20 januari 1975

foto's
Links “The tree of forgiveness” van Sir Edward Burne-Jones (1833-1898) en rechts een foto van het meisjesidool van de jaren ’70 David Cassidy (1950-2017).

Dagboek 1975

(Dag 1087) Ik woon sinds eind de­cem­ber 1974 op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com. Om­dat ik bin­nen PTT ho­ger­op wil ko­men, volg ik de be­drijfs­cur­sus A4. Ik meld me van­daag ziek om­dat ik voor die cur­sus veel moet le­ren.

MenuFo­toIndex en het einde.

Maandag, 20 januari 1975.
Op 8.00 uur. Ziek gemeld bij JA. [Mijn chef.] Be­doe­ling is de he­le week te le­ren voor A4. Te­rug naar bed tot cir­ca 11.00 uur. Af­was­sen.
Gegeten en gedoucht. Met [col­le­ga] LL., die in Heer­len bij het Tech­nisch Over­zicht werkt, te­le­fo­nisch een stu­die­af­spraak voor van­avond ge­maakt.
Bij Freddy, hoek Wolf­straat / Ach­ter het Vlees­huis, een pos­ter voor f. 9,50 ge­kocht. (Geld van mijn ver­jaar­dag.) The Tree of For­give­ness van Sir Ed­ward Co­ley Bur­ne-Jo­nes (1833-1898)*(1).
Tribunal: twee Seven-up.
Nu circa 17.00 uur.
Weer: vanmorgen zon, van­mid­dag be­wolkt.
De laatste twee dagen heb ik soms rond het hart lich­te pijn. Een kou, of iets anders?
Gegeten.
Op de fiets naar het sta­tion. Stal­ling f. 0,50. Avond­re­tour Heer­len f. 3,25. Trein van 18.43 uur.
Bij LL. Or­ga­ni­sa­tie en Per­so­neels­za­ken ge­leerd en wat ge­ouwe­hoerd. LL. heeft me van het sta­tion ge­haald en te­rug­ge­bracht met zijn au­to.
Trein van 22.18 uur. Thuis: 23.00 uur.
Nu circa 23.20 uur.
Weer: in Heer­len re­gen­de het en in Maas­tricht woei veel wind weg. (Zo zegt [col­le­ga] JC. dat.) Het is erg fris. Af­ge­lo­pen nacht: vorst.
In de trein naar Heer­len en van­mid­dag in Maas­tricht: knap­pe jon­ge­man­nen en bij Fred­dy een mooie pos­ter van de su­per sexy Da­vid Cas­si­dy*(2).

*(1)
Sir Edward Coley Bur­ne-Jo­nes (1833-1898). Ed­ward Bur­ne Jo­nes was een Brit­se kun­ste­naar die schil­der­de in det stijl van de pre­ra­faë­lie­ten.
Wikipedia: Sir Edward Co­ley Bur­ne-Jo­nes.
Wikipedia: Pre­ra­faë­lie­ten.
Freddy. Op de hoek van de Wolf­straat / Ach­ter het Vlees­huis in het cen­trum van Maas­tricht zat de snuis­te­rij­en­win­kel Fred­dy, die ook pos­ters ver­kocht.

Te­rug.

*(2)
David Cas­si­dy (1950-2017) Voor het meis­jes­idool Da­vid Cas­si­dy had ik ook een zwak.
Wikipedia: David Cas­si­dy.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.