7 november 1974

Dagboek 1974

(Dag 1013) Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht, bij de af­de­ling Stapn (Stan­daard­aan­sluit­pun­ten) en ben in de Maas­tricht­se nieuw­bouw­wijk Daal­hof aan het werk. De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd door een daar­in ge­spe­ci­a­li­seer­de aan­ne­mer en mijn col­le­ga JC. en ik zijn daar­bij (con­tro­le­rend) toe­zicht na­mens de PTT. De ‘uit­voer­der’ is de chef van de aan­ne­mer. – Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tan­darts T.J. Bot­ke. – In de avond­uren volg ik de PTT-be­drijfs­cur­sus A4.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 7 november 1974.
Op de fiets naar Daal­hof.
In een vracht­wa­gen met oud roest, (geen loe­me­le­boer*) een stuk, die ook in mij, blijk­baar, be­lang­stel­ling had, ge­zien zijn blik­ken.
Vanaf circa 10.00 tot 17.15 uur al­leen de za­ken ge­re­geld. Ook ge­gra­ven [in de grond] en ge­test: 50x4x0,5 een ge­pant­ser­de po­ly­etheen­ka­bel.
[Collega] JC. en uit­voer­der DM. wa­ren naar Beek.
A4-cursus van 19.00 tot 20.00 uur: T en T wet. [Te­le­graaf en Te­le­foon­wet.]
Thuis van 20.50 tot 21.20 uur: Voor­cal­cu­la­tie Huis­te­le­foon [be­stu­de­ren].
Tribunal: twee pils.
E. (of heet hij C.?) in een strak­ke broek en een an­der mooi stuk: mooi gezicht.
Nu 22.55 uur.
Weer: droog, veel zon, niet zo koud. Ei­gen­lijk: voor de tijd van het jaar, lekker.

*
Een loe­me­le­boer is een Lim­burgs dia­lect­woord voor een vod­den­man / lor­ren­boer.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.