9 januari 1976

Dagboek 1976

(Dag 1441) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com. Voor dit be­drijf werk ik ge­woon­lijk in ver­schil­len­de plaat­sen in Zuid-Lim­burg, van­daag in Ule­stra­ten. – Er is feest in Maas­tricht. De Rijks­uni­ver­si­teit Lim­burg wordt ge­o­pen­d door ko­ning­in Ju­li­ana.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 9 januari 1976.
Opgehaald door [col­le­ga] WF. We ge­ven JP. op de Fran­cis­cus Ro­ma­nus­weg een lift.
Met de wagen naar Van Straa­ten*(1). Er werkt daar een flik­ker. Van ge­zicht ken ik hem van de Ba­ga­tel­le. Hij is niet le­lijk, maar een schoon­heid… Wel was er een an­de­re mooie boy. (Door­smeer­der.)
’s Middags in Ule­stra­ten te­gen­over per­ceel 48 Eu­ro­pa­straat: LD1 sol­de­ren*(2).
Thuis circa 17.00 uur.
Inkopen in de stad. PvdH. loopt met me mee.
Krant lezen.
van 18.30 tot 19.30 uur op bed sla­pen.
Soep (aduki-bonen) ko­ken tot circa 22.30 uur.
Met J. en CM. naar de Eurohal. Er is feest ter ere van de ope­ning van de Rijks­uni­ver­si­teit Lim­burg, van­daag, door de ko­nin­gin*(3). Voor “het volk” vol­gens [dag­blad] De Lim­bur­ger.
Onderweg komen we (sexy) B. en A. (vrien­den van CM.) te­gen. Zij gaan mee.
In de Euro­hal tal van sexy boys. Lie­ve [col­le­ga] M. was er ook. Met hem on­ge­veer een half uur ge­spro­ken.
Aan PvdH. f. 10,00 ge­leend.
Zat. Om 03.30 uur weg. (Cir­ca acht pils.)
Op de Markt zie ik JN. met zijn vriend.
De Dik­ke Dra­gon­der, niets ge­dron­ken. In ver­band met de ope­ning van de uni­ver­si­teit geldt geen ca­fé­slui­tings­tijd.
Thuis circa 04.30 uur.
Gegeten (brood en kaas) bij J. en CM.
Bed circa 05.00 uur.
Weer: fris, af en toe re­gen.

*(1)
Van Straaten. Dit be­drijf (Volks­wa­gen­dea­ler) in Maas­tricht ver­zorgt de ser­vi­ce aan de dienst­au­to’s van het merk Volks­wa­gen.

Te­rug.

*(2)
LD1. LD1 is een lo­den mof en be­te­kent Lo­den Door­las­mof, num­mer 1. Zie voor ver­de­re uit­leg Ka­bels en las­sen.

Te­rug.

*(3)
Koningin Ju­li­ana. Ko­nin­gin Ju­li­ana was het staats­hoofd van Ne­der­land van­af 1948 tot me­dio 1980. Zie Wi­ki­pe­dia: Ju­li­ana der Ne­der­lan­den.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.