11 oktober 1973

Dagboek 1973

(Dag 621) Ik ben dienst­plich­tig mi­li­tair en de­ze week ge­le­gerd in een ka­zer­ne in ’t Har­de op de Ve­lu­we. – Vrij­wel al­le on­der­de­len van het Ne­der­lands le­ger moe­ten één week wacht lo­pen in ’t Har­de, waar, zo ver­moedt de Vre­des­be­we­ging, Ame­ri­kaan­se atoom­kop­pen op­ge­sla­gen lig­gen. Wij, de dienst­plich­ti­ge mi­li­tai­ren, be­wa­ken slechts bun­kers en of er wat in ligt en wat dan, daar­van heb­ben we geen idee. – Af­ge­lo­pen dins­dag had ik te ho­ren ge­kre­gen dat mijn oma, na een mis­luk­te ope­ra­tie, over­le­den is. Daar­voor ga ik nu voor­tij­dig naar huis, want ze wordt vrij­dag a.s. be­gra­ven.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 11 oktober 1973.
Op wacht 02.00 tot 03.00 uur: post 3. Te­le­fo­nisch ge­ou­we­hoerd met PH. en HvE.
Limonade: f. 0,50.
04.00 op wacht op post 4 (ja, 4) tot 05.00. Van 6.00 tot 7.00 pa­trouil­le met HvE. (Ik draag de ra­dio: cir­ca 15 ki­lo.)
De aflossing is tien mi­nu­ten te laat. De groep die ons al­tijd af­lost is de groep waar GL. in zit, ook VVDM’er WA. en de meid, een van de eer­ste jon­gens die me hier op de ka­zer­ne op­viel.
Geslapen van 8.00 tot 9.30 uur. Ik moest op­staan want er kon wel eens alarm ko­men. Dit is ech­ter niet ge­ko­men.
Rond 12.00 plunje­zak in­ge­pakt. Ge­ge­ten. Cir­ca 14.20 weg uit ’t Har­de. Chauf­feur S. van de Staf-com­pag­nie en ser­geant M. van de C-com­pag­nie.
Om 15.20 in Arn­hem stad. Rond 16.00 OK. [Oran­je­ka­zer­ne in Schaars­ber­gen.] Kast ‘in­ge­pakt’, d.w.z. al­les er­in ge­gooid. Niet ge­ge­ten. Ik kreeg een ba­naan van WJ. Bus 17.00: f. 0,90.
Trein 17.32: vrij ver­voer. Via Den Bosch. Al­leen ge­reisd.
Niemand thuis, wan­neer ik opbel. Bus f. 1,15: 19.55. Thuis 20.15.
J. is thuis, is met taxi ge­ko­men. (F. 8,00) [Mijn broer J. is ook dienst­plich­tig mi­li­tair.]
Pap en Mam thuis: 20.30
Post doorgelezen. Brief PTT [mijn werk­ge­ver]: vanaf 7-11-73 krijg ik tach­tig pro­cent van mijn loon.
Gegeten. TV. Koffie. Douche. Dood­moe.
Op bed circa 22.30.
Veertien dagen al­leen naar plaat­jes van mooie meis­jes kun­nen kij­ken. Thuis be­vre­digd sinds veer­tien da­gen.
Nieuwe man op de kamer: RG. Nog niet ge­spro­ken of ge­zien.
Weer: steenkoud, kwam ook om­dat ik te wei­nig slaap heb ge­had. Veel re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.