten: boont­jes, aard­ap­pe­len, soep en een ap­pel.
Na het eten ben ik sa­men met de an­de­re Lim­lan­der [Lim­bur­ger] B. uit Ven­lo naar de film ge­gaan. f. 1,00 Cow­boy­film, of zo­als dat dan heet: een Wes­tern.
Ver­vol­gens naar com­pag­nies­bar. Drie pils: f. 0,95. Koek: f. 0,35. Het bier smaakt net zo slecht als in de kan­ti­ne.
Weer: vorst en dus koud.

*
Bol / bollen. Dit zijn re­kru­ten, sol­da­ten die nog maar net in dienst zijn, ook wel fil­ler ge­noemd: een nieuw op­ge­lei­de re­kruut die po­si­tie in­neemt van een af­ge­zwaai­de ouwe stomp, een sol­daat die zijn dienst­tijd er­op heeft zit­ten. Er zijn nog meer ter­men voor al­ler­lei sol­da­ten in be­gin, mid­den of ein­de van de dienst­tijd, maar de mees­te ben ik ver­ge­ten.
Mutatie A3. De jon­ge­man AM. had de mu­ta­tie A3. De ‘A’ is de eer­ste let­ter uit het acro­niem: ABOH­ZIS. Tij­dens de keu­ring voor mi­li­tai­re dienst, maar ook er­na, als je al goed­ge­keurd was, kon je af­ge­keurd wor­den op een van de vol­gen­de on­der­de­len van je ge­zond­heid.
A3 be­te­kent dat de jon­ge­man ge­deel­te­lijk af­ge­keurd werd naar aan­lei­ding van een al­ge­meen ge­brek of al­ge­me­ne ziek­te. In de prak­tijk be­te­kent het dat hij zijn dienst­plicht wel moet ver­vul­len, maar dat hij geen in­span­nen­de werk­zaam­he­den hoeft te doen en dat hij vrij­ge­steld is van deel­na­me aan oe­fe­nin­gen.
A: Alge­meen.
B: Boven­lic­haam.
O: Onder­li­chaam.
H: Horen.
Z: Zien.
I: Intel­li­gen­tie.
S: Sta­bi­li­teit.
Wikipedia: ABOH­ZIS.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.