4 februari 1977

Dagboek 1977

(Dag 1833) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling die te­le­foon­ka­bels in de grond legt, van­daag in Eijs­den en Meers­sen. – Ik leer Frans met be­hulp van een schrif­te­lij­ke cur­sus. – Ik ben geïn­te­res­seerd in de Ara­bi­sche cul­tuur en luis­ter naar mu­ziek uit die stre­ken. – ’s Avonds ga ik in Maas­tricht uit.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 4 februari 1977.
Op 6.30 uur. Zaak.
[Collega] MS. ge­spro­ken over zelf brood bak­ken. Ik was blij om na lan­ge tijd (sinds half de­cem­ber) weer eens met MS. ge­spro­ken te heb­ben.
HJS. (ex-huis­be­woner) even ge­spro­ken.
Naar de oogarts om con­tact­len­zen te la­ten aan­me­ten. Dr. V.d. A. doet dat ech­ter niet meer, zo­dat ik naar dr. L. zal moe­ten.
Eijsden (Oost-Maar­land) en Meers­sen.
Thuis 16.45 uur.
Inkopen en onder an­de­re f. 100,00 van de Gi­ro ge­haald.
Eten in de Ma­re­tak van 17.30 tot 19.10 uur. Kost: f. 8,25. JF. en ML. (ex-be­wo­ners) ko­men er ook.
Thuis: ROZ. [Re­gio­na­le Om­roep Zuid: ra­dio-uit­zen­din­gen.]
Van circa 20.00 tot 22.30 uur Frans, les 41 en half 42.
Tot 23.00 uur Ara­bi­sche mu­ziek.
Ik wil naar de Ba­ga­tel­le en kom on­der­weg PH. te­gen.
‘Hoe gaat het?’ vraag ik hem.
‘Redelijk, niet al te best, maar het gaat.’ zegt hij.
Ik sta in dubio, om PH. te zien of te spre­ken wil­de ik naar de Ba­ga­tel­le gaan en nu is hij er niet.
Ik ga naar de Tri­bu­nal, drink er een pils. [Col­le­ga] V. is er ook. Ik groet hem vrien­de­lijk en laat het daar bij.
Er is een jon­gen. Hij kijkt met zijn gro­te brui­ne ogen va­ker naar mij. Hij heeft zwart kort haar. Plot­se­ling gaat hij weg en moet zich tus­sen mij en een an­der door wrin­gen. Ik zie in een frac­tie van een se­con­de zijn jeans strak om zijn kont­je zit­ten. Hij draait zich om en kijkt me treu­rig en door­drin­gend aan. Dat geeft hem diep­te en daar houd ik van. Ik ga even la­ter ook weg, naar de Ba­ga­tel­le (voor het eerst sinds 18-10-75) en drink er drie pils.
Het is er niet druk en een Waal en S. (voor­jaar 75) heb­ben in­te­res­se in mij. De Waal (R.) biedt me wat te drin­ken aan en ik ken bij­na geen Frans. (Lees: wil niet ken­nen.)
De jongen met de Ci­troën is er met een mooie vriend en er zijn er die niet zo leeg uit de ogen kij­ken.
R. gaat na een poos­je weg, na­dat ik hem ge­vraagd had wat hij wil­de: ‘Toi!’ [Jou!] maar ik wil­de hem uit­leg­gen dat ik geen zin heb om zo maar klak­ke­loos bij ie­mand in bed te stap­pen, maar ik ken­de niet ge­noeg Frans.
Bed tegen 02.00 uur.
Te veel gedronken.
Weer: af en toe zon. Veel wol­ken. ’s Avonds wat re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.