12 januari 1979

Dagboek 1979

(Dag 2540) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar ik ben nu al an­der­hal­ve week ziek thuis. – HL. en ik heb­ben in Eijs­den een huis ge­kocht, waar­aan nog ge­bouwd wordt. We gaan van­daag kij­ken hoe het werk vor­dert.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 12 januari 1979.
10e Ziekdag.
Van 00.00 tot 01.00 Scrab­ble in bed.
Op 11.30 uur. Ik heb HL. ge­doucht. Hij heeft ver­lof.
Eten.
Inkopen in de stad.
Even in Eijsden. In ver­band met de vorst is er nu al drie we­ken niet meer ge­werkt.
In de stad [Maas­tricht] on­der an­de­re zwart / wit film­ma­te­ri­aal ge­kocht. [Om films te ont­wik­ke­len.]
17.00 HL.’s ou­ders.
Thuis 17.45 uur.
Ik ga de film van gis­te­ren­avond ont­wik­ke­len.
HL. maakt twee pot­ten snert. Een ve­ge­ta­rische voor mij en een vlees-snert voor hem.
Ik maak sa­men met hem ook nog af­druk­ken. [Van de fo­to’s.]
Tegen 21.00 uur ko­men P. en J., zoals van­avond te­le­fo­nisch af­ge­spro­ken. Zij zul­len hier over­nach­ten.
Tegen 23.00 uur gaan we de stad in. We ne­men eerst de Es­quire, wat hen wel be­valt. Daar­na di­ver­se an­de­re kroe­gen, waar in ver­band met het weer en het geld­ge­brek na de du­re de­cem­ber­maand niets te doen is. We ein­di­gen in de Ba­ga­tel­le op hun ver­zoek.
J., wiens ver­ke­ring sinds een week uit is, is ta­me­lijk heet. Hij re­a­geert op een op­mer­king van HL.: “Dat is een lek­ker stuk.”, door naar de WC te gaan. Even la­ter komt hij ver­bou­we­reerd te­rug en zegt, ge­heel ver­ward: “Dat, dat is een ke­rel, een vent.” We la­chen hem uit.
Bij de afrekening staan er 13 pils op de re­ke­ning en 2 fris­dran­ken. Ik re­a­geer en zeg: “Vier keer drie is twaalf en niet der­tien.”
“Drie rond­jes,” zegt T. van de Ba­ga­tel­le.
Ik, on­mid­del­lijk: “Drie keer drie is ne­gen.” Hoe­wel ik weet dat zij ie­der vier heb­ben ge­had, hoef ik maar ne­gen te be­ta­len, want ik hou vol dat ze er maar drie heb­ben ge­had. Ik hoef maar ne­gen pils en twee fris te be­ta­len: f. 14.20. T. weet niet hoe hij zich moet ex­cu­se­ren*.
Thuis 02.30 uur.

De hele avond is voor on­ze re­ke­ning ge­weest en heeft f. 45,00 ge­kost.
Eten tegen 03.00 uur.
Nu 03.40 uur. Ik ga naar bed.
Weer: hele dag veel sneeuw en koud. ’s Avonds wa­ren de we­gen spek­glad door op­ge­vro­ren sneeuw en dooi­wa­ter.

*
Ba­ga­tel­le. Me zo gedragen als ik 1979 in de Ba­ga­tel­le deed, zou ik nu niet meer doen. Ik zou niet te veel wil­len be­ta­len, maar ook niet te wei­nig. Waar­schijn­lijk ging T. er­mee ak­koord, om­dat zijn bar, als mo­no­po­list in vo­ri­ge ja­ren, nu met de rug te­gen de muur stond, fi­nan­ci­eel, sinds de Es­quire er was. De Ba­ga­tel­le liep op de laat­ste be­nen. In de tijd dat die al­leen­heer­ser was had­den bei­de ei­ge­naars de­ze zaak nooit ge­mo­der­ni­seerd. De Es­quire was een dis­co, don­ker, veel kleu­ri­ge lam­pen en er was een disc­jockey. De Ba­ga­tel­le was een ou­bol­li­ge tent met veel spie­gels en een ju­ke­box, waar je als klant een kwart­je moest in­wer­pen, om ‘ou­we’ mu­ziek (veel Duit­se schla­gers) te ho­ren.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.