21 juli 1986

Dagboek 1986

(Dag 5287) Ik woon sa­men met mijn vriend BW in Eijs­den. On­ze re­la­tie, nau­we­lijks een half jaar oud, ver­keert in zwaar weer. Er zijn cul­tuur­ver­schil­len: BW komt uit Hong­kong en is nauw­ge­zet. Ik ben veel los­ser, slor­di­ger. Dit leidt tot veel wre­vel over en weer. – We zijn nu in Bar­ce­lo­na in Noord­oost-Span­je. Dit is de 22e dag van on­ze va­kan­tie.

Naar de index en het einde.

Maandag, 21 juli 1986.
[100 Peseta is circa f. 1,90]
Barcelona. 48 km gereden, vandaag.
Op 10.10 uur. Warme douche. (Duit­se stuk­ken! [Jon­ge­man­nen.])
Brood eten.
Scrabble.
BW gaat zwem­men.
Omdat ik me tus­sen die stuk­ken niet op het ge­mak zal voe­len: zij mooi en ik niet, plus de de­ni­gre­ren­de op­mer­kin­gen van BW (die te ver­wach­ten zijn) (heb ik een min­der­waar­dig­heids­com­plex door BW ge­kre­gen?) loop ik langs het strand. Het wa­ter heeft de kleur van stront (door de rot­ten­de al­gen) en stinkt als uri­ne. Toch zijn er men­sen die er­in zwem­men!
Om 16.00 uur warm dou­chen.
Rond 17.00 uur gaan we naar Bar­ce­lona, tot cir­ca 23.00 uur.
El Corte Inglés [wa­ren­huis] op de Pla­za de Ca­ta­luña / Pla­ça de Ca­ta­lun­ya. BW bij de gram­mo­foon­pla­ten en ik bij de boe­ken.
Enkele ar­chi­tec­to­nische kunst­wer­ken van … (Gau­dí?) die op de rou­te lig­gen be­kij­ken. Dit is de rou­te naar het dis­trict met de ho­mo­bars, waar we ook de hoe­ren­buurt ver­wach­ten, wat ech­ter niet zo is. (Een en an­der kan ik me van twee jaar ge­le­den niet meer her­in­ne­ren.) Bij het ‘red light dis­trict’ zijn wel­licht ook de Chi­ne­se res­tau­rants. Om­dat het dis­trict hier niet is, zijn er ook geen ‘Chi­ne­zen.’
We vinden één duur, één ge­slo­ten en af­ge­bro­ken en één goed [res­tau­rant]. We eten heer­lijk. Ook BW prijst de kwa­li­teit. (Vol­gens hem kan het res­tau­rant zich met Hong­kong ver­ge­lij­ken.) Hij hoort dat er twee­hon­derd Chi­ne­se res­tau­rants in Bar­ce­lo­na zijn, maar de stad is zo groot en de res­tau­rants lig­gen zo ver­spreid dat die moei­lijk te vin­den zijn.
[De naam van deze:] Jong Gwah (中國: Chi­na) in de Va­len­cia­straat.
Lekker eten, circa 1.760 Pe­se­ta. (On­ge­veer f. 33,50.) De scho­tels, net als in Va­len­cia, zijn niet zo groot als in Ne­der­land. Men krijgt ze op. Hoe­wel, ik had twee scho­tels. Eerst war­me(!) groen­te­sa­la­de en dat zorg­de er­voor dat ik de ge­stoom­de vis niet he­le­maal op kreeg, waar­uit BW con­clu­deer­de dat ik het niet lek­ker vond, waar­over weer bij­na ru­zie ont­stond.
De par­keer­ga­ra­ge kost 515 Pe­se­ta. (f. 9,80.) BW wil­de nog naar ho­mo­bars, maar ik niet, om de kos­ten te druk­ken. We heb­ben eni­ge moei­te om de uit­gang van de stad in de rich­ting van het vlieg­veld te vin­den, maar na twin­tig mi­nu­ten rij­den en vra­gen aan twee ta­xi’s lukt dat ook.
De in­rit naar de cam­ping geeft pro­ble­men. ‘Cam­bio de sen­ti­do’ [om­ke­ren] is in heel Span­je rechts van de weg af­bui­gen en dan de weg krui­sen en te­rug rij­den. Dat ver­wacht ik ook hier en doe dat al­vast al, maar dat is niet goed. Hier is het links voor­sor­te­ren en om­draai­en. Ik heb hier­over een woor­den­wis­se­ling met BW, die ge­mak­ke­lijk pra­ten heeft en niet ver­ant­woor­de­lijk is voor het goed rij­den. (Want geen chauf­feur.) Hij kan zich dus ge­mak­ke­lijk op an­de­re za­ken con­cen­tre­ren en waar­schuwt niet voor­af, maar scheldt me ach­ter­af uit.
Camping om 23.45 uur bij tel­ler­stand 36.497 km.
Bed 01.00 uur, na even zit­ten en een war­me douche.
Weer: warm. De zee­wind maakt het fris­ser. On­be­wolkt.

Index

Index van termen:
Index van personen:
BW.

MenuBeginHoofdindex Overzicht 1972-1990.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.