17 oktober 1979

Dagboek 1979

(Dag 2818) Va­naf 6 ok­to­ber jl. wo­nen mijn vriend HL. en ik sa­men in Eijs­den. – We heb­ben een Ford Tran­sit in­ge­richt als kam­peer­au­to, maar we rij­den er ook bui­ten de va­kan­ties mee. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag ben ik aan het werk in Maas­tricht en Heer­len.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 17 augustus 1979.
Op 6.50 uur. De was op de zol­der cen­tri­fu­ge­ren en op­han­gen. HL. heeft een en an­der van­nacht in de was­ma­chi­ne ge­stopt.
Met HL. met de Ford Tran­sit naar Maas­tricht.
Met de VW-bus [Dienst­au­to] naar de zaak.
Architecten­werkgroep: Maas­tricht, aan­slui­ten van een au­to­ma­tisch kies­ap­pa­raat op het be­die­nings­toes­tel van de UH30 te­le­foon­au­to­maat.
Heerlen: Con­sul­ta­tie­bu­reau voor Al­co­hol en Drugs UH30 (20-4-4) bou­wen.
Maastricht 16.30 uur.
HL. haalt me tegen 17.00 op. We gaan naar Pa en Ma in Her­ken­bosch.
Eten aldaar.
We laden enkele spul­len in, zo­als de ster­ren­kij­ker* en we kij­ken naar het voet­bal­len op de Tv. Ne­der­land – Po­len: 1 – 1.
Vertrek 21.45 uur.
Via de container in Heu­ge­mer­veld (rom­mel van Pa) naar huis: 23.00 uur.
Ster­ren­kij­ker op­stel­len en ster­ren kij­ken.
De Volks­krant lezen.
Nu 00.10 uur.
Weer: ’s morgens fris, later lek­ker. ’s Avonds fris. De hele dag droog.

*
Die ster­ren­kijker had ik in het na­jaar 1969 zelf ge­bouwd met be­hulp van een be­schrij­ving in het maand­blad van de Stich­ting Ma­cro. Ik had de spie­gel zelf ge­sle­pen op een ta­fel op de zol­der in ons huis in Rot­hem. Ik heb de spie­gel la­ten ver­zil­ve­ren bij het Phi­lips Na­tuur­kun­dig La­bo­ra­to­ri­um (Nat­Lab) in Eind­ho­ven.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.