13 september 1984

Dagboek 1984

(Dag 4611) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Rond 12.00 be­gin­nen we aan een va­kan­tie naar Zuid-Oost Euro­pa. We be­rei­ken Mün­chen rond 21.30 uur. – On­ze au­to is Dai­hat­su Mini­bus, in­ge­richt als cam­pertje. – De munt­een­heid in Duits­land is de Deutsche Mark (DM) en de koers is DM. 1,00 = cir­ca f. 1,15

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 13 september 1984.
Vakantie: Eijsden – München.
Op 9.15 uur. Douche.
Opruimen.
Eten.
Naar Postkantoor Eijsden. Twee keer het­zelf­de leuke sexy blon­de vent­je ge­zien, van cir­ca 18 jaar.
Voor f. 471,00 koop ik 410 DM.
Nu 11.00 uur.
We zullen weldra via Mün­chen, Joe­go­sla­vië en Grie­ken­land naar Istan­bul gaan en mis­schien ook naar Athe­ne.
Weer: zonnig en lekker.

We hebben 430 DM bij ver­trek.
Afgelopen nacht droomde ik dat ik met een blond stuk en be­haar­de be­nen vrij­de. Ik ver­tel­de de­ze droom aan HL., die daar­op zei: “Ik hoop voor je dat hij uit­komt.”
Om 11.20 uur, na een Jehova-ge­tui­ge af­ge­wim­peld te heb­ben (HL. doet dat) en bij MW. voor de deur ge­toe­terd te heb­ben ver­trek­ken we bij tel­ler­stand 30.761 km rich­ting Maas­tricht, waar HL. en­ke­le brie­ven post bij Sta­tion Maas­tricht.

We rijden door Duits­land over de au­to­we­gen en hou­den rust van 15.30 tot 15.45 en bij tel­ler­stand 31.066 rij ik ver­der tot 17.30 uur, waarvan het laat­ste half uur cir­ca 6 km fi­le, cir­ca 10 km voor Pforz­heim.
We rijden een gemid­delde van 85 tot 90 km per uur, het­geen het ben­zi­ne­ver­bruik ten goe­de komt. Nor­maal 1:13, maar nu 1:16. De ben­zi­ne kost, om­ge­re­kend 1,51 gul­den (nor­ma­le ben­zi­ne), bij ons [Ne­der­land] meer dan 1,70 gul­den.
Nog een file na een on­ge­val, met ge­luk­kig al­leen blik­scha­de.
Om 18.35 is het nog cir­ca 200 km naar Mün­chen.
Om 20.00 is het don­ker.
Er zijn veel militaire co­lon­nes, met veel tanks, on­der­weg we­gens een NATO-oe­fe­ning. Een van die tanks rijdt voor ons, op de weg.
We zijn om 21.30 in Mün­chen. We ne­ge­ren een rich­tings­bord dat naar een cam­ping wijst. We den­ken dat we het nog wel we­ten van de vo­ri­ge keer (1980) naar Cam­ping Thal­kir­chen.
We vinden die cam­ping niet en moe­ten vra­gen. Een Bei­er, ik kan hem nau­we­lijks ver­staan, komt met het idee om aan een taxi­chauf­feur te vra­gen. Dat doe ik en met de stads­plat­te­grond op de schoot wijst hij de rich­ting. Via nog en­ke­le om­met­jes ko­men we te­gen 22.20 uur op Cam­ping Thal­kir­chen aan.
Bij tel­ler­stand 31.464 km staat de au­to stil.
Uit een douche­blok komt een schoon­heid in een zwem­broek ril­lend van de kou, voor­bij ge­lo­pen. Hij is nog nat.
We zijn tegenover een toi­let­blok gaan staan en ma­ken het bed op.
Bij de bar gaan we kij­ken of we nog wat te drin­ken kun­nen krij­gen. Vrij­wel al­les is ge­slo­ten. In de kan­tine is geen drank te krij­gen. Er zit­ten wel blik­jes bier, ge­koeld, in een au­to­maat die bui­ten staat, voor 4,50 DM. Aan de re­cep­tie wis­se­len we pa­pier­geld.
Duitsers en Engelsen schel­den luid­ruch­tig in de kan­ti­ne, wan­neer ze er uit moe­ten.
Op het terras zit een, zo te zien, War­schau­pact­fa­mi­lie, (Pa, Ma en doch­ter) een ei­gen ge­kookt pot­je te ver­or­be­ren.
We halen ieder nog een blik bier en gaan in de au­to jo­ke­ren. (Kaar­ten.)
Het weer vandaag: van vol­op zon tot half be­wolkt. Heer­lijk, soms warm, weer. ’s Avonds in Mün­chen is het fris tot koud.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia.
Pforz­heim:
Mün­chen:
GM., Wi.
Cam­ping Thal­kir­chen:

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s