27 juni 1974

Dagboek 1974

(Dag 880) Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Heer­len. – Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud – tand­arts T.J. Bot­ke.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 27 juni 1974.
Niet veel zin. Ik had zin in al­les weg te gooi­en of te ver­scheu­ren, die rot pa­pie­ren troep.
Radio hard aan­staan om af te re­a­ge­ren.
Ik heb last van veel blo­zen, sinds JSC. (te­le­fo­nis­te) daar cir­ca twee we­ken ge­le­den een op­mer­king over maak­te.
Weer: onweer, tus­sen de mid­dag wan­de­len. Wat trok­ken de blauw­zwar­te on­weers­wol­ken mooi over de steen­berg van de Oran­je Nas­sau (mijn).
Gerend naar kantoor. Het re­gen­de daar­na pij­pen­ste­len.
In de trein, ’s avonds, een in go­re sme­ri­ge jeans ge­kle­de jon­gen met sme­rig ge­zicht. Ik had de in­druk dat hij ex­pres te­gen­over me kwam zit­ten en af en toe naar me keek. Dit lek­ker stuk stap­te in Meers­sen uit, jam­mer.
’s Avonds met zwar­te verf op pa­pier ge­schil­derd.
[Broer] P. is over­ge­gaan naar de vier­de klas LTS, elek­tro­tech­niek. Ik ben hier wer­ke­lijk blij mee. Mis­schien vol­gend jaar toch ie­mand met een school­di­plo­ma.
Schrift voor dag­boek 16 ver­sierd met te­ke­ning en de­tail van Leo­nar­do da Vin­ci.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.