8 januari 1975

Dagboek 1975

(Dag 1075) Ik woon sinds eind de­cem­ber 1974 op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht en ben as­sis­tent / in­ter­ne sta­gi­air bij een col­le­ga (JC.) die toe­zicht is, na­mens PTT-Te­le­com, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­aan­slui­tin­gen voor­be­reidt in nieuw­bouw­wij­ken. We be­zoe­ken di­ver­se ad­res­sen in Maas­tricht en om­ge­ving. – Om­dat ik bin­nen PTT ho­ger­op wil ko­men, volg ik ver­schil­len­de be­drijfs­cur­sus­sen die A4 heten. – Klerkx is een meu­bel­zaak in Maas­tricht. Daar kocht ik een kle­ren­kast en er was iets mis mee, dat ‘ze’ zou­den ko­men recht­zet­ten.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 8 januari 1975.
Op 7.15 uur. JC. kwam me thuis op­ha­len. Tot circa 11.00 uur in Gul­pen. Samen met Dré in Eijs­den wo­nin­gen aan het Von Geu­sau­plein ge­test. Te­rug naar Gul­pen rond 13.00 uur.
Van Dirk vijf kilo aard­ap­pe­len ge­kocht, wel­is­waar met radio­ac­tief kiem­smo­rend poe­der be­strooid (ge­rin­ge hoe­veel­heid.) De ou­ders van Dirk zijn “agra­riërs.”
Thuis tegen 17.00 uur. In­ko­pen bij V&D.
Bij ANC* Vrijt­hof een Song­boek van Led Zep­pe­lin: f. 4,00
Klerkx komt t.z.t. de kast om­bou­wen.
Gekookt: andijvie à la crème, aard­ap­pe­len en ko­te­let.
Afgewassen.
Van 20.30 tot 22.30 uur A4: Per­so­neels­za­ken.
Nu circa 23.35 uur.
Weer: veel zon en lek­ker (met de jas aan.)

*
ANC: Athe­ne­um Nieuws­cen­trum. Een boek­han­del, ge­le­gen aan het Vrijt­hof in Maas­tricht.
Led Zep­pe­lin: een En­gel­se Rock­band. Wi­ki­pe­dia: Led Zep­pe­lin.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.