3 november 1983

Dagboek 1983

(Dag 4296) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – In de avond­uren volg ik een schrif­te­lijke cur­sus van de Ve­ron om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den en daar­voor oefen ik met het sei­nen van mor­se­sig­na­len. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re64 en hier­voor schreef ik een pro­gram­ma waar­mee ik Mor­se kan oe­fe­nen. – Ik heb al sinds 23 ok­to­ber jl. ern­stige rug­pijn en ik ge­bruik van­daag ther­mo­ge­ne wat­ten, die gaan gloei­en bij vocht (zweet). Ik hoop de pijn daar­mee te be­strij­den.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 3 november 1983.
Op 6.45 uur. Douche.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht naar de zaak aan de Fran­çois de Veye­straat. [Dienst­au­to:] Sim­ca Tal­bot.
Op kantoor tot circa 8.45 uur. Dan naar Piet Klerks in Maas­tricht. Het Nacht­toes­tel in­ter­lo­kaal ont­sper­ren.
Op kantoor tot 13.30 uur.
Rond 13.45 op het Onze Lieve Vrouwe­plein (OLV-plein). Even kij­ken bij de op­gra­vin­gen op het ter­rein van voor­ma­lig Ho­tel Der­lon.
Van 14.00 tot 15.20 een be­spre­king bij het Euro­pees In­sti­tuut voor Be­stuurs­kun­de (EIB) OLV-plein, met de heer H.
Om 15.30 in het Ma­ga­zijn Maas­tricht. HC. van de Af­de­ling Op­lei­din­gen, kocht er een alu­mi­nium lad­der. (3x 7 sporten.) Die le­ver ik bij hem thuis af, in de M.-straat.
Kantoor om 16.00 uur. Om 16.45 uur te voet naar het Ster­ren­plein. HL. pikt me daar op en we doen in­ko­pen bij de Mi­ro Maas­tricht.
Thuis 18.30 uur.
Brood eten. Afwas­sen.
Morse oefenen: 14 en 12 woor­den per mi­nuut gaat goed.
Computer.
Bed 23.40 uur, na warme melk en ho­ning.
De thermogene wat­ten be­gon­nen bij het Eu­ro­pees In­sti­tuut voor Be­stuurs­kun­de te ‘bran­den‘. Pas op kan­toor kon ik die weg­ha­len. Ze ble­ven nog een half uur bran­den.
Weer: fris. Zonnig en droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.