10 september 1981

Dagboek 1981

(Dag 3512) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. – Voor een­vou­di­ge klus­jes zoals het aan­slui­ten van te­le­foon­toes­tel­len en het trek­ken van ka­bels in bui­zen (bin­nens­huis) huurt PTT ge­spe­cia­li­seer­de aan­ne­mers in, die die werk­zaam­he­den snel ver­rich­ten, maar in het Zuid-Lim­burg­se deel van het Staats­be­drijf leidt dat ook tot cor­rup­tie. – HL. en ik be­zit­ten een open zeil­boot (zeil­jol) die in de ha­ven van Eijs­den ligt.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 10 september 1981.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht: zaak. Fran­çois de Veye­straat. [Dienst­au­to:] VW-bus.
Rijkspolitie in Maas­tricht.
HG. van aannemer S. die ver­le­den week 55 me­ter ka­bel­leng­te had op­ge­ge­ven, ver­zocht mij nu de door mij ge­me­ten leng­te van 43 me­ter te her­zien. Ik wil­de niet meer dan 43 me­ter ge­ven. Ik had een en an­der drie keer na­ge­me­ten.
Nadat [col­le­ga] JB. (PTT) had ge­zegd dat een door het ma­ga­zijn op­ge­ge­ven leng­te van 66 me­ter voor een rol wel zou klop­pen, heb ik na het er­in trek­ken van de­ze ka­bel het over­ge­ble­ven stuk ge­me­ten. De to­ta­le ge­trok­ken leng­te kwam nu uit op 48 me­ter.* De aannemer ging ak­koord, na­dat hij al eer­der op res­pec­tie­ve­lijk 53 en 50 me­ter te­rug­ge­val­len was. JB. zei dat mijn chef CB. het re­sul­taat ‘aar­dig’ vond.
Eten onder de Kennedybrug.
De hele dag werken bij de Rijks­po­li­tie.
Om 16.00 uur bij ga­ra­ge Schoen­ma­kers op de Schar­ner­weg. [Col­le­ga] TB. op­ha­len. Dat was het plan, maar hij kwam niet op­da­gen.
Zaak rond 16.40 uur. Fiets. Thuis 17.10 uur.
Douche.
AH. komt op bezoek.
Rond 18.20 komen Pa, Ma en oom T. vol­gens te­le­fo­nische af­spraak op be­zoek.
Ik haal patat-friet voor Pa en oom T.
Brood eten.
Vertellen.
Zeilboot kijken.
Thuis, ook AH.
Pa, Ma en oom T. gaan rond 22.00 uur.
AH gaat tegen 22.50 uur.
Lezen.
Bed 00.00 uur.
Weer: ’s morgens dik­ke mist. Ver­der erg warm tot be­nauwd. Veel zon. ’s Avonds fris­ser.

*
Het verschil in me­ters lijkt ge­ring, maar het gaat om het prin­ci­pe. De klant, in dit ge­val de Rijks­po­li­tie te Maas­tricht, moet de niet ver­werk­te, maar wel in re­ke­ning ge­brach­te me­ters ka­bel be­ta­len. Dat is op­lich­ting.
De prijs per meter ka­bel be­staat niet al­leen uit de kost­prijs van de ka­bel, maar ook uit de kos­ten van het aan­bren­gen en ver­wer­ken van die ka­bel.
Wanneer ik zou mee­wer­ken aan de wen­sen van de aan­ne­mer krijg ik fi­nan­ciële voor­deelt­jes, on­der an­de­re een roy­aal kerst­pak­ket en ro­ken­de col­le­ga’s hoe­ven nooit meer si­ga­ret­ten te ko­pen. Mijn su­pe­rieu­ren ont­van­gen va­kan­ties in het bui­ten­land of mo­gen naar de ‘vrouw­tjes‘. (Niet hun echt­ge­no­tes.) Het gaat dus om cor­rup­tie.
Wanneer ik zou toe­ge­ven aan de wen­sen van de aan­ne­mer, wordt ik chan­ta­bel. Dat wil ik niet. Ik wil on­af­han­ke­lijk blij­ven. Dat leidt uit­ein­de­lijk tot al­ler­lei con­flic­ten met mijn su­pe­rieu­ren.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s