9 september 1980

Dagboek 1980

(Dag 3146) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Vandaag ben ik in Sit­tard aan het werk en even­tjes in Sus­te­ren. – Wan­neer HL. za­ter­dag a.s. bij zijn werk­ge­ver een feest­je or­ga­ni­seert, wil ik het bed de­len met een an­de­re jon­ge­man. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 9 september 1980.
Op 7.00 uur.
In verband met het on­weer met HL. (in de au­to) mee naar Maas­tricht, naar Ga­ra­ge Veu­gen: stal­ling van de dienst­au­to’s: VW-bus.
Magazijn Maas­tricht.
Hall Con­struc­tie­groep (HCG), Buck­straat, Sit­tard: te­le­foon­au­to­maat UH30 (30-4-4).
Dienstkring Sittard.
Hoewel de in­dienst­stel­ling van de au­to­maat voor van­mor­gen af­ge­sproken was, liep het, zo­als zo vaak in Sit­tard, weer eens mis.
Dienst­kring Sit­tard, circa één uur ver­tel­len met [col­le­ga] SJ.
In overleg met HL., CG. voor za­ter­dag ge­beld. [= be­steld!*] Za­ter­dag moet HL. wer­ken en fees­ten bij zijn werk­ge­ver.
CG. is zaterdag ver­hin­derd. Hij is dan in Frank­rijk.
[Collega] KH. bij Mostard: Sus­teren, an­der­half uur ge­hol­pen.
Eetpauze nabij Kas­teel Lim­bricht.
HCG van­mid­dag in dienst.
Garage om 16.40 uur. HL. komt om 16.55 uur.
Thuis brood eten.
Afwassen.
Voordeur: schar­nier op­nieuw be­ves­tigd, sa­men met HL.
Van 20.45 tot 22.00 Ara­bisch leren.
Beneden vertel­len.
Bed rond 23.45 uur.
Weer: hele dag veel re­gen en wind. Af en toe zon. Fris.

*
Wat moet ik daar van den­ken: CG., als hoe­ren­jong, be­steld? HL. en ik wo­nen al 3,5 jaar sa­men. De re­la­tie loopt ken­ne­lijk op één been, maar zal ech­ter nog 5,5 jaar du­ren. Avon­tuur­tjes ko­men en gaan, voor zo­ver ik me kan her­in­ne­ren.

Te­rug.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: ove­rige bron­nen.
Kasteel Limbricht:
GM., Wi., Web.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s